Home
Tove Bjørneset's picture

Tove Bjørneset

Senior Executive Officer, Programme Coordinator for The Professional Studies of Psychology
 • E-mailTove.Bjorneset@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 91
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
  Room 
  335
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2016. LEXIN i Norge - Hva sier brukerne? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 89-99.
 • Show author(s) 2016. Gjennom orda: LEXIN-ordbøkene og bruken av dei i og utanfor klasserommet. LexicoNordica. 17-34.
 • Show author(s) 2005. The NORDLEXIN-N Dictionary Project: Part II. Lexicographica Series Maior. 133-145.
 • Show author(s) 2002. The Dictionary Project NORDLEXIN-N. Lexicographica Series Maior. 31-43.
 • Show author(s) 2001. Introduksjon til ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 44-53.
 • Show author(s) 1999. Ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. LexicoNordica. 35-46.
Report
 • Show author(s) 2005. Nord-Lexin. 7. 7. .
Lecture
 • Show author(s) 2017. LEXIN og Bildetema – Gratis nettbaserte ordbøker.
 • Show author(s) 2016. LEXIN og Bildetema - Gratis språkressurser utviklet spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
 • Show author(s) 2016. Gjennom ordene - Hva vet vi om LEXIN-brukerne?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2012. Presentasjon og bruk av LEXIN-ordbøkene.
 • Show author(s) 2011. LEXIN: Illustrerte ordbøker for brukarar på alle språkmeistringsnivå.
 • Show author(s) 2006. LEXIN: Ordbøker for innvandrarar.
Academic lecture
 • Show author(s) 2017. Med norsk LEXIN gjennom 20 år.
 • Show author(s) 2017. LEXIN - Dictionaries for Minority Language Immigrants.
 • Show author(s) 2016. Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries .
 • Show author(s) 2015. LEXIN i Norge - hva sier brukerne?
 • Show author(s) 2011. Nordlexin: tillbakablick och aktuell status.
 • Show author(s) 2011. LEXIN in Norway. Methods and results.
 • Show author(s) 2010. NORDLEXIN-N: Ordbøker for minoritetsspråklege innvandrarar.
 • Show author(s) 2007. The Norwegian LEXIN Project: Illustrated Netbased and Printed Dictionaries for Immigrants and Refugees.
 • Show author(s) 2007. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2007. LEXIN: Illustrerte nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere i Norge.
 • Show author(s) 2005. Mellom ordene: Tilbakeblikk på den tverrfaglige utviklingen av et brukergrensesnitt.
 • Show author(s) 2004. Web Based User Interfaces: Editing, Searching and Browsing Lexicographical Data.
 • Show author(s) 2003. Nord-Lexin.
 • Show author(s) 2002. The NORDLEXIN-N Dictionary Project: Part II.
 • Show author(s) 2000. The Dictionary Project NORDLEXIN-N.
 • Show author(s) 2000. Dictionaries for Immigrants and Refugees in Norway: NORDLEXIN-N.
 • Show author(s) 1999. Ordboksprosjektet NORDLEXIN-N.
 • Show author(s) 1999. Introduksjon til ordboksprosjektet NORDLEXIN-N.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2006. CAPP: Comprehensive assessment of psychopathic personality disorder. Bjørneset deltok i utarbeidelsen av norsk utgave. Helse Bergen.
 • Show author(s) 2001. Førstehjelp ved selvmordsfare (norsk utgave). Living Works / Vivat.
Reference material
 • Show author(s) 2017. Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave.
 • Show author(s) 2017. Norsk-dari illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2013. Norsk-thai illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2011. Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. 5.
 • Show author(s) 2007. Norsk-somalisk illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2007. Norsk-kurdisk (kurmanji) illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2006. Norsk-kurdisk (sorani) illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2004. Norsk-tamilsk illustrert ordbok.
 • Show author(s) 2004. Illustrasjonshefte - bokmål og nynorsk.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1993. Frå gateslag til avisoppslag. Ein analyse av journalistisk forteljeteknikk i formidlinga av Brumundal-saka.
Interview
 • Show author(s) 2017. Kampen om språket i akademia.
 • Show author(s) 2009. Ordbøker for alle.
 • Show author(s) 2008. Pris til innvandrerordbøker.
 • Show author(s) 2008. Artikkel om at LEXIN fekk Rosingprisen i språk for 2008 fra Språkrådet og Den norske dataforening.
 • Show author(s) 2007. Fire nye nettordbøker fra AKSIS.
 • Show author(s) 2005. Lærer norsk på nett.
 • Show author(s) 2005. LEXIN - ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2004. Prosjektomtale av LEXIN-lansering på nettsidene til fylkesmannen i Hordaland.
 • Show author(s) 2004. Lanserer norsk-kurdiske nettordbøker.
 • Show author(s) 2003. Nå kan tamiler bruker egen ordbok.
 • Show author(s) 2003. Lansering av den første norsk-tamilske ordboken.
 • Show author(s) 2003. Første norsk-tamilske ordbok.
 • Show author(s) 2003. Brede tamil-smil for etterlengtet ordbok.
 • Show author(s) 2002. Nye nettbaserte ordbøker.
 • Show author(s) 2002. Nettbaserte ordbøker for minoritetsspråklige.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. LEXIN - Dictionaries for Minority Language Immigrants. 7 pages.
 • Show author(s) 2016. Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. 6 pages.
Poster
 • Show author(s) 2017. LEXIN og Bildetema: Illustrerte språkressurser på flere språk for minoritetsspråklige.
 • Show author(s) 2017. LEXIN og Bildetema: Illustrerte flerspråklige språkressurser for minoritetsspråklige.
 • Show author(s) 2016. LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
 • Show author(s) 2015. Utstilling og presentasjon av LEXIN og Bildetema.
 • Show author(s) 2014. Presentasjon av trykte og nettbaserte språkressurser: LEXIN og Bildetema.
 • Show author(s) 2014. LEXIN. Illustrerte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Show author(s) 2013. LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige.
 • Show author(s) 2013. LEXIN. Illustrerte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Show author(s) 2013. LEXIN-ordbøkene. Utstilling av trykte ressurser og demonstrasjon av nettressurser.
 • Show author(s) 2012. Nettbaserte og trykte illustrerte ordbøker i LEXIN-serien.
 • Show author(s) 2012. LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige.
 • Show author(s) 2012. LEXIN. Ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Show author(s) 2012. LEXIN. Illustrerte ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2011. LEXIN i Norge.
 • Show author(s) 2010. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2010. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2009. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2009. AKSIS, CLIL, LEXIN.
 • Show author(s) 2008. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2008. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2007. Språk og kultur i eksil.
 • Show author(s) 2007. Nettbaserte og trykte LEXIN-produkter.
 • Show author(s) 2007. Nettbaserte og trykte LEXIN-produkter.
 • Show author(s) 2006. LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2006. LEXIN: Illustrerte tospråklige ordbøker for innvandrere.
 • Show author(s) 2005. Demonstrasjon av LEXIN og presentasjon av trykte produkter.
Digital learning tools
 • Show author(s) 2018. Bokmål-nynorsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Show author(s) 2017. Nynorsk-litauisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2017. Nynorsk-burmesisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2017. Bokmål-litauisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2017. Bokmål-burmesisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Nynorsk-vietnamesisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Nynorsk-tagalog-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Nynorsk-dari-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Bokmål-vietnamesisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Bokmål-tagalog-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2012. Bokmål-dari-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Nynorsk-thai-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Nynorsk-russisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Nynorsk-polsk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Bokmål-thai-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Bokmål-russisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2010. Bokmål-polsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2009. Nynorsk-urdu-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2009. Bokmål-urdu-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-tyrkisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-tigrinsk (tigrinja) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-tamilsk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-somalisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-persisk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-kurdisk (sorani) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-kurdisk (kurmanji) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Nynorsk-arabisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2008. Illustrert nettbasert nynorskordbok.
 • Show author(s) 2008. Bokmål-kurdisk (sorani) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2007. Bokmål-tyrkisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2007. Bokmål-tigrinsk (tigrinja) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2007. Bokmål-persisk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2007. Bokmål-arabisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2005. Bokmål-somalisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2004. Bokmål-kurdisk (kurmanji) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2003. Bokmål-tamilsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2002. Illustrert nettbasert bokmålsordbok.
 • Show author(s) 2002. Bokmål-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Show author(s) 2001. Ordbokserien LEXINs interaktive brukergrensesnitt med koblinger mellom ord og bilder som gjør det mulig å gå fra bilde til ord og vice versa.

More information in national current research information system (CRIStin)