Home
Tove Ingebjørg Fjell's picture

Tove Ingebjørg Fjell

Professor, Cultural Studies
 • E-mailTove.Fjell@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 85
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 1
  5007 Bergen
  Room 
  221/222
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Gender studies with a main focus on changes in contemporary understandings of familiy, and partner violence against men. 
 • Health studies with a main focus on reproduction and genetics. Childfreedom.
 • Death culture. Historical changes in death notices.

KUVI100. Cultural Studies - an Introduction.

KUVI106. Cultural Perspectives on Gender Issues.

KUVI250. Cultural Studies - Bachelor's Thesis.

KUVI302. Research Field and Project Work.

AHKR300. Research Ethics. 

Academic article
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. «Continuities and Changes in Death Notices, the 1960s and 2010s.». Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 35-54.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. "Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden.". Tidsskrift for kulturforskning. 59-81.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samleren. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 27-35.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Discrimination of men? Narratives on traditional understandings of gender. Studia ethnologica Croatica. 363-391.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Sterke kvinner - svake menn. Partnervold og humor. Tidsskrift for kjønnsforskning. 302-316.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Challenges Presented by Research Methods and Ethics in Cultural Studies - Blurred Boundaries between Public and Private. Studia ethnologica Croatica. 25-45.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. "Women are Free to Rampage as Much as They Like..." About Men who Suffer Intimate Partner Violence at the Hands of Female Partners. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 121-130.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 77-82.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Skrevne emosjoner. En analyse av spørrelistesvar om barnfrihet. Tidsskrift for kulturforskning. 52-62.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Different Voices on Childfreedom (Voluntary Childfreeness) in the Media and on the Internet. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 5-17.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Research in the minefield of privacy and intimacy: The problems of consent. FF communications. 96-113.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Outsourcing av vaskevannet - veien til likestilte praksiser? Om bruken av privat rengjøringshjelp. Tidsskrift for kulturforskning. 75-88.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Fri tvang eller tvingende frihet - eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Childfree Women - Desirable or Deplorable? On Having and Not Having Children and Other People's Views on These More or Less Random Choices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 55-67.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. På arvens fang, i den ubrutte linjens favntak? Om donorfamilier og adoptivfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull. Tidsskrift for kulturforskning. 47-64.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Kvinner som velger ikke å få barn - hvorfor så problematisk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 76-78.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1998. Bite seg i tungen og suge det en kan. Om frie teatergrupper i Berlin. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 30-38.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte fødevesenet.". Tradisjon. 35-43.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringspunktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner.". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 109-119.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1996. Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper. Bergen studies in social anthropology.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1996. Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 9-22.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1994. Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommunikasjon. Sykepleien fag.
Lecture
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. Partnervold mot menn.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. Partnervold mot menn - utført av kvinner.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Vaksiner - hvorfor så skeptisk? Innlegg i debatt om vaksineskepsis. Litteraturhuset 16. april 2015.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Fortellinger om levd liv. En presentasjon av Norsk Folkeminnelags minnemateriale.
Popular scientific lecture
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. Deltaker i debatt i barnløshet og barnfrihet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Hva er en familie?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Barnfrie kvinner- synlige og usynlige på en gang.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. Hva er problemet med frivillig barnløshet?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Research traditions in humanities and social sciences used to understand the development of social processes and how they interact with medical practices.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Hva kan fortellinger brukes til? Om fortelling som forgrunn og bakgrunn i forskerteksten.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Fødsel - henvisninger til fortid og tradisjon.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Fra natur til teknologi på fødearenaen. Om forholdet til kropp og fødsel i 1990-årene.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Den problematiske kulturdeterminismen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1992. Problematisering av det hverdagslige kulturbegrepet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1992. Om innvandrerkvinners møte med det norske helsevesen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1992. Kommunikasjon på helsekontoret.
Academic lecture
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. "Forestillinger om natur i askespredning". .
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. "Formulering av dødsannonser - kontinuiteter og endringer 1960 - 2015".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. Forestillinger om tid i amerikabrev.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Partner violence against men.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Paralysert av gjenstander? Om ulike måter å samle på. Presentasjon i sesjonen Collectors and collections.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Overmannet? Om menn som er utsatt for partnervold fra kvinner.".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Et arkivmateriale - noen forskningsetiske betraktninger".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. "Hvorfor er et utsagn om at "Mira Craig slo ned kjæresten" sin litt morsomt, mens et (tenkt) utsagn om at "Morten Harket slo ned kona si" ikke morsomt?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. Å gå på nåler hele tiden – en kvalitativ studie av partnervoldsutsatte menn.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. "Violence Against Heterosexual Men".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Emotional expressions in written questionnaires on the topic of childfreedom.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Rengjøringshjelpen - likestillingsfremmende eller likestillingshemmende?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Outsourcing the mop-up - the answer to equal decision of domestic chores? On the use of private cleaners.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Enklere å være barnfri i dag?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. ""I hate kids" and "We're more than happy to look after our little nieces and nephews". Different voices on childfreedom in the the media and on the Internet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Kvinnelige "Andre". Kulturelle forestillinger om barnfrie kvinner.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Incomplete Women? A Presentation of a Study of (Voluntarlily) Childfree Women.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Forberedt kommentar til Trude Lappegård og Kari Skrede (SSB) sitt innlegg: "Likestilling og fruktbarhet. Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. "Worthy and not so worthy reasons to be childfree. Points of view from informants in a traditional archive.".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Is being childfree easier today than it was in the 1960ies? On childfreedom.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Barnfrie familier - forhandlinger om normalitet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2004. Presentasjon av det nye forskningsprosjektet "Ufullendte kvinner og menn? Om barnfrie (frivillig barnløse) par". Seminar for NFR-programmet "Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. Informanter på nettet - fritt vilt? Noen tanker om utfordringer knyttet til forskningsetikk.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. Familien i fritt fall? Om donorfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2001. Venter på mor..? Helsearbeideres forventninger til 1990-tallets fødekvinner i Norge.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2001. Teknologi og natur på fødearenaen. Hvor svinger pendelen nå?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2001. Kulturelle faktorer som virker inn på fødselssmerten.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. "Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.".
Editorial
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
Book review
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. Linda Stewart: "Amerikabrev". Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. Bokanmeldelse. Linda Stewart: Amerikabrev. Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Book review. The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiiszmeg (eds.). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 249-250.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Bokessay: Frivillig barnløshet. Psykologisk tidsskrift. 44-47.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. The Affective Turn in Cultural Analysis - Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 173-174.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö, Liber. Tidsskrift for kulturforskning. 80-81.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Encounters with Resistance. - Ingrid Fioretos: Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 109-110.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhöriga i Sverige och Grekland. Tidsskrift for kulturforskning. 66-67.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Portraits without a Frame. Reviewing Ylva Hagström, Lena Martinsson, Magnus Mörck och Magdalena Petersson (eds.): Portätt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen. Lund, Studentlitteratur 2000. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 175-179.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Beyond the Age of Innocence. Reviewing Anna Ljung: Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv. Diss. Uppsala Universitet 2001. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 148-150.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc..
Popular scientific article
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Tangen, sykepleieren og mannen som reflektorer: nittiårenes jordmødre meisler frem en ny identitet. Fødsel i fokus. 20-24.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1994. Fødsel - overlevelse eller opplevelse? Samtiden. 20-25.
Feature article
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Sterke menn blir ikke slått." Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 10. oktober. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Livshistorier på nett". Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 17. november. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Det hellige egget. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Den uproblematiske sæden. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska Media. Tradisjon. 42-43.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture, Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 184-186.
Doctoral dissertation
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Blikket vendes. Fødsel i endring. -.
Interview
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. "Utafor" - en podcastserie om utenforskap. Episode 3: "Når hun slår ham". Programleder: Synva Hjørnevik. .
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. "Else om barn". Episode 5 om barnfrihet. Programleder: Else Kåss Furuseth. TV Norge.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. «Politiet lagde Twitter-rim om kjærestevold». Journalist: Andreas Nilsen Trygstad.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. «Professor: Å angre på barn, er noe av det mest tabubelagte som finnes.» Nettavisen. Journalist: Vibeke Johnsen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. «Fikk trusselmeldinger da hun steriliserte seg.».
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. «Da Marie Fossli steriliserte seg 28 år gammel, kjente hun en enorm lettelse.».
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. NRK P2. Ekko. Intervju om barnfrihet. Journalist: Britt Aksnes.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. "Også menn vert hundsa og slått". Journalist: Anne Rivenes. Avis: Hordaland.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. "Møt en professor". Av: Ingrid Endal.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie.» Journalist: Tine Eide. Publisert i Kilden.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «Vaksiner og skepsis.» Blogginnlegg i Bergens Tidendes BT Innsikt.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «Inga (40) og Camilla (44) har valgt å ikke få barn - det har vekket reaksjoner.» Kvinner og klær, kk.no. Journalist: Margrethe Zaacho Haarde.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «Derfor er livet best uten barn.» Intervju. Journalist: Isak Ladegaard. Dagbladet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «De som velger et liv uten barn angrer ikke.» Journalist: Kjersti Johannessen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «Barnfrihet». Intervju i Speilvendt - studentdrevet psykologitidsskrift ved UiO. Forfatter: Hanne Gotaas Fredum.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «-Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk.» Aftenposten 10. august 2015. Journalist: Silje Rønning Kampesæter. .
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. «-Foreldre har sagt til meg at de kunne valgt annerledes.» Intervju om barnfrihet. Journalist: Stina Gregersen Karlsen. Dagbladet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Vold mot kvinner er en tragedie - vold mot menn er komedie. Journalist: Tine Eide. Publisert i Forskning.no.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. TV2 Nyhetene. Intervju om barnfrihet i anledning kvinnedagen. Journalist: Dyveke Buanes.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Radio Norge. «Norge Direkte med Anders Høglund.» Intervju om barnfrihet. Innringingsprogram. Journalist: Anders Høglund.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. NRK P2. Ekko - hovedsending. Intervju om barnfrihet. Journalist: Mona Myklebust.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. NRK P1, Østlandssendingen. Intervju om barnfrihet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Intervju om partnervold mot menn. NRK P1, Distriktsprogram Hordaland.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. "Tre kvinner forteller: Derfor lever vi uten barn". Vg.no. Intervju om barnfrihet. Journalist: Irene Rønold.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Et liv uten barn. Intervjuer: Liv Kristin Holmberg. Klassekampen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Velger reiser, hobbyer og kjærester". VG. Journalist: Camilla Tryggestad Visjø.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Nå hylles Frp-lederen for åpenhet om barnløsheten". Verdens Gang. Journalister: Linn Johansen og Monica Bring Estensen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Livsvalg. Derfor er livet best uten barn". Dagbladet. Journalist: Merete Landsend.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Hvorfor er det så vanskelig at Siv ikke er mor?" Debattinnlegg, NRK Ytring.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "18.000 menn har blitt banket av dama". Nettavisen. Journalist: Kjetil Mæland.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "18.000 menn bankes opp av partneren hvert år". NRK Nyheter. Journalist: Farid Ighoubah.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. «Hun tar tak i håret mitt og røsker meg bakover så jeg faller i gulvet, og hun setter seg opp på meg og slår meg i ansiktet». Journalist: Sigrid Moe.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. Redde for å mista retten til barna. Journalist: Magnhild Folkvord.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. Når kvinner slår. Journalist: Hilde Kristin Strand.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. "Menn har ikke mye de skulle sagt". Journalist: Madeleine Ferre, Dagbladet.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. "Knut ble trakassert og slått av kjæresten". Journalist: Marita Røkeberg, Drammens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. "Derfor bagatelliseres vold mot menn". Journalist: Madeleine Ferre.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Beaten by their wives. Journalist: Rannveig Svendby.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. - Barna skal bidra i husarbeidet. Journalister: Hilde Moi og Julie Teresa Olsen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. "Barnekampen". Dagens Næringsliv Magasinet. Journalist: Kristine Hovda.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. "Slått av kona". Journalist: Rannveig Svendy.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. "Når hun slår ham". Journalist: Håkon Høydal.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. "Arven etter Gro". Journalist: Kamilla Simonnes.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Trives best uten barn. Verdens Gang. Journalist: Irina Lee.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Svangerskapskvalme.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Konstruert uten kjærlighet?
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet. En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet". Journalist: Heidi Røneid. Kanal: RadiOrakel.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Intervju om barnfrihet. NRK, Østlandssendingen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Fri for ord av Fritt Ord. Debattinnlegg i Bergens Tidende om Fritt Ords prisutdeling 2009.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. - Vanskeligere å være barnfri. Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. "You'll regret it later." (Childfree women).
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. "You'll regret it later". Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes. Kilden, Information Center for Gender Research in Norway. Research Council of Norway.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. "Stillheten etter Monsen". Debattinnlegg.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. "Det gode liv - uten barn". Intervju i Norsk ukeblad om barnfrihet. Journalist: Hege Opseth.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Verre å være barnløs nå enn tidligere.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Intervju om barnfrihet og om boken "Å si nei til meningen om livet? osv." Radio Norge. Intervjuer: Kristin Esjeholm.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Frivillig barnløshet. Reportasje.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Det gode, provoserende liv. Journalist: Hilde Lundgaard, Aftenposten.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. De frivillig barnfrie. Omtale av boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" av kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Barnekommandoen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. - Å velge bort barn tolkes som egoisme.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. "Presses til å bli mødre." Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" for nettstedet klikk.no. Intervjuer: Kari Mathilde Hestad.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. "- Jeg har aldri ønsket meg barn".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Fra peppermø til partyjente.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Derfor vil norske kvinner være barnløse.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Økt press på de barnløse. Aftenposten, journalist: Agnethe Weisser.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Å leve uten barn. Eva, nr.4.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Intervju om barnfrie par på P1, NRK Hordaland.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Færre menn velger å bli fedre.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Barnfrie må forklare seg. Fædrelandsvennen, journalist: Agnethe Weisser.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Barnfrie må forklare seg. Bergens Tidende, journalist: Agnethe Weisser.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Barnfrie må forklare seg. Adresseavisen, journalist Agnethe Weisser.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. "Ingen barn i sikte".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2004. Når to ikke vil bli tre.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2004. "Må kunne velge".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. Alltid barnefri.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv.» Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 - 1904. 17 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Norsk Folkeminnesamlings minneoppgaver fra 1964 - noen smakebiter. 7 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. 18 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. "Frivilligt barnlös i Norge - ett generationsperspektiv".
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. "Bilden av frivillig barnlöshet i media." Kapittel skrevet sammen med redaktør Helen Peterson.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor. 13 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Drømmer til salgs på internett - ufrivillig barnløshet i det cyberbaserte helsemarkedet. 22 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Barnfrie kvinner - til besvær eller til begjær? Dagens barnfrie kvinner og omgivelsenes oppfatninger av dem. 6 pages.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Heggen, Kristin. 1998. Etnografi.
Academic literature review
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Today's Gene News. 124-126.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • "Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.
 • "Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.
 • "Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001.
 • "Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.