Home
Tor Midtbø's picture
 • E-mailTor.Midtbo@uib.no
 • Phone+47 55 58 21 28+47 992 05 983
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Books
 • Midtbø, Tor. 2016. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. med eksempler i Stata. Universitetsforlaget. 131 pages. ISBN: 978-82-15-02774-6.
 • Midtbø, Tor. 2012. Stata - en entusiatisk innføring. Universitetsforlaget. 159 pages. ISBN: 978-82-15-01958-1.
 • Midtbø, Tor. 2007. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Universitetsforlaget. 131 pages. ISBN: 978-82-15-01097-7.
 • Midtbø, Tor. 2007. Skandaler i norsk politikk. Universitetsforlaget. 185 pages. ISBN: 978-82-15-01103-5.
 • Midtbø, Tor. 1995. Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 252 pages. ISBN: 82-7634-028-8.
Journal articles
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung; Midtbø, Tor. 2019. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 60: 123-139. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-02-01
 • Midtbø, Tor. 2017. Democracy and the demand for government redistribution: A survey analysis. European Journal of Political Research. 57: 829-844. doi: 10.1111/1475-6765.12253
 • Buck, Marcus; Midtbø, Tor; SÆthre, mari ann; Navarro Espigares, José Luis; Maraver Tarifa, Guillermo; Martín Segura, José Aureliano; Pérez López, César. 2016. Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain. European Review of Service Economics and Management. 2: 115-147. doi: 10.15122/isbn.978-2-406-06930-0.p.0115
 • Cappelen, Cornelius; Kuhnle, Stein; Midtbø, Tor. 2016. Velferdssjåvinisme i Norge? Et listeeksperiment. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 122-141.
 • Cappelen, Cornelius; Midtbø, Tor. 2016. Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State. European Sociological Review. 32: 691-703. doi: 10.1093/esr/jcw025
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2012. Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 12: 367-382.
 • Midtbø, Tor. 2011. Explaining Media Attention for Norwegian MPs:A New Modelling Approach. Scandinavian Political Studies. 34: 226-249. Published 2011-06-01. doi: 10.1111/j.1467-9477.2011.00270.x
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne. 2005. "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 46: 554-564.
 • Midtbø, Tor. 1999. Regjeringers vekst og fall. En teoretisk gjennomgang og en empirisk kartlegging. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63-86.
 • Midtbø, Tor. 1999. The impact of parties, economic growth, and public sector expansion: A comparison of long-term dynamics in the Scandinavian and Anglo-American democracies. European Journal of Political Research. 199-223.
 • Midtbø, Tor; Hines, Kjell. 1998. The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies. 17: 77-94.
 • Midtbø, Tor; Hines, Kjell. 1998. The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies. 17: 77-94.
 • Midtbø, Tor; Hines, Kjell. 1998. The referendum-election nexus : an aggregate analysis of Norwegian voting behaviour. Electoral Studies. 17: 77-94.
 • Midtbø, Tor. 1997. The Electoral Effect of Party Leader Approval in Norway. Scandinavian Political Studies. 2.
 • Midtbø, Tor. 1997. The Open Politiconomy: A Dynamic Analysis of Social Democratic Popularity and Economic Policies in Scandinavia. British Journal of Political Science. 27.
 • Midtbø, Tor; Strømsnes, Kristin. 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 19: 379-400.
 • Midtbø, Tor. 1994. Tolking av fraksjonsmjerknader: Noen merknader. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 1: 51-65.
Reports and theses
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 pages.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2010. Diversity, uniformity and urban political participation. Rokkansenteret Notat. 04. Uni Rokkansenteret, Bergen. 23 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2010. Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. Rokkansenteret Notat. 8. Uni Rokkansenteret, Bergen. 31 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Homme, Anne Dåsvatn; Midtbø, Tor. 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. Rapport - Rokkansenteret. 05. UNI Rokkansenteret, Bergen. 50 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2010. Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. Rokkansenteret Notat. 3. Uni Rokkansenteret, Bergen. 20 pages.
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob. 2010. Does place matter? A study of Norwegian local party support. Rokkansenteret Notat. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob. 2008. To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? Rapport - Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 146 pages.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Svåsand, Lars G; Aars, Jacob. 2004. Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Rapport - Rokkansenteret. 3: 8. Rokkansenteret, Bergen. 149 pages.
 • Midtbø, Tor. 1993. Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. 1 pages.
Book sections
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2017. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. Kapittel 2, pages 22-39. In:
  • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob. 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget. 238 pages. ISBN: 9788215027852.
 • Midtbø, Tor; Walgrave, Stefaan; Aelst Van, Peter; Christensen, Dag Arne. 2014. Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. Kap 9., pages 188-208. In:
  • Deschouwer, Kris; Depauw, Sam. 2014. Representing the People. A Survey among Members of Statewide and Sub-state Parliaments. Oxford University Press. 270 pages. ISBN: 978-0-19-968453-3.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor. 2013. The people and structure solution? Collegial administration in Norway. Kap.7, pages 111-124. In:
  • O'Flynn, Janine; Blackman, Deborah; Halligan, John. 2013. Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge. 316 pages. ISBN: 978-0-415-67824-7.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob. 2013. Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 13, pages 243-262. In:
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne. 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag. 348 pages. ISBN: 978-82-7935-342-3.
 • Midtbø, Tor. 2012. Do Mediated Political Scandals Affect Party Popularity in Norway? Kapittel 9. In:
  • Allern, Sigurd; Pollack, Ester. 2012. Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. 211 pages. ISBN: 978-91-86523-27-5.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor. 2007. "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". Part II, pages 215-233. In:
  • Rakner, Lise; Gloppen, Siri. 2007. Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget. 259 pages. ISBN: 9788245006940.
 • Midtbø, Tor. 1994. Partier, regjeringer og økonomisk utvikling. Kapittel, pages 80-103. In:
  • Heidar, Knut Martin; Svåsand, Lars. 1994. Partiene i en brytningstid. 386 pages. ISBN: 82-419-0153-4.

More information in national current research information system (CRIStin)