Home
Torodd Kinn's picture

Torodd Kinn

Professor, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailTorodd.Kinn@uib.no
 • Phone+47 55 58 84 49
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Room 
  410
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

My research is in the field of Nordic (Scandinavian) linguistics, above all Norwegian grammar. At the moment I am working in two fields. The first field is pseudocoordinations, which are nonsymmetrical coordinations of verb phrases. Examples are expressions like Jonas sit og les ‘Jonas is reading’ (more literally: ‘sits and reads’) and Siv går og furtar ‘Siv is sulking’ (more literally: ‘walks (around) and sulks’; the information of the second verb is clearly more important than that of the first verb. In this project, I work together with Peter Andersson and Kristian Blensenius in Gothenburg. My second current field is Norwegian NPN constructions, such as ansikt til ansikt 'face to face', dag etter dag 'day after day', skritt for skritt 'step by step'. Together with Steffen Höder in Kiel and Urd Vindenes at the University of South-Eastern Norway, I've planned to study Scandinavian applicative word formations in be- in light of their German source as loans.

I wrote my doctoral dissertation on so-called pseudopartitives, expressions of the type tre liter (med) måling ‘three litres of paint’ and ein haug (av/med) poteter ‘a heap of potatoes’. I have also worked a lot with words in -vis (cognate to English -wise), like vonlegvis ‘hopefully’, innleiingsvis ‘as a beginning, to begin with’, gruppevis ‘in groups’, massevis ‘masses’, both their grammar in modern Norwegian and the grammaticalization of various kinds of suffixal formations from compounds with vis ‘manner, appearance’.

In between grammar projects, I have collaborated with Kjersti Fløttum and Trine Dahl in research on the language of research articles in different languages (English, French, Norwegian) and different disciplines (economy, linguistics, medicine). I have also worked with method development in the field of historical geography of given names. Finally, together with Kari Tenfjord I have done some research on Norwegian as a second language.

 

I teach grammar, semantics and language change as well as other subjects. For PhD and MA supervision, please see the Norwegian webpage.

 

 

 

Please see the Norwegian webpage.

Books
 • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-8390-029-3.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Kinn, Torodd. 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget. 519 pages. ISBN: 978-82-15-02770-8.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic voices : across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 pages. ISBN: 9027253919.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 pages. ISBN: 90-272-5391-9.
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. 149 pages. ISBN: 8290259247.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. 106 pages. ISBN: 82-90381-63-8.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. 246 pages. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 8270993220.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. 246 pages. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedicte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 201 pages.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 211 pages. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. 129 pages. ISBN: 82-90381-54-9.
Journal articles
 • Kinn, Torodd. 2019. Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • Kinn, Torodd; Blensenius, Kristian; Andersson, Peter. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes. 18.
 • Nilssen, Signe; Kinn, Torodd. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 1. 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 33: 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 91: 53-73.
 • Kinn, Torodd. 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 32: 125-132.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 32: 62-99.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 31: 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 37. 31-31. Published 2013-09-13.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21. Published 2012-08-05.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 7-26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 2. 137-142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 27-56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 29: 63-104.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 28: 148-150.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 1. 37-47.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 1. 9-28.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 2. 158-186.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 24: 298-302.
 • Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 2. 4 pages.
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 23: 145-175.
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 1. 45-78.
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 3: 129-142.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 2: 137-149.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 21: 55-66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 19: 101-126.
Reports and theses
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 3. Kulturell Identitet i Akademisk Prosa, Bergen. 152 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2004. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 2. KIAP-prosjektet, Romansk institutt. 170 pages.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Book sections
 • Utne, Ivar; Kinn, Torodd. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Artikkel, pages 315-334. In:
  • Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag. 334 pages. ISBN: 978-82-8390-029-3.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. Artikkel, pages 75-106. In:
  • Coussé, Evie; Andersson, Peter; Olofsson, Joel. 2018. Grammaticalization meets Construction Grammar. John Benjamins Publishing Company. 321 pages. ISBN: 978-90-272-0064-8.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Artikkel, pages 143-166. In:
  • Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad. 2017. The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik. 299 pages. ISBN: 978-82-93643-01-2.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Artikkel, pages 213-230. In:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Johansen, Anfinnur; Petersen, Hjalmar P.; Reinert, Lena. 2017. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. 451 pages. ISBN: 978-99918-65-80-5.
 • Tenfjord, Kari; Kinn, Torodd. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Artikkel, pages 155-187. In:
  • Golden, Anne; Jarvis, Scott; Tenfjord, Kari. 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters. 280 pages. ISBN: 978-1-78309-876-7.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Bokomtale, pages 206-213. In:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 pages. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Artikkel, pages 141-156. In:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin; Sigurðardóttir, Turið. 2013. Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. 291 pages. ISBN: 978-99918-65-61-4.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Artikkel, pages 173-188. In:
  • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje; Vannebo, Kjell Ivar. 2012. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag. 349 pages. ISBN: 978-82-7099-681-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Muller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. Part I, pages 14-39. In:
  • Fløttum, Kjersti. 2007. Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. 280 pages. ISBN: 1-84718-093-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Müller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural identities and academic voices. 17-42. In:
  • 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. Cambridge Scholars Publishing. 26 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 203-224. In:
  • 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 22 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. Vitenskapelig artikkel, pages 203-224. In:
  • Hyland, Ken; Bondi, Marina. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 320 pages. ISBN: 3-03911-183-3.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Artikkel, pages 183-194. In:
  • Lie, Svein; Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge. 2005. MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 329 pages. ISBN: 8276345719.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 135-140. In:
  • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 148-165. In:
  • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

I pronounce my name ['2tu:rod '1cçin]. The last part resembles English chin in pronunciation. The raised numbers indicate Norwegian tonemes. In my dialect, [2] is a rising tone, while [1] is a falling tone, but this varies from dialect to dialect.

The name Torodd is a compound: tor-odd. The element tor has to do with 'thunder' and is related to the name of the Norse thunder-god Thor. It is used as the first part of both men's and women's given names. The element odd means 'point (of a knife, spear etc.)'. It is used as the last part of men's given names only. Both tor and odd are common name elements in Norwegian, but the combination Torodd is fairly uncommon.

The name Kinn comes from the island where I grew up in the north of western Norway. Its meaning is literally 'cheek'. There are several places in Norway called Kinn, and the noun kinn is then used metaphorically for 'steep mountain side'.

Verbal pseudocoordinations in the Scandinavian languages, together with Peter Andersson and Kristian Blensenius

Norwegian NPN constructions: productivity, meaning and structure