Home
Torodd Kinn's picture

Torodd Kinn

Professor, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailTorodd.Kinn@uib.no
 • Phone+47 55 58 84 49
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Room 
  410
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

My research is in the field of Nordic (Scandinavian) linguistics, above all Norwegian grammar. At the moment I am working in two fields. The first field is pseudocoordinations, which are nonsymmetrical coordinations of verb phrases. Examples are expressions like Jonas sit og les ‘Jonas is reading’ (more literally: ‘sits and reads’) and Siv går og furtar ‘Siv is sulking’ (more literally: ‘walks (around) and sulks’; the information of the second verb is clearly more important than that of the first verb. In this project, I work together with Peter Andersson Lilja and Kristian Blensenius in Gothenburg. My second current field is Norwegian NPN constructions, such as ansikt til ansikt 'face to face', dag etter dag 'day after day', skritt for skritt 'step by step'. Together with Steffen Höder in Kiel and Urd Vindenes at the University of South-Eastern Norway, I've planned to study Scandinavian applicative word formations in be- in light of their German source as loans.

I wrote my doctoral dissertation on so-called pseudopartitives, expressions of the type tre liter (med) måling ‘three litres of paint’ and ein haug (av/med) poteter ‘a heap of potatoes’. I have also worked a lot with words in -vis (cognate to English -wise), like vonlegvis ‘hopefully’, innleiingsvis ‘as a beginning, to begin with’, gruppevis ‘in groups’, massevis ‘masses’, both their grammar in modern Norwegian and the grammaticalization of various kinds of suffixal formations from compounds with vis ‘manner, appearance’.

In between grammar projects, I have collaborated with Kjersti Fløttum and Trine Dahl in research on the language of research articles in different languages (English, French, Norwegian) and different disciplines (economy, linguistics, medicine). I have also worked with method development in the field of historical geography of given names. Finally, together with Kari Tenfjord I have done some research on Norwegian as a second language.

 

I teach grammar, semantics and language change as well as other subjects. For PhD and MA supervision, please see the Norwegian webpage.

 

 

 

Please see the Norwegian webpage.

Textbook
 • 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget.
 • 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.
Academic article
 • 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 207-236.
 • 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes.
 • 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 123-145.
 • 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 57-70.
 • 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 53-73.
 • 2014. Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 62-99.
 • 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-105.
 • 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 7-26.
 • 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 137-142.
 • 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 63-104.
 • 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-56.
 • 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 37-47.
 • 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 158-186.
 • 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 9-28.
 • 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 145-175.
 • 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 129-142.
 • 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 45-78.
 • 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 137-149.
 • 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 55-66.
 • 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 101-126.
Report
 • 2005. Akademisk Prosa. 3. 3. .
 • 2004. Akademisk Prosa. 2. 2. .
Academic lecture
 • 2019. Pseudosamordningar med och utan lokativuttryck: fallet LIGGE OG V2. Preliminära resultat.
 • 2019. Can the NPN nut be cracked?
 • 2019. "Det går slag i slag gjennom rom etter rom": norske NPN-konstruksjonar.
 • 2018. The point of posture. Posture and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations.
 • 2018. Kroppspositur og aktivitet i skandinavisk pseudokoordinasjon.
 • 2016. Jette blev bare siddende og stirrede, mens Halvor blei gåande og nynne. Skandinavisk pseudokoordinasjon og presens partisipp.
 • 2016. "Vi gikk rundt og var redde". Asymmetrisk verbfrasekoordinasjon med atelisk rørsle.
 • 2015. Scandinavian pseudocoordinations: constructional variants and grammaticalization.
 • 2015. På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • 2015. Academic discourse in the double perspective of discipline and language.
 • 2014. Pseudokoordinasjon: avgrensing og konstruksjonsbetydning.
 • 2013. Verbalt presens partisipp.
 • 2013. Missing prepositions - a report from an explorative corpus-based study.
 • 2012. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjedanning brukt til å analysere eit stort antroponymisk materiale.
 • 2006. Snapshots from the KIAP project.
 • 2006. Metonymi i grammatikalisering.
 • 2006. Eit uvanleg bøyingstrekk vert til: skandinavisk overflodsfleirtal.
 • 2005. Norsk vitskapleg språkbruk i kontrast til engelsk og fransk.
 • 2005. Figure, ground, and ground. A fresh look at coordination.
 • 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe. An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages.
 • 2004. Plays of we-hood: What do we mean by we?
 • 2004. Demotion of numeral nouns from heads to dependents - a cognitive explanation.
 • 2004. Cognitive research agents in academic prose.
 • 2004. Abundance formations in -vis in the Scandinavian languages - derivation or inflection?
 • 2004. "Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe": An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages?
 • 2003. Grammaticalization and the metaphorical construal of quantity.
 • 2003. "Denne artikkelen analyserer ..." Kognitive forskingsagentar i akademisk prosa.
 • 1999. Frasar med kvantor på -vis.
Other product
 • 2014. Maal og Minne 2-2014.
 • 2014. Maal og Minne 1-2014.
Book review
 • 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 125-132.
 • 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 31-31.
 • 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 148-150.
 • 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 298-302.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag.
 • 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. Romansk Institutt, UiB.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus.
Academic monograph
 • 2006. Academic voices : across languages and disciplines. 148.
 • 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines.
Non-fiction book
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. [Mangler utgivernavn].
Popular scientific article
 • 2019. Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 4 pages.
Feature article
 • 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21.
Doctoral dissertation
 • 2017. Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri .
 • 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Da Gjert kom til Bergen. 20 pages.
 • 2018. Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. 32 pages.
 • 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. 33 pages.
 • 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. 24 pages.
 • 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. 18 pages.
 • 2013. Tobias i to bølgjer. 16 pages.
 • 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. 16 pages.
 • 2007. Cultural identities and academic voices. 26 pages.
 • 2007. Cultural Identities and Academic Voices. 26 pages.
 • 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 pages.
 • 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 pages.
 • 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. 12 pages.
 • 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 18 pages.
 • 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 6 pages.
Other
 • 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. 206-213.

More information in national current research information system (CRIStin)

I pronounce my name ['2tu:rod '1cçin]. The last part resembles English chin in pronunciation. The raised numbers indicate Norwegian tonemes. In my dialect, [2] is a rising tone, while [1] is a falling tone, but this varies from dialect to dialect.

The name Torodd is a compound: tor-odd. The element tor has to do with 'thunder' and is related to the name of the Norse thunder-god Thor. It is used as the first part of both men's and women's given names. The element odd means 'point (of a knife, spear etc.)'. It is used as the last part of men's given names only. Both tor and odd are common name elements in Norwegian, but the combination Torodd is fairly uncommon.

The name Kinn comes from the island where I grew up in the north of western Norway. Its meaning is literally 'cheek'. There are several places in Norway called Kinn, and the noun kinn is then used metaphorically for 'steep mountain side'.

Verbal pseudocoordinations in the Scandinavian languages, together with Peter Andersson Lilja and Kristian Blensenius

Norwegian NPN constructions: productivity, meaning and structure