Home
 • E-mailTormod.Boe@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 85+47 988 64 792
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Social inequalities in mental health

Epdemiology

Psychometrics

Academic article
 • 2012. Sleep problems as a mediator of the association between parental education levels, perceived family economy and poor mental health in children. Journal of Psychosomatic Research. 430-436.
Academic lecture
 • 2017. Sosiale helseforskjeller i psykisk helse blant barn og unge.
 • 2017. Innsatser mot barnefattigdom: Hva vet vi, og hvordan går vi videre?
 • 2016. Subjective economic status in adolescence: determinants and associations with mental health in Norwegian youth.
 • 2016. Economic volatility and adolescent mental health.
 • 2015. Fattigdom og psykisk helse.
 • 2014. Sosial ulikhet i psykisk helse hos barn og unge.
 • 2014. Low family income and behavior problems: Are children differentially susceptible?
 • 2012. The role of family characteristics in mediating the association between SES and mental health in childhood.
 • 2012. Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • 2011. Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • 2011. Childhood Sleep Problems and Familial Socioeconomic status.
 • 2009. Sosioøkonomisk Status og Barns Mentale Helse: Resultat fra Barn i Bergen Studien.
Academic literature review
 • 2017. Financial difficulties in childhood and adult depression in Europe. 96-101.
 • 2013. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15). 5 pages.
 • 2012. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 8-12 år (Brown ADD 8-12). 3 pages.
 • 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Swanson, Nolan og Pelham vurderingsskala for lærere og foreldre - versjon IV (SNAP-IV). 4 pages.
 • 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 3-7 år (Brown ADD Scales 3-7). 3 pages.
 • 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme). 8 pages.
 • 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole). 7 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Twitter