Home
Tove Ingebjørg Fjell's picture

Tove Ingebjørg Fjell

Professor, Cultural Studies
 • E-mailTove.Fjell@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 85
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 1
  5007 Bergen
  Room 
  221/222
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Gender studies with a main focus on changes in contemporary understandings of familiy, and partner violence against men. 
 • Health studies with a main focus on reproduction and genetics. Childfreedom.
 • Death culture. Historical changes in death notices.

KUVI100. Cultural Studies - an Introduction.

KUVI106. Cultural Perspectives on Gender Issues.

KUVI250. Cultural Studies - Bachelor's Thesis.

KUVI302. Research Field and Project Work.

AHKR300. Research Ethics. 

Academic article
 • 2020. Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • 2020. "The Coffin, the Urn, and the Ashes. Conceptions of Death.". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 103-120.
 • 2019. «Continuities and Changes in Death Notices, the 1960s and 2010s.». Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 35-54.
 • 2019. "Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden.". Tidsskrift for kulturforskning. 59-81.
 • 2017. Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samleren. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 27-35.
 • 2015. Discrimination of men? Narratives on traditional understandings of gender. Studia ethnologica Croatica. 363-391.
 • 2014. Sterke kvinner - svake menn. Partnervold og humor. Tidsskrift for kjønnsforskning. 302-316.
 • 2014. Challenges Presented by Research Methods and Ethics in Cultural Studies - Blurred Boundaries between Public and Private. Studia ethnologica Croatica. 25-45.
 • 2012. "Women are Free to Rampage as Much as They Like..." About Men who Suffer Intimate Partner Violence at the Hands of Female Partners. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 121-130.
 • 2010. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 77-82.
 • 2009. Skrevne emosjoner. En analyse av spørrelistesvar om barnfrihet. Tidsskrift for kulturforskning. 52-62.
 • 2009. Different Voices on Childfreedom (Voluntary Childfreeness) in the Media and on the Internet. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 5-17.
 • 2007. Research in the minefield of privacy and intimacy: The problems of consent. FF communications. 96-113.
 • 2006. Outsourcing av vaskevannet - veien til likestilte praksiser? Om bruken av privat rengjøringshjelp. Tidsskrift for kulturforskning. 75-88.
 • 2005. Fri tvang eller tvingende frihet - eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • 2005. Childfree Women - Desirable or Deplorable? On Having and Not Having Children and Other People's Views on These More or Less Random Choices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 55-67.
 • 2003. På arvens fang, i den ubrutte linjens favntak? Om donorfamilier og adoptivfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull. Tidsskrift for kulturforskning. 47-64.
 • 2002. Kvinner som velger ikke å få barn - hvorfor så problematisk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 76-78.
 • 1998. Bite seg i tungen og suge det en kan. Om frie teatergrupper i Berlin. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 30-38.
 • 1997. "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte fødevesenet.". Tradisjon. 35-43.
 • 1997. "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringspunktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner.". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 109-119.
 • 1996. Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper. Bergen studies in social anthropology.
 • 1996. Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 9-22.
 • 1994. Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommunikasjon. Sykepleien fag.
Lecture
 • 2016. Partnervold mot menn.
 • 2016. Partnervold mot menn - utført av kvinner.
 • 2015. Vaksiner - hvorfor så skeptisk? Innlegg i debatt om vaksineskepsis. Litteraturhuset 16. april 2015.
 • 2014. Fortellinger om levd liv. En presentasjon av Norsk Folkeminnelags minnemateriale.
Popular scientific lecture
 • 2019. Deltaker i debatt i barnløshet og barnfrihet.
 • 2008. Hva er en familie?
 • 2006. Barnfrie kvinner- synlige og usynlige på en gang.
 • 2003. Hva er problemet med frivillig barnløshet?
 • 1997. Research traditions in humanities and social sciences used to understand the development of social processes and how they interact with medical practices.
 • 1997. Hva kan fortellinger brukes til? Om fortelling som forgrunn og bakgrunn i forskerteksten.
 • 1997. Fødsel - henvisninger til fortid og tradisjon.
 • 1997. Fra natur til teknologi på fødearenaen. Om forholdet til kropp og fødsel i 1990-årene.
 • 1997. Den problematiske kulturdeterminismen.
 • 1992. Problematisering av det hverdagslige kulturbegrepet.
 • 1992. Om innvandrerkvinners møte med det norske helsevesen.
 • 1992. Kommunikasjon på helsekontoret.
Academic lecture
 • 2020. "Kisten, urnen, asken. Forestillinger om tilhørighet, identitet, hjem". .
 • 2019. "Forestillinger om natur i askespredning". .
 • 2018. "Formulering av dødsannonser - kontinuiteter og endringer 1960 - 2015".
 • 2017. Forestillinger om tid i amerikabrev.
 • 2015. Partner violence against men.
 • 2015. Paralysert av gjenstander? Om ulike måter å samle på. Presentasjon i sesjonen Collectors and collections.
 • 2014. "Overmannet? Om menn som er utsatt for partnervold fra kvinner.".
 • 2014. "Et arkivmateriale - noen forskningsetiske betraktninger".
 • 2012. "Hvorfor er et utsagn om at "Mira Craig slo ned kjæresten" sin litt morsomt, mens et (tenkt) utsagn om at "Morten Harket slo ned kona si" ikke morsomt?
 • 2011. Å gå på nåler hele tiden – en kvalitativ studie av partnervoldsutsatte menn.
 • 2011. "Violence Against Heterosexual Men".
 • 2009. Emotional expressions in written questionnaires on the topic of childfreedom.
 • 2008. Rengjøringshjelpen - likestillingsfremmende eller likestillingshemmende?
 • 2008. Outsourcing the mop-up - the answer to equal decision of domestic chores? On the use of private cleaners.
 • 2008. Enklere å være barnfri i dag?
 • 2008. ""I hate kids" and "We're more than happy to look after our little nieces and nephews". Different voices on childfreedom in the the media and on the Internet.
 • 2007. Kvinnelige "Andre". Kulturelle forestillinger om barnfrie kvinner.
 • 2006. Incomplete Women? A Presentation of a Study of (Voluntarlily) Childfree Women.
 • 2006. Forberedt kommentar til Trude Lappegård og Kari Skrede (SSB) sitt innlegg: "Likestilling og fruktbarhet. Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?".
 • 2006. "Worthy and not so worthy reasons to be childfree. Points of view from informants in a traditional archive.".
 • 2005. Is being childfree easier today than it was in the 1960ies? On childfreedom.
 • 2005. Barnfrie familier - forhandlinger om normalitet.
 • 2004. Presentasjon av det nye forskningsprosjektet "Ufullendte kvinner og menn? Om barnfrie (frivillig barnløse) par". Seminar for NFR-programmet "Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser".
 • 2003. Informanter på nettet - fritt vilt? Noen tanker om utfordringer knyttet til forskningsetikk.
 • 2003. Familien i fritt fall? Om donorfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull.
 • 2001. Venter på mor..? Helsearbeideres forventninger til 1990-tallets fødekvinner i Norge.
 • 2001. Teknologi og natur på fødearenaen. Hvor svinger pendelen nå?
 • 2001. Kulturelle faktorer som virker inn på fødselssmerten.
 • 2000. Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • 2000. Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • 1999. "Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.".
Editorial
 • 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 pages.
 • 2004. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning.
 • 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
Book review
 • 2018. Linda Stewart: "Amerikabrev". Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • 2018. Bokanmeldelse. Linda Stewart: Amerikabrev. Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • 2015. Book review. The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiiszmeg (eds.). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 249-250.
 • 2015. Bokessay: Frivillig barnløshet. Psykologisk tidsskrift. 44-47.
 • 2013. The Affective Turn in Cultural Analysis - Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 173-174.
 • 2010. Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö, Liber. Tidsskrift for kulturforskning. 80-81.
 • 2010. Encounters with Resistance. - Ingrid Fioretos: Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 109-110.
 • 2006. Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhöriga i Sverige och Grekland. Tidsskrift for kulturforskning. 66-67.
 • 2002. Portraits without a Frame. Reviewing Ylva Hagström, Lena Martinsson, Magnus Mörck och Magdalena Petersson (eds.): Portätt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen. Lund, Studentlitteratur 2000. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 175-179.
 • 2002. Beyond the Age of Innocence. Reviewing Anna Ljung: Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv. Diss. Uppsala Universitet 2001. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 148-150.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc..
Popular scientific article
 • 2000. Tangen, sykepleieren og mannen som reflektorer: nittiårenes jordmødre meisler frem en ny identitet. Fødsel i fokus. 20-24.
 • 1994. Fødsel - overlevelse eller opplevelse? Samtiden. 20-25.
Feature article
 • 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • 2014. "Sterke menn blir ikke slått." Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 10. oktober. Bergens Tidende.
 • 2014. "Livshistorier på nett". Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 17. november. Bergens Tidende.
 • 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • 2008. Det hellige egget. Bergens Tidende.
 • 2008. Den uproblematiske sæden. Bergens Tidende.
 • 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • 2000. Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende.
 • 1999. Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska Media. Tradisjon. 42-43.
 • 1999. Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture, Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 184-186.
Doctoral dissertation
 • 1997. Blikket vendes. Fødsel i endring. -.
Interview
 • 2017. «Professor: Å angre på barn, er noe av det mest tabubelagte som finnes.» Nettavisen. Journalist: Vibeke Johnsen.
 • 2017. «Fikk trusselmeldinger da hun steriliserte seg.».
 • 2017. «Da Marie Fossli steriliserte seg 28 år gammel, kjente hun en enorm lettelse.».
 • 2017. NRK P2. Ekko. Intervju om barnfrihet. Journalist: Britt Aksnes.
 • 2016. "Også menn vert hundsa og slått". Journalist: Anne Rivenes. Avis: Hordaland.
 • 2016. "Møt en professor". Av: Ingrid Endal.
 • 2015. «Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie.» Journalist: Tine Eide. Publisert i Kilden.
 • 2015. «Vaksiner og skepsis.» Blogginnlegg i Bergens Tidendes BT Innsikt.
 • 2015. «Inga (40) og Camilla (44) har valgt å ikke få barn - det har vekket reaksjoner.» Kvinner og klær, kk.no. Journalist: Margrethe Zaacho Haarde.
 • 2015. «Derfor er livet best uten barn.» Intervju. Journalist: Isak Ladegaard. Dagbladet.
 • 2015. «De som velger et liv uten barn angrer ikke.» Journalist: Kjersti Johannessen.
 • 2015. «Barnfrihet». Intervju i Speilvendt - studentdrevet psykologitidsskrift ved UiO. Forfatter: Hanne Gotaas Fredum.
 • 2015. «-Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk.» Aftenposten 10. august 2015. Journalist: Silje Rønning Kampesæter. .
 • 2015. «-Foreldre har sagt til meg at de kunne valgt annerledes.» Intervju om barnfrihet. Journalist: Stina Gregersen Karlsen. Dagbladet.
 • 2015. Vold mot kvinner er en tragedie - vold mot menn er komedie. Journalist: Tine Eide. Publisert i Forskning.no.
 • 2015. TV2 Nyhetene. Intervju om barnfrihet i anledning kvinnedagen. Journalist: Dyveke Buanes.
 • 2015. Radio Norge. «Norge Direkte med Anders Høglund.» Intervju om barnfrihet. Innringingsprogram. Journalist: Anders Høglund.
 • 2015. NRK P2. Ekko - hovedsending. Intervju om barnfrihet. Journalist: Mona Myklebust.
 • 2015. NRK P1, Østlandssendingen. Intervju om barnfrihet.
 • 2015. Intervju om partnervold mot menn. NRK P1, Distriktsprogram Hordaland.
 • 2015. "Tre kvinner forteller: Derfor lever vi uten barn". Vg.no. Intervju om barnfrihet. Journalist: Irene Rønold.
 • 2014. Et liv uten barn. Intervjuer: Liv Kristin Holmberg. Klassekampen.
 • 2014. "Velger reiser, hobbyer og kjærester". VG. Journalist: Camilla Tryggestad Visjø.
 • 2014. "Nå hylles Frp-lederen for åpenhet om barnløsheten". Verdens Gang. Journalister: Linn Johansen og Monica Bring Estensen.
 • 2014. "Livsvalg. Derfor er livet best uten barn". Dagbladet. Journalist: Merete Landsend.
 • 2014. "Hvorfor er det så vanskelig at Siv ikke er mor?" Debattinnlegg, NRK Ytring.
 • 2014. "18.000 menn har blitt banket av dama". Nettavisen. Journalist: Kjetil Mæland.
 • 2014. "18.000 menn bankes opp av partneren hvert år". NRK Nyheter. Journalist: Farid Ighoubah.
 • 2013. «Hun tar tak i håret mitt og røsker meg bakover så jeg faller i gulvet, og hun setter seg opp på meg og slår meg i ansiktet». Journalist: Sigrid Moe.
 • 2013. Redde for å mista retten til barna. Journalist: Magnhild Folkvord.
 • 2013. Når kvinner slår. Journalist: Hilde Kristin Strand.
 • 2013. "Menn har ikke mye de skulle sagt". Journalist: Madeleine Ferre, Dagbladet.
 • 2013. "Knut ble trakassert og slått av kjæresten". Journalist: Marita Røkeberg, Drammens Tidende.
 • 2013. "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • 2013. "Derfor bagatelliseres vold mot menn". Journalist: Madeleine Ferre.
 • 2012. Beaten by their wives. Journalist: Rannveig Svendby.
 • 2012. - Barna skal bidra i husarbeidet. Journalister: Hilde Moi og Julie Teresa Olsen.
 • 2012. "Barnekampen". Dagens Næringsliv Magasinet. Journalist: Kristine Hovda.
 • 2011. "Slått av kona". Journalist: Rannveig Svendy.
 • 2011. "Når hun slår ham". Journalist: Håkon Høydal.
 • 2011. "Arven etter Gro". Journalist: Kamilla Simonnes.
 • 2010. Trives best uten barn. Verdens Gang. Journalist: Irina Lee.
 • 2009. Svangerskapskvalme.
 • 2009. Konstruert uten kjærlighet?
 • 2009. Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet. En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet". Journalist: Heidi Røneid. Kanal: RadiOrakel.
 • 2009. Intervju om barnfrihet. NRK, Østlandssendingen.
 • 2009. Fri for ord av Fritt Ord. Debattinnlegg i Bergens Tidende om Fritt Ords prisutdeling 2009.
 • 2009. - Vanskeligere å være barnfri. Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes.
 • 2009. "You'll regret it later." (Childfree women).
 • 2009. "You'll regret it later". Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes. Kilden, Information Center for Gender Research in Norway. Research Council of Norway.
 • 2009. "Stillheten etter Monsen". Debattinnlegg.
 • 2009. "Det gode liv - uten barn". Intervju i Norsk ukeblad om barnfrihet. Journalist: Hege Opseth.
 • 2008. Verre å være barnløs nå enn tidligere.
 • 2008. Intervju om barnfrihet og om boken "Å si nei til meningen om livet? osv." Radio Norge. Intervjuer: Kristin Esjeholm.
 • 2008. Frivillig barnløshet. Reportasje.
 • 2008. Det gode, provoserende liv. Journalist: Hilde Lundgaard, Aftenposten.
 • 2008. De frivillig barnfrie. Omtale av boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" av kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås.
 • 2008. Barnekommandoen.
 • 2008. - Å velge bort barn tolkes som egoisme.
 • 2008. "Presses til å bli mødre." Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" for nettstedet klikk.no. Intervjuer: Kari Mathilde Hestad.
 • 2008. "- Jeg har aldri ønsket meg barn".
 • 2007. Fra peppermø til partyjente.
 • 2007. Derfor vil norske kvinner være barnløse.
 • 2005. Økt press på de barnløse. Aftenposten, journalist: Agnethe Weisser.
 • 2005. Å leve uten barn. Eva, nr.4.
 • 2005. Intervju om barnfrie par på P1, NRK Hordaland.
 • 2005. Færre menn velger å bli fedre.
 • 2005. Barnfrie må forklare seg. Fædrelandsvennen, journalist: Agnethe Weisser.
 • 2005. Barnfrie må forklare seg. Bergens Tidende, journalist: Agnethe Weisser.
 • 2005. Barnfrie må forklare seg. Adresseavisen, journalist Agnethe Weisser.
 • 2005. "Ingen barn i sikte".
 • 2004. Når to ikke vil bli tre.
 • 2004. "Må kunne velge".
 • 2003. Alltid barnefri.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2016. «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv.» Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 - 1904. 17 pages.
 • 2014. Norsk Folkeminnesamlings minneoppgaver fra 1964 - noen smakebiter. 7 pages.
 • 2010. Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. 18 pages.
 • 2010. "Frivilligt barnlös i Norge - ett generationsperspektiv". 41 pages.
 • 2010. "Bilden av frivillig barnlöshet i media." Kapittel skrevet sammen med redaktør Helen Peterson. 57 pages.
 • 2005. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor. 13 pages.
 • 2002. Drømmer til salgs på internett - ufrivillig barnløshet i det cyberbaserte helsemarkedet. 22 pages.
 • 2000. Barnfrie kvinner - til besvær eller til begjær? Dagens barnfrie kvinner og omgivelsenes oppfatninger av dem. 6 pages.
 • 1999. Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder. 22 pages.
 • 1998. Etnografi.
Academic literature review
 • 2007. Today's Gene News. 124-126.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • "Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.
 • "Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.
 • "Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001.
 • "Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.