Home
Torodd Kinn's picture

Torodd Kinn

Professor, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailTorodd.Kinn@uib.no
 • Phone+47 55 58 84 49
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Room 
  410
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I’m a member of the Research group for Nordic languages.

My main field of research is Norwegian grammar and to some extent the grammar of other Nordic (Scandinavian) languages. I study the language system both from a synchronic and from a diachronic perspective.

I’m particularly interested in how cognition is a foundation for grammatical structures, and this is reflected in my orientation towards usage-based cognitive linguistics.

 

Ongoing project

Pseudocoordination in the Scandinavian languages. These are expressions like for instance

 • Paul sitter og leser avisa [Paul sits and reads the.paper] ‘Paul is reading the paper’
 • Lisa gikk i butikken og kjøpte fisk [Lisa went in the.store and bought fish] ‘Lisa went to the store and bought fish’

Pseudocoordinations are constructions that we use to present two subevents as one complex event. For example, ‘Lisa went to the store’ can be one event and ‘Lisa bought fish’ another. But the sentence Lisa gikk i butikken og kjøpte fisk refers to one event. This is clear from the fact that the buying is understood to take place at the time of the visit to the store, and also specifically in the store ‒ although this is not expressed explicitly.

 

Some earlier projects

NPN constructions in Norwegian (expressions like ansikt til ansikt ‘face to face’, dag etter dag ‘day after day’, skritt for skritt ‘step by step’). Such expressions have never been studied in Norwegian before. I’ve done a large corpus study and analysed the syntax and semantics of the expressions.

Pseudopartitives (expressions like tre liter (med) vann ‘three litres of water’, en haug (av/med) poteter ‘a pile of potatoes’). This was my doctoral project. It was the first large empirical study of such constructions in Norwegian, with a focus on the difference between no preposition between the nouns (en haug poteter), the preposition med (en haug med poteter), and the preposition av (en haug av poteter). It was one of the earliest usage-based cognitive dissertations in Norway. The dissertation also includes analyses of the Norwegian numeral system, employing addition (expressed for instance through coordination) and multiplication (expressed for instance through plural nouns).

Words with suffixation in -vis (like vanligvis ‘usually’, innledningsvis ‘as an introduction’, gruppevis ‘in groups’, tusenvis ‘thousands’). I conducted the first large synchronic study of such words in Norwegian (and Scandinavian) and the only diachronic study so far. These formations are mostly borrowed from German languages but have also undergone innovations in the Scandinavian languages. Among the formations in -vis are compound nouns and derived adverbs and adjectives. But I have demonstrated that, during the last few centuries, a brand new inflectional feature has evolved, viz. a plural of abundance, exemplified by forms like tusenvis ‘thousands (and thousands)’ and årevis ‘years (and years)’.

Historical first-name geography. This project was methodologically innovative in that I ‒ most likely as the first in the world ‒ applied cluster analysis to large onomastic data sets to uncover geographical structure in the use of first names. In this way, I was able to map out anthroponymical regions in Norway at the beginning of the 19th century.

Cultural Identity in Academic Prose (KIAP). In collaboration with Kjersti Fløttum (project leader), Trine Dahl, and others. We studied linguistic usage in research articles in three languages (English, French, and Norwegian) in three disciplines (economy, linguistics, and medicine). Building the KIAP corpus was mainly my responsibility.

 

 

I teach Norwegian (Scandinavian, Nordic) grammar, language history and more.

 

SUPERVISION

Completed PhD projects where I was primary supervisor

Completed PhD projects where I was secondary supervisor

Ongoing PhD projects where I am primary supervisor

Completed MA projects where I was primary supervisor

 • 2009: Elisiv Gregersen: Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale
 • 2010: Helga Mannsåker: "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar
 • 2010: Margunn Rauset: Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX
 • 2010: Daniel Vagstad: Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå
 • 2014: Roar Ulvestad: Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk
 • 2015: Torgeir Larsen: Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster
 • 2015: Signe Nilssen: "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk
 • 2016: Siri Sofie Ovesen: "Kakerlakkfrie kantiner og hundeløse hjem". Ei undersøking av proprietiv og privativ adjektivdanning i norsk
 • 2017: Tove Janne Blom: "Hvorfor har vi ikke hatt om dette her før?" Kognitiv metaforteori og elevars lesing av retoriske tekstar i vidaregåande skule
 • 2017: Tina Kvamme: "Vi er fulle av sprukne klanger." En korpusbasert undersøkelse av språkbruk om musikalske og andre klanger: begrepsstruktur, metaforer og metonymier
 • 2017: Maren Østrem Nesse: "Livet selv vokser bare om hverdagen." En korpusbasert metaforstudie av livet og døden
 • 2018: Anne Bredahl: "Den endeløse strømmen". Ein kritisk analyse av metaforar i ein politisk diskurs om innvandring
 • 2018: Sarah Strandhus Karlsen: "Å forme sitt samliv". En metaforteoretisk og retorisk analyse av språkbruk om samliv, ekteskap, drifter og følelser i en kristen, kirkelig tekst
 • 2018: Timofeij Wim Schwarte: Kvinner, menn og skriving. Samspelet mellom kjønn og skrivestil i akademisk prosa
 • 2019: Silje Christine Hansen: "Alle fags mor". En korpusbasert metaforstudie av språkbruk om norskfaget
 • 2019: Tor Ragnar Hjelmtveit: Kom ut! Stå fram! Ein metaforstudie av "Skeive historier"
 • 2019: Elise Midtbø: "En smule konsentrasjon", "den siste skvetten med kaffe" og "haugevis av spørsmål". En undersøkelse av grammatisk og semantisk variasjon i pseudopartitive konstruksjoner på norsk
 • 2019: Eirin Rustli: "Sopere prater bare homoprat!". Begrepsanalyse av skeiv terminologi i tidsskriftene Løvetann (1977‒2003) og Blikk (2016)
 • 2020: Julie Marie Lorentsen: "... i møtet mellom land og vann vaker tangens råtne lukt". En korpusbasert undersøkelse av metaforisk og metonymisk språkbruk om fenomenet lukt

Completed MA projects where I was secondary supervisor

 • 2012: Jelena Stanišić: Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk
 • 2017: Kristine Vårdal: Arabiske andrespråksinnlæreres tilegnelse av norske relativsetninger

Ongoing MA projects where I am primary supervisor

 • Trym Nygård Fikse: radical and conservative verb inflection in Norwegian Bokmål
 • Amalie Myrmel Gjengedal: gendered vocational terms in 20th century Norwegian
 • Kjersti Evysdatter Helle: derived nouns in -eri in Norwegian
 • Ole Alexander Raade: prenominal and postnominal possessives in Norwegian Bokmål
 • Kjersti Hartveit Ure: critical metaphor analysis of Covid-19 discourse

Research publications

 • Kinn, Torodd. Accepted. År etter år, skritt for skritt og lag på lag: tre NPN-konstruksjonar
 • Kinn, Torodd. Accepted. Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics.
 • Kinn, Torodd. 2021. "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne 2021, 65-98.
 • Kinn, Torodd. 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 37, 207-236.
 • Utne, Ivar, Torodd Kinn. 2019. Da Gjert kom til Bergen. Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn, Terje Lohndal (eds.), Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, 315-334. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd, Kristian Blensenius, Peter Andersson. 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinationsCogniTextes.
 • Kinn, Torodd. 2018. Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants. Evie Coussé, Peter Andersson, Joel Olofsson (eds.), Grammaticalization Meets Construction Grammar, 75-106. Amsterdam: Benjamins.
 • Kinn, Torodd. 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. Zakaris Svabo Hansen, Anfinnur Johansen, Hjalmar P. Petersen, Lena Reinert (eds.), Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum, 213-230. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Victoria Rosén, Koenraad De Smedt (eds.), The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, 143-166. Bergen: Bergen Language and Lingustics Studies.
 • Tenfjord, Kari, Torodd Kinn. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Anne Golden, Scott Jarvis, Kari Tenfjord (eds.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, 155-187. Bristol: Multilingual Matters.
 • Nilssen, Signe, Torodd Kinn. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne 2017, 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne 33, 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. NORNA-rapporter 91, 53-63.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801. Namn og Nemne 31, 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 32, 62–99.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen, Tina K. Jakobsen, Kristin Magnussen, Turið Sigurðardóttir (eds.), Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum, 141–156. Tórshavn: Fróðskapur. Faroe University Press.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund, Kjell Ivar Vannebo (eds.), Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 173–188. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline – eit sjeldsynt namn. Maal og Minne 2011, 137–142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord. Ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne 28, 7–26.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne 28, 27–56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia anthroponymica Scandinavica 29, 63–104.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne 2009, 37–47. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne 2007, 158–186. 
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne 2007, 9–28. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn, Anje Müller Gjesdal, Eva Thue Vold. 2007. Cultural identities and academic voices. Kjersti Fløttum (ed.) Language and discipline perspectives on academic discourse, 14–39. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 
 • Fløttum, Kjersti, Torodd Kinn, Trine Dahl. 2006. «We now report on ...» versus «Let us now see how ...»: Author roles and interaction with readers in research articles. Ken Hyland, Marina Bondi (eds.), Academic Discourse across Disciplines, 203–224. Bern: Peter Lang. 
 • Fløttum, Kjersti, Trine Dahl, Torodd Kinn. 2006. Academic Voices – across languages and disciplines. Amsterdam: John Benjamins. E-book: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=070607370&kid=biblio 
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 23, 145–175. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar – og bøyingsformer? Maal og Minne 2005: 45–78. 
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk Prosa 3, 129–142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer … ­ Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Svein Lie, Gudlaug Nedrelid, Helge Omdal (eds.), MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003, 183–194. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe : An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages. Fred Karlsson (ed.), Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics, Helsinki, January 7–9, 2004. Helsingfors: University of Helsinki, Department of General Linguistics. http://www.ling.helsinki.fi/kielitiede/20scl/Kinn.pdf.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk Prosa 2, 137–149.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap. http://hdl.handle.net/1956/2586  
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. Randi B. Brodersen, Torodd Kinn (eds.), Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg, 148–165. Larvik: Ariadne.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om par. Øivin Andersen, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn (eds.), Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000, 135–140. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i Norsk referansegrammatikk. Nordica Bergensia 21, 55–66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia 19, 101–126.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections – an LFG analysis. Skriftserie, nr. 45. Bergen: Institutt for fonetikk og lingvistikk.

 

Reviews

 • Torodd Kinn. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit, Aasne Vikøy (eds.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap, 206–213. Oslo: Novus.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt. (Review of Kristoffer Kruken & Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. ed. Samlaget 2013.) Dag og Tid 37/2013, 31.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Helsingfors 2009: Svenska litteratursällskapet i Finland. 300 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 28, 148–150.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 298–302.

 

Popular texts

 

Textbooks etc.

 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2019. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 1. elektroniske utg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kulbrandstad, Lars Anders, Torodd Kinn. 2016. Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nynorskrettskrivinga av 2012. Upublisert. 27 s.
 • Kinn, Torodd. 2011. Endringane i bokmålsrettskrivinga i 2005. Upublisert. 14 s.
 • Kinn, Torodd. 2010. Hovudtrekk av dansk uttale i samanlikning med norsk. Upublisert. 26 s.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Skriftserie, nr. 52. Bergen: Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.

 

Edited volumes and journals

 • Hognestad, Jan Kristian, Torodd Kinn, Terje Lohndal, eds. 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Oslo: Novus.
 • Maal og Minne 2016 (1). Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2015. Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn.
 • Maal og Minne 2014. Oslo: Bymålslaget/Novus. Eds.: Jon Gunnar Jørgensen, Torodd Kinn, Lars S. Vikør.
 • Akademisk Prosa 3. Bergen: Romansk institutt. 2005. Ed.: Torodd Kinn.
 • Akademisk Prosa 2. Bergen: Romansk institutt. 2004. Eds.: Kjersti Fløttum, Torodd Kinn.
 • Brodersen, Randi B., Torodd Kinn, eds.. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Larvik: Ariadne.
 • Andersen, Øivin, Kjersti Fløttum, Torodd Kinn, edDs. 2000. Språk, menneske og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Oslo: Novus.
Textbook
 • Show author(s) 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. Institutt for lingvistikk og litteraturvitskap.
Academic article
 • Show author(s) 2021. Regular and compositional aspects of NPN constructions. Journal of Linguistics. 1-35.
 • Show author(s) 2021. "... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time". Norske NPN-konstruksjonar. Maal og Minne. 65-98.
 • Show author(s) 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 207-236.
 • Show author(s) 2018. Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations. CogniTextes.
 • Show author(s) 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 123-145.
 • Show author(s) 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 57-70.
 • Show author(s) 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 53-73.
 • Show author(s) 2014. Verbalt presens partisipp. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 62-99.
 • Show author(s) 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-105.
 • Show author(s) 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 7-26.
 • Show author(s) 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 137-142.
 • Show author(s) 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 63-104.
 • Show author(s) 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 27-56.
 • Show author(s) 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 37-47.
 • Show author(s) 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 158-186.
 • Show author(s) 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 9-28.
 • Show author(s) 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 145-175.
 • Show author(s) 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 129-142.
 • Show author(s) 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 45-78.
 • Show author(s) 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 137-149.
 • Show author(s) 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 55-66.
 • Show author(s) 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 101-126.
Report
 • Show author(s) 2005. Akademisk Prosa. 3. 3. .
 • Show author(s) 2004. Akademisk Prosa. 2. 2. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Is pseudocoordination an aspectual construction?
 • Show author(s) 2020. Pseudocoordinations as single-event constructions.
 • Show author(s) 2019. Pseudosamordningar med och utan lokativuttryck: fallet LIGGE OG V2. Preliminära resultat.
 • Show author(s) 2019. Can the NPN nut be cracked?
 • Show author(s) 2019. "Det går slag i slag gjennom rom etter rom": norske NPN-konstruksjonar.
 • Show author(s) 2018. The point of posture. Posture and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations.
 • Show author(s) 2018. Kroppspositur og aktivitet i skandinavisk pseudokoordinasjon.
 • Show author(s) 2016. Jette blev bare siddende og stirrede, mens Halvor blei gåande og nynne. Skandinavisk pseudokoordinasjon og presens partisipp.
 • Show author(s) 2016. "Vi gikk rundt og var redde". Asymmetrisk verbfrasekoordinasjon med atelisk rørsle.
 • Show author(s) 2015. Scandinavian pseudocoordinations: constructional variants and grammaticalization.
 • Show author(s) 2015. På kva måtar kan barnet kastast ut med badevatnet?
 • Show author(s) 2015. Academic discourse in the double perspective of discipline and language.
 • Show author(s) 2014. Pseudokoordinasjon: avgrensing og konstruksjonsbetydning.
 • Show author(s) 2013. Verbalt presens partisipp.
 • Show author(s) 2013. Missing prepositions - a report from an explorative corpus-based study.
 • Show author(s) 2012. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjedanning brukt til å analysere eit stort antroponymisk materiale.
 • Show author(s) 2006. Snapshots from the KIAP project.
 • Show author(s) 2006. Metonymi i grammatikalisering.
 • Show author(s) 2006. Eit uvanleg bøyingstrekk vert til: skandinavisk overflodsfleirtal.
 • Show author(s) 2005. Norsk vitskapleg språkbruk i kontrast til engelsk og fransk.
 • Show author(s) 2005. Figure, ground, and ground. A fresh look at coordination.
 • Show author(s) 2004. Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe. An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages.
 • Show author(s) 2004. Plays of we-hood: What do we mean by we?
 • Show author(s) 2004. Demotion of numeral nouns from heads to dependents - a cognitive explanation.
 • Show author(s) 2004. Cognitive research agents in academic prose.
 • Show author(s) 2004. Abundance formations in -vis in the Scandinavian languages - derivation or inflection?
 • Show author(s) 2004. "Stribevis af eksperter, drøssevis av sjansar, hinkvis med kaffe": An emerging plural of abundance in the Scandinavian languages?
 • Show author(s) 2003. Grammaticalization and the metaphorical construal of quantity.
 • Show author(s) 2003. "Denne artikkelen analyserer ..." Kognitive forskingsagentar i akademisk prosa.
 • Show author(s) 1999. Frasar med kvantor på -vis.
Other product
 • Show author(s) 2014. Maal og Minne 2-2014.
 • Show author(s) 2014. Maal og Minne 1-2014.
Book review
 • Show author(s) 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 125-132.
 • Show author(s) 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 31-31.
 • Show author(s) 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 148-150.
 • Show author(s) 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 298-302.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. Romansk Institutt, UiB.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • Show author(s) 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. Ariadne Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc..
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus.
Academic monograph
 • Show author(s) 2006. Academic voices : across languages and disciplines. 148.
 • Show author(s) 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. Ariadne forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Show author(s) 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. [Mangler utgivernavn].
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. Hvor kommer grammatikken fra? Språkprat.
 • Show author(s) 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 4 pages.
Feature article
 • Show author(s) 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri .
 • Show author(s) 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Da Gjert kom til Bergen. 20 pages.
 • Show author(s) 2018. Pseudocoordination in Norwegian: Degrees of grammaticalization and constructional variants. 32 pages.
 • Show author(s) 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. 33 pages.
 • Show author(s) 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. 24 pages.
 • Show author(s) 2017. Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. Tobias i to bølgjer. 16 pages.
 • Show author(s) 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. 16 pages.
 • Show author(s) 2007. Cultural identities and academic voices. 26 pages.
 • Show author(s) 2007. Cultural Identities and Academic Voices. 26 pages.
 • Show author(s) 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 pages.
 • Show author(s) 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. 22 pages.
 • Show author(s) 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. 12 pages.
 • Show author(s) 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 18 pages.
 • Show author(s) 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 6 pages.
Other
 • Show author(s) 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. 206-213.

More information in national current research information system (CRIStin)

I pronounce my name ['2tu:rod '1cçin]. The last part resembles English chin in pronunciation. The raised numbers indicate Norwegian tonemes. In my dialect, [2] is a rising tone, while [1] is a falling tone, but this varies from dialect to dialect.

The name Torodd is a compound: tor-odd. The element tor has to do with 'thunder' and is related to the name of the Norse thunder-god Thor. It is used as the first part of both men's and women's given names. The element odd means 'point (of a knife, spear etc.)'. It is used as the last part of men's given names only. Both tor and odd are common name elements in Norwegian, but the combination Torodd is fairly uncommon.

The name Kinn comes from the island where I grew up in the north of western Norway. Its meaning is literally 'cheek'. There are several places in Norway called Kinn, and the noun kinn is then used metaphorically for 'steep mountain side'.