Home
Torgeir Uberg Nærland's picture

Torgeir Uberg Nærland

Postdoctoral fellow
NORCE, Uni Rokkansenteret
 • E-mailTorgeir.Narland@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 05+47 930 07 079
 • Visitor Address
  Nygårdsgt. 112
  Room 
  531
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 BERGEN

Popular music; Music and democracy; documentary film and copyright; Public Sphere Theory

Academic article
 • 2020. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication.
 • 2019. From pleasure to politics: Five functions of watching TV-series for public connection. European Journal of Communication. 15 pages.
 • 2019. Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-17.
 • 2018. Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the everyday use of TV-series . Television & New Media. 1-19.
 • 2017. Altogether now? Symbolic recognition, musical media events and the forging of civic bonds among minority youth in Norway. European Journal of Cultural Studies.
 • 2016. Right Wing Populism and Hip Hop Music in Norway. JOMEC Journal.
 • 2016. Music, Ideology, and Emerging Political Elites: Musical Taste and Aesthetic Sensibilities among Young Politicians in Norway. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 15-36.
 • 2016. Editors' Introduction: Expressive Culture and Populist Radical Right Parties in Europe. JOMEC Journal.
 • 2016. Colonizing the academy? Organisational mediatisation and public research institutions. Mediekultur.
 • 2015. From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Karpe Diem in the aftermath of the Utøyamassacre. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 216-231.
 • 2014. Rhythm, rhyme and reason: hip hop expressivity as political discourse. Popular Music.
 • 2014. Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene. Javnost - The Public. 37-52.
 • 2010. Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers. Popular Communication - The International Journal of Media and Culture. 46-60.
 • 2007. Dansebandfeber! REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
Report
 • 2017. Mediebruk og offentlig tilknytning:. .
Lecture
 • 2019. How data visualisation matter for democracy.
 • 2019. From mainstream to subcultures.
 • 2017. Fictional entertainment and public connection.
 • 2015. Sitatrett og dokumentarfilm: Opphavsretten som rammebetingelse for norsk dokumentarfilmproduksjon.
 • 2015. Danseband, kvalitet og ytringskultur.
Popular scientific lecture
 • 2018. Ha punk noen politisk betydning?
 • 2016. Musikk og politikk: Har musikk egentlig noen politisk betydning?
 • 2013. Svart Debatt!
 • 2012. Musikk og demokrati.
 • 2010. Opphavsrett og dokumentarfilmproduksjon: Hvordan kan sitatretten forstås og brukes?
 • 2010. Guidelines for how to the "right to quote" in Norwegian documentary film production.
Academic lecture
 • 2020. Cultural consumption, cultural journalism and public connection: a lifestyle perspective.
 • 2019. The political significance of data visualizations: four perspectives .
 • 2019. TV-serier og medborgerskap.
 • 2019. Mediebruk, kulturbruk og frakobling .
 • 2019. Mediated Recognition, Populism and Identity.
 • 2019. Mediated (Mis)Recognition and the Formation of Populist Identities.
 • 2019. Manifest, Everyday and Deep Orientation: Public Connection across and beyond Journalistic Media.
 • 2019. From pleasure to politics: five functions of TV-series for public connection.
 • 2018. TV-series and public connection.
 • 2018. Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the Everyday Use of TV-series.
 • 2018. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • 2018. Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • 2018. Enabling Cultural Policies?
 • 2018. Enabling Cultural Policies: Culture and Capabilities.
 • 2018. Enabled by Humor? Minority Youth, Humor and Public Service Broadcasting in Norway – the Case of Black Humor.
 • 2018. Annoying clowning far away, world chattering shock and regained stability: Three phases of Norwegians Audiences' Sense-Making of the 2016 US Presidential election.
 • 2018. Annoying clowning far away, world chattering shock and regained stability: Three phases of Norwegians Audiences' Sense-Making of the 2016 US Presidential election.
 • 2017. Audiences, expressive culture and public connection: the case of TV-series.
 • 2017. Audiences and TV-series: Four Functions for Public Connection.
 • 2016. Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • 2016. Recognition Through Reception: Hip Hop Music and the Forging of Civic Bonds Among Minority Youth in Norway.
 • 2016. Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project.
 • 2016. Expressive culture and public connection across socio cultural difference.
 • 2015. Popular music, symbolic recognition and civic identity among minority youth in Norway.
 • 2015. Music, Ideology, and Emerging Political Elites: A Survey of Musical Taste and Aesthetic Sensibilities Among Young Politicians in Norway.
 • 2015. Mediating the welfare state: journalistic representations of institutional dysfunction.
 • 2015. Mediating the Nordic Welfare Model: Journalistic Representations and Public Attitudes.
 • 2015. Colonizing the Academy? Organisational Mediatisation and Public Research Institutions.
 • 2014. What was actually heard? Receptive dimensions of music as political rhetoric.
 • 2014. Receptive dimensions of music as political rhetoric.
 • 2014. Organisational mediatisation and public research institutions.
 • 2014. Music and right wing populism.
 • 2014. Minority youth,hip hop music and cultural citizenship in Norway.
 • 2014. Mediatisation and public research institutions.
 • 2014. From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Norwegian hip hop in the aftermath of the Utøya massacre.
 • 2014. From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Norwegian hip hop in the aftermath of the Utøya massacre.
 • 2014. Flow som politisk retorikk.
 • 2013. Rhythm, Rhyme and Reason: Hip Hop Expressivity as Political Discourse.
 • 2013. Rapping against the populist right: Norwegian hip hip and The Progress Party.
 • 2013. Rapping against the populist right.
 • 2013. Musical interventions in the public sphere: hip hop music as political communication.
 • 2013. Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene.
 • 2012. Popular music and the political dimension of taste.
 • 2012. Music, Politics and ideology.
 • 2012. Music and the public sphere.
 • 2012. Music and deliberation – the Norwegian hip hop-scene as an arena for the formation of (political) public opinion.
 • 2012. Music and deliberation.
 • 2012. Den norske hip hop-scenen som arena for (politisk) meningsdannelse.
 • 2011. Musical taste and interest in political youth wings in Norway.
 • 2011. Facilitating political engagement and orientation: musical taste and interest among young politicians in Norway.
 • 2010. Popular music in the cultural public sphere - Norwegian dance band-practice as a resource for democratic processes.
 • 2010. Anbefalte retningslinjer for anvendelse av sitatretten i norsk dokumentarfilmproduksjon.
 • 2009. Copyright and Fair Use in a Culture of Clearance.
Reader opinion piece
 • 2010. Sitatrett og monopol. Dagens næringsliv. 50-50.
Academic monograph
 • 2019. Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
Masters thesis
 • 2007. Dansebandfeber! – En analyse av mediale uttrykk for norsk dansebandkultur.
Popular scientific article
 • 2018. Har datavisualiseringer noen politisk betydning? Forskning.no.
Feature article
 • 2019. Can data visualizations matter for politics? From numbers to graphics.
 • 2018. Kringkastingsrådet, Clemet og Klagekampanjer . VG : Verdens gang.
 • 2018. Kringkastingsrådet trenger fornyelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2010. NRK og sitatretten. Dagens næringsliv. 1 pages.
 • 2010. NRK og sitatretten. Vox publica. 1 pages.
 • 2008. Ta ansvar på Wikipedia. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • 2015. Music and the public sphere. Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory.
Interview
 • 2020. Klimaopprøreren Knut går i krigen.
 • 2018. Salmer fra skjermen.
 • 2018. Lørdag samles tusenvis av skrikende barn på Koengen for å se favorittartistene live.
 • 2017. Valgnatt.
 • 2017. Så mange dager har du brukt på favoritt-serien din.
 • 2017. POPMUSIKK RIMER PÅ POLITIKK.
 • 2016. Popartister protesterer mot flyktningpolitikk.
 • 2016. Nye stemmer synger ut mot Sylvi Listhaug.
 • 2016. Musikk og politikk.
 • 2016. Hvordan høres politisk musikk ut i dag?
 • 2015. Musikk og valgkamp.
 • 2015. Karpe Diem slår tibake mot kritiske politikere.
 • 2015. Fortsatt radikale.
 • 2014. Du må danse med hjertet.
 • 2013. Radio-dokumentar: Mette og Stine.
 • 2013. Politisk oppvarming.
 • 2013. Partipop.
 • 2013. Parti-pop skal tenne politikerne.
 • 2013. FPU loves Partymusikk.
 • 2012. Splittet syn på Idol-comeback.
 • 2012. Sei meg kva musikk du høyrer på, så skal eg seia kvar du står politisk.
 • 2012. Derfor er Bruce mest populær.
 • 2012. Danseband.
 • 2011. The Boss ruler i regjeringen.
 • 2011. Stemmene som ikke blir hørt.
 • 2011. Musikken i politikken.
 • 2010. Tør ikke bruke sitatretten.
 • 2010. Norsk dokumentarfilm mot toppen.
 • 2010. Demokratisk danseband.
 • 2010. - Bruk sitatretten!
 • 2009. Dei fordømde dansebanda.
 • 2008. Lokka av låg status og stor popularitet.
 • 2008. Dansebandet som kom inn fra kulden.
 • 2008. - Klareringskulturen hemmer filmen.
 • 2007. Et studium i Ole Ivars.
Programme participation
 • 2015. Musikksmak og radiolytting.
 • 2013. Valg og musikk.
 • 2013. Spillerom NRK P2.
 • 2013. Partipolitikk og musikk.
 • 2010. Sommeråpent - Intervju med tema dansebandkultur.
 • 2008. Kulturnytt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. The political significance of data visualisations: Four key perspectives.
 • 2020. Populism and popular culture: the case for an identity-oriented perspective.
 • 2017. Velferdsstatens institusjoner og nyhetsmediene: en komparativ studie av medieinteraksjon i NAV og universitets- og forskningssektoren. 17 pages.
 • 2017. Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie». 21 pages.
 • 2015. Myte i Blomst: Samspillet mellom musikk og bilder i Bruce Conners The White Rose.
 • 2015. Flow som politisk retorikk: Lyrisk og rytmisk samspill i Lars Vaulars 'Kem skjøt Siv Jensen'.
 • 2012. Musikk og offentlighet. 21 pages.
Interview Journal
 • 2012. Musikkens politiske dimensjon. Et Intervju med Simon Frith. Norsk Medietidsskrift.
 • 2009. Psykologisk perfeksjon gjennom eteren. Et intervju med Thomas Johansson. Norsk Medietidsskrift.

More information in national current research information system (CRIStin)

Articles
Nærland, T.U. (2015) “From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Karpe Diem in the aftermath of the Utøya massacre", Popular Communication, issue 13(3)

Nærland, T.U. (2015) ”Flow som politisk retorikk – lyrisk og rytmisk samspill i Lars Vaulars 'Kem Skjøt Siv Jensen'”, in Bjarne Marcussen (ed) (2014) Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder, Kristiansand: Portal Forlag

Forsgren, F. og Nærland, T.U.(2015) ”Myte i blomst: Det multimodale samspillet mellom musikk og bilder i Bruce Conners The White Rose (1965)", in Bjarne Marcussen (ed)(2014) Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder, Kristiansand: Portal Forlag


Nærland, T.U. (2014) “Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene”, The Javnost / The public, Vol.21, No. 1.

Nærland, T.U. (2014) “Rhythm, Rhyme and Reason: Hip Hop Expressivity as Political Discourse”, Popular Music, 33:3

Nærland, T. U. (2012) "Musikk og offentlighet", i Knapskog, K., Hovden, J.F (eds) (2012) Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press

Nærland, T. U. (2012) "Musikkens politiske dimensjon. Et Intervju med Simon Frith"  Norsk Medietidsskrift 2012 (1)

Larsen, L. O; Nærland, T. U (2010) "Documentary in a culture of clearance : a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers",  Popular Communication 2010 ; Volum 8.(1) s. 46-60

Nærland, T.U. (2009)"Psykologisk perfeksjon gjennom eteren. Et intervju med Thomas Johansson" Norsk Medietidsskrift , 2009 (3)

Nærland, T. U. (2007) “Dansebandfeber!“, Replikk: tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap,   # 23


Master thesis (2007):  “Dansebandfeber! – En analyse av mediale uttrykk for norsk dansebandkultur“


Selected conference-papers

Normal 0 21 false false false NO-BOK JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 

Nærland, Torgeir Uberg  (2014) Flow som politisk retorikk, International Association of Scandinavian Studies Conference (IASS) Inter artes, Kristiansand (2014)

Nærland, Torgeir Uberg (2014) From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Norwegian hip hop in the aftermath of the Utøya massacre, ICA International Communication Association Conference, Seattle (2014)

Nærland, Torgeir Uberg (2014) Music and right wing populism, ICA International Communication Association Conference, Seattle (2014)

Nærland, Torgeir Uberg (2014) From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Norwegian hip hop in the aftermath of the Utøya massacre, Music, Circulation and the Public Sphere, British Forum for Ethnomusicology and the Royal Musical Association, University of Manchester (2014)

Nærland, Torgeir Uberg (2013) Rapping against the populist right, (Mis)understanding political participation, ECREA European Communication Conference: Section for Media and Democracy, Munich (2013)

Nærland, Torgeir Uberg (2013) Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene. IAMCR International Association for Media and Communication Research Conference, Dublin (2013)

Nærland, Torgeir Uberg (2013) Musical interventions in the public sphere: hip hop music as political communication. IAMCR International Association for Media and Communication Research Conference, Dublin (2013)

Nærland, Torgeir Uberg (2013) Rhythm, Rhyme and Reason: Hip Hop Expressivity as Political Discourse. Nordmedia Nor
dic Conference for Media and Communication Research, HiOA, Oslo (2013)

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Den norske hip hop-scenen som arena for (politisk) meningsdannelse. Musikken i offentligheten / musikkens offentlighet, University of Bergen, Bergen (2012)

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Music and deliberation. European Communication Conference, ECREA, Istanbul 24-27 October 2012.

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Music and deliberation – the Norwegian hip hop-scene as an arena for the formation of (political) public opinion. Popular culture and social transformation, University of Oslo (2012)

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Music and the public sphere. "Culture and Power – social and political uses of aesthetics", Paris (2012)

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Music, Politics and ideology. EUPOP -  European Popular Culture Association Conference, London (2012)

Nærland, Torgeir Uberg (2012) Popular music and the political dimension of taste. Norsk Medieforskerlags konferanse; Kristiansand (2012)

Nærland, Torgeir Uberg (2011) Facilitating political engagement and orientation: musical taste and interest among young politicians in Norway. NordMedia 2011, Akureyri, Iceland, 11-13 August 2011

Nærland, Torgeir Uberg (2011) Musical taste and interest in political youth wings in Norway. Music, politics and identity, University of Bergen (2011)

Nærland, Torgeir Uberg (2010) Anbefalte retningslinjer for anvendelse av sitatretten i norsk dokumentarfilmproduksjon. Norsk Medieforskningskonferanse; Ålesund (2010)

Nærland, Torgeir Uberg (2010) Popular music in the cultural public sphere - Norwegian dance band-practice as a resource for democratic processes. European Communication Conference, ECREA, Hamburg 12-15. October 2010

Larsen, Leif Ove; Nærland, Torgeir Uberg (2009) Copyright and Fair Use in a Culture of Clearance. The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research, Karlstad, Sweden, 13.08.09 - 15.08.09

Ph.d-thesis (Viva coming up soon)
Torgeir Uberg Nærland's PHD-thesis is titled ”Music and the public sphere: Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory”. By combining theoretical perspectives from public sphere theory and the sociology of music with empirical studies of aesthetical practice in musical genres, the aim of this project is to explore which role music play in relation to key democratic processes such as deliberation and the formation of opinion.

Torgeir is currently working on projects focusing on:
The rhetorical dimensions of musical communication and reception (initiated by the department´s rhetoric group).
Expressive culture and right wing populism in Europe.
The mediatization og welfare services in Norway (VAM)
Music and cultural citizenship among minority youth in Norway (RAM)
 
In addition Torgeir is interested in questions concerning copyright law and its consequences for cultural production.