Home
Torodd Strand's picture

Torodd Strand

Emeritus
 • E-mailtorodd.strand@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1999). Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 385-403.
 • Show author(s) (1997). The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU-Bulletin. 103-117.
 • Show author(s) (1996). Radon, fluoride and 62 elements as determined by ICP-MS in 145 Norwegian hard rock groundwater samples. Science of the Total Environment. 1-19.
 • Show author(s) (1995). Trace element content of 150 hardrock groundwater samples from the surroundings of Bergen and Oslo. NGU-rapport.
 • Show author(s) (1995). Clinical tests versus KT-1000 instrumented laxity test in acute anterior cruciate ligament tears. International Journal of Sports Medicine (IJSM). 51-53.
 • Show author(s) (1993). Transligamentous approach reduces postoperative pain in ACL reconstructions. American Journal of Sports Medicine. 507-509.
 • Show author(s) (1992). Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure to Radiation from Chernobyl. American Journal of Epidemiology. 377-388.
 • Show author(s) (1991). Pregnancy outcome in Norway after Chernobyl. Biomedicine & Pharmacotherapy. 233-241.
Report
 • Show author(s) (1995). Organizational types and ledership roles. .
 • Show author(s) (1994). Vurdering av svensk typologi av offentlige organisasjoner med hennblikk på resultatstyring: "Verksamhetsanpassad resultatstyring". 4. 4. .
 • Show author(s) (1989). Divisionalization and managerial orientations. 89/22. 89/22. .
 • Show author(s) (1982). Norsk ledelse, teknologi og organisasjon. Forslag til et nasjonalt forskningsprogram. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2009). Om konvensjonelle og kontekstuelle ledelsesteorier.
 • Show author(s) (2009). Muligheter for ledelse i en ekspertorganisasjoner og i nettverk av slike organisasjoner.
 • Show author(s) (2006). Leiing i offentlege institusjonar.
 • Show author(s) (2006). Leiing i byråkrati.
 • Show author(s) (2005). Å lede med symboler.
 • Show author(s) (2002). Ledelse i offentlige byråkratier og ekspertorganisasjoner.
 • Show author(s) (2001). Trenger vi lederutvikling?
 • Show author(s) (1994). The new public management and Norwegian percetions of leadership.
 • Show author(s) (1994). Fylkesmannsembetet i ei reformtid.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). Tradisjonelle syn på leiarskap og managent og eit kontekstbasert alternativ.
 • Show author(s) (2009). To perspektiv på leiarroller. Relevasn for skolesektoren.
 • Show author(s) (2005). Utvikling og av og aktuelle teorier om ledelse i ekspertorganisasjoner.
 • Show author(s) (2005). Paradoks, uvisse og konflikt. Leiarutfordringar.
 • Show author(s) (2005). Leiing i ulike organisasjons og kulturkontekstar.
 • Show author(s) (2005). "Mangementalitet". Perspektiv og kritikk.
 • Show author(s) (2003). Ledelse i ekspertorganisasjoner og nettverk.
 • Show author(s) (2002). Perspektiver på ledelse.
 • Show author(s) (2002). Nye lederroller i helseforetak.
 • Show author(s) (2002). Ledelse: Fra forvaltning til foretak. Strategiutvikling.
 • Show author(s) (2002). Ledelse i ulike kontekster.
 • Show author(s) (2002). Evaluation criteria and processes for professioanl development efforts in European Public Administration.
 • Show author(s) (2001). Ledelse i ulike organisasjonskontekster.
 • Show author(s) (1999). Langtidsresultater etter sutur av fremre korsbånd (ACL).
Academic monograph
 • Show author(s) (2007). Ledelse, organisasjon og kultur.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2001). Ledelse, organisajon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget 600s. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1996). The hydrochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU.
 • Show author(s) (1996). Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra områder nær Oslo og Bergen. Norges Geologisk Undersøkelse, Trondheim.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2005). Det enkle er ofte det beste.
 • Show author(s) (2004). Ulike nasjonale kulturers innvirkning på samhandling i grupper. En studie av ledergrupper i to av Statoils datterselskaper.
 • Show author(s) (2004). Sleipner-ulykken - en normal accident?
 • Show author(s) (2004). Eit studie av to læringsprosessar i Gilde Vest.
Masters thesis
 • Show author(s) (2005). Hva ledere gjør (og hvorfor)”.- en studie av lederatferd hos norske toppledere.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1976). Geographic policies : a comparative study of Norway and Sweden.
Interview
 • Show author(s) (2009). Sjefen har en rotete hverdag.
Documentary
 • Show author(s) (2005). Om entreprenører og andre sterke personligheter. Kronikk i Bergens tidende 25. juni 2005.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2005). Om grunnlaget for å lede. 13 pages.
 • Show author(s) (2002). Å lede er å bruke makt. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). ledere, funksjonærer, eksperter og helter. 18 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)