Home
Tore Lunde's picture

Tore Lunde

Professor
 • E-mailTore.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 55
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  653
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Lunde, Tore; Michaelsen, Terje Lundby. 2019. Markedsføringsloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. 592 pages. ISBN: 9788205506589.
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2015. Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. 426 pages. ISBN: 9788205451254.
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2010. Markedsføringsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk. 315 pages. ISBN: 978-82-05-39667-8.
 • Lunde, Tore. 2007. Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Fagbokforlaget. 178 pages. ISBN: 978-82-450-0679-7.
 • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 pages. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 pages. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivande imellom. Fagbokforlaget. 643 pages. ISBN: 82-7674-705-1.
Journal articles
 • Lunde, Tore. 2016. Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus. 22: 252-278. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-04-01
 • Lunde, Tore. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 9 pages. Published 2016-05-09.
 • Lunde, Tore; Gran, Morten. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 60 pages. Published 2016-02-11.
 • Lunde, Tore. 2015. "Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende. 44-44. Published 2015-08-27.
 • Lunde, Tore. 2015. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1. 127-137.
 • Lunde, Tore. 2015. Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review. 36: 406-408.
 • Lunde, Tore. 2014. Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review. 35: 515-517.
 • Lunde, Tore. 2013. Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1. 271-277..
 • Lunde, Tore. 2012. Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og Rett. 1. 23-44.
 • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar. 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2. Published 2012-09-05.
 • Lunde, Tore. 2011. Produktetterlikning og internasjonal privatrett. Kommentar til Høyesteretts kjennelse av 21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 583-587..
 • Lunde, Tore. 2011. Ulovlege bygg må rivast. Bergens Tidende. 55. Published 2011-05-28.
 • Lunde, Tore. 2011. Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven :. Tidsskrift for eiendomsrett. 7: 43-70.
 • Lunde, Tore. 2011. Fra norsk rettspraksis - presentasjon av Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 2011 s. 897 (Wurth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 579-582..
 • Lunde, Tore. 2010. Bokanmeldelse av Harald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4-5. 861-865.
 • Lunde, Tore. 2010. Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven (Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.)), bokanmeldelse. Lov og Rett. 7. 442-445.
 • Lunde, Tore. 2010. Nynorsk på marknadsrettens område, I: Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år. Skriftserien Institutt for privatrett. 182: 107-109.
 • Lunde, Tore. 2009. Aktuell immaterialrett (bokomtale), Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008. Tidsskrift for forretningsjus. 2. 215-227.
 • Lunde, Tore. 2007. Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader. Lov og Rett. 1. 21-32.
 • Lunde, Tore. 2006. Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen. Tidsskrift for forretningsjus. 4. 217-230.
 • Lunde, Tore. 2005. Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold. Lov og Rett. 178-189.
 • Lunde, Tore. 2005. Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall? Tidsskrift for eiendomsrett. 171-180.
 • Lunde, Tore. 2002. Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurransar og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV. Lov og Rett. 2. 103-115.
 • Lunde, Tore. 2002. Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar? Lov og Rett. 1. 20-30.
 • Lunde, Tore. 2001. Fotball til folket? Dagens næringsliv. 47. Published 2001-09-19.
 • Lunde, Tore. 1998. Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 445-454.
 • Lunde, Tore. 1997. Garanti for sakskostnader i sivile saker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 460-494.
 • Lunde, Tore. 1996. Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? Lov og Rett. 244-258.
Reports and theses
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Widme, Nils-Ola; Laastad, Karin Stakkestad; Ulvin, Åse. 2014. NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. NOU - Norges offentlige utredninger. 2014: 11. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning, Oslo. 155 pages.
 • Lunde, Tore. 2010. Digital Content Services for Consumers - National Report (Norway) to the Centre for the Study of European Contract Law. Answers to Questionnaire Digital Content Services for Consumers. The Executive Agency for Health and Consumers, the Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) and the Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, Amsterdam/Brussel. 17 pages.
 • Lunde, Tore. 2007. Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak. Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007. Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo. 49 pages.
 • Lunde, Tore. 2006. Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 (kommisjon bestående av Anders Ekbom (leder), Gro E M Helgesen, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset og Tore Lunde). Granskingskommisjonen oppnevnt av av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006, Oslo. 147 pages.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det juridiske fakultet, Bergen. 661 pages.
Book sections
 • Kielland, Torger; Lunde, Tore; Tande, Knut Martin. 2019. Immaterialrettens europeisering. Kapittel 23, pages 395-418. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Lunde, Tore. 2019. Det juridiske fakultet og konkurranseretten. Kapittel 25, pages 435-448. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Lunde, Tore. 2019. Konkurranse- og markedsføringsrett. § 95 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten; § 96 Generalklausulen. §§ 95 og 96, pages 537-548. In:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 pages. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Lunde, Tore. 2019. Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp. Del III, pages 401-411. In:
  • Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 693 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Stuevold Lassen, Birger. 2019. Personlighetens rettsvern. § 18, pages 110-122. In:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 pages. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Lunde, Tore; Stuevold Lassen, Birger. 2019. Konkurranse- og markedsføringsrett. § 94 Konkurransebegrensningsrett. § 94, pages 532-537. In:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 pages. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Lunde, Tore. 2017. Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. Kapittel 9, pages 187-200. In:
  • Bernitz, Ulf; Heide-Jørgensen, Caroline. 2017. Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing Ltd. 266 pages. ISBN: 978-1-50990-067-1.
 • Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Personlighetens rettsvern. kapittel, pages 100-109. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 pages. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Lunde, Tore; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Konkurranse- og markedsføringsrett. kapittel, pages 489-504. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 pages. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Bratholm, Anders; Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 15. Personlighetens rettsvern v/Tore Lunde. X, pages 96-105. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 94. Noen hovedlinjer i markedsføringsretten v/Tore Lunde. XXII, pages 633-639. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 95. Generalklausulen v/Tore Lunde. XXII, pages 639-644. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore. 2009. § 93. Konkurransebegrensningsrett v/Tore Lunde. XXII, pages 625-633. In:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 pages. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Lunde, Tore; Nergård, Gry. 2008. Kommentarer til lov om markedsføring og kontroll med avtalevilkår av 9. juni 1972 nr. 31. §§ 1, 6-9 og 17-20. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Lunde, Tore. 2007. Global konkurranserett? 7. artikkel, del I, pages 86-96. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Lunde, Tore. 2006. Exit agentrettsleg integrasjonskriterium? art. 3, pages 32-39. In:
  • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 pages. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 §§ 6-9). Bind 1, pages 1037-1040. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 § 1. Bind 1, pages 1031-1034. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2004. Idrettsreglement og konkurranserett. 41-46. In:
  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 pages. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2002. Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysing. 377-384. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Lunde, Tore. 1998. Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren. Festskriftartikkel, pages 731-747. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence