Home
Tove Ingebjørg Fjell's picture

Tove Ingebjørg Fjell

Professor, Cultural Studies
 • E-mailTove.Fjell@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 85
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 1
  5007 Bergen
  Room 
  221/222
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Gender studies with a main focus on changes in contemporary understandings of familiy, and partner violence against men. 
 • Health studies with a main focus on reproduction and genetics. Childfreedom.
 • Death culture. Historical changes in death notices.

In 2023, I teach the following courses:

KUVI100. Cultural Studies - an Introduction.

KUVI305. Research Practices.

KUVI306. From Data Collecting to Analysis.

KUVI350. Writing seminar for MA students (autumn 2023).

AHKR300. Research Ethics. 

Academic article
 • Show author(s) (2022). Framtidsoro. En undersökning av reflektioner om barnfrihet. Elore. 137-150.
 • Show author(s) (2021). Covid-1984. En studie av motnarrativ om koronatiltak. Tidsskrift for kulturforskning. 61-81.
 • Show author(s) (2020). Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Show author(s) (2020). "The Coffin, the Urn, and the Ashes. Conceptions of Death.". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 103-120.
 • Show author(s) (2019). «Continuities and Changes in Death Notices, the 1960s and 2010s.». Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 35-54.
 • Show author(s) (2019). "Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden.". Tidsskrift for kulturforskning. 59-81.
 • Show author(s) (2017). Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samleren. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 27-35.
 • Show author(s) (2015). Discrimination of men? Narratives on traditional understandings of gender. Studia ethnologica Croatica. 363-391.
 • Show author(s) (2014). Sterke kvinner - svake menn. Partnervold og humor. Tidsskrift for kjønnsforskning. 302-316.
 • Show author(s) (2014). Challenges Presented by Research Methods and Ethics in Cultural Studies - Blurred Boundaries between Public and Private. Studia ethnologica Croatica. 25-45.
 • Show author(s) (2012). "Women are Free to Rampage as Much as They Like..." About Men who Suffer Intimate Partner Violence at the Hands of Female Partners. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 121-130.
 • Show author(s) (2010). Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 77-82.
 • Show author(s) (2009). Skrevne emosjoner. En analyse av spørrelistesvar om barnfrihet. Tidsskrift for kulturforskning. 52-62.
 • Show author(s) (2009). Different Voices on Childfreedom (Voluntary Childfreeness) in the Media and on the Internet. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 5-17.
 • Show author(s) (2007). Research in the minefield of privacy and intimacy: The problems of consent. FF communications. 96-113.
 • Show author(s) (2006). Outsourcing av vaskevannet - veien til likestilte praksiser? Om bruken av privat rengjøringshjelp. Tidsskrift for kulturforskning. 75-88.
 • Show author(s) (2005). Fri tvang eller tvingende frihet - eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Show author(s) (2005). Childfree Women - Desirable or Deplorable? On Having and Not Having Children and Other People's Views on These More or Less Random Choices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 55-67.
 • Show author(s) (2003). På arvens fang, i den ubrutte linjens favntak? Om donorfamilier og adoptivfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull. Tidsskrift for kulturforskning. 47-64.
 • Show author(s) (2002). Kvinner som velger ikke å få barn - hvorfor så problematisk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 76-78.
 • Show author(s) (1998). Bite seg i tungen og suge det en kan. Om frie teatergrupper i Berlin. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 30-38.
 • Show author(s) (1997). "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte fødevesenet.". Tradisjon. 35-43.
 • Show author(s) (1997). "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringspunktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner.". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 109-119.
 • Show author(s) (1996). Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper. Bergen studies in social anthropology.
 • Show author(s) (1996). Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 9-22.
 • Show author(s) (1994). Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommunikasjon. Sykepleien fag.
Lecture
 • Show author(s) (2023). "Landsforrædere, dyrets merke og endetiden. Om noen folkelige forestillinger om koronavaksinen". Pandemisenteret, UiB.
 • Show author(s) (2016). Partnervold mot menn.
 • Show author(s) (2016). Partnervold mot menn - utført av kvinner.
 • Show author(s) (2015). Vaksiner - hvorfor så skeptisk? Innlegg i debatt om vaksineskepsis. Litteraturhuset 16. april 2015.
 • Show author(s) (2014). Fortellinger om levd liv. En presentasjon av Norsk Folkeminnelags minnemateriale.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Deltaker i debatt i barnløshet og barnfrihet.
 • Show author(s) (2008). Hva er en familie?
 • Show author(s) (2006). Barnfrie kvinner- synlige og usynlige på en gang.
 • Show author(s) (2003). Hva er problemet med frivillig barnløshet?
 • Show author(s) (1997). Research traditions in humanities and social sciences used to understand the development of social processes and how they interact with medical practices.
 • Show author(s) (1997). Hva kan fortellinger brukes til? Om fortelling som forgrunn og bakgrunn i forskerteksten.
 • Show author(s) (1997). Fødsel - henvisninger til fortid og tradisjon.
 • Show author(s) (1997). Fra natur til teknologi på fødearenaen. Om forholdet til kropp og fødsel i 1990-årene.
 • Show author(s) (1997). Den problematiske kulturdeterminismen.
 • Show author(s) (1992). Problematisering av det hverdagslige kulturbegrepet.
 • Show author(s) (1992). Om innvandrerkvinners møte med det norske helsevesen.
 • Show author(s) (1992). Kommunikasjon på helsekontoret.
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Ingen spor. Anonymitet i dagens individorienterte dødskultur. .
 • Show author(s) (2022). A new normal? Thoughts on whether pandemic initiated habits may survive in post-corona times.
 • Show author(s) (2022). "Den siste reise. Om nyere elementer i avslutningsseremonier og debatten om disse.".
 • Show author(s) (2021). "Covid-19 restrictions and their opposition - Norway as a case.".
 • Show author(s) (2020). "Kisten, urnen, asken. Forestillinger om tilhørighet, identitet, hjem". .
 • Show author(s) (2019). "Forestillinger om natur i askespredning". .
 • Show author(s) (2018). "Formulering av dødsannonser - kontinuiteter og endringer 1960 - 2015".
 • Show author(s) (2017). Forestillinger om tid i amerikabrev.
 • Show author(s) (2015). Partner violence against men.
 • Show author(s) (2015). Paralysert av gjenstander? Om ulike måter å samle på. Presentasjon i sesjonen Collectors and collections.
 • Show author(s) (2014). "Overmannet? Om menn som er utsatt for partnervold fra kvinner.".
 • Show author(s) (2014). "Et arkivmateriale - noen forskningsetiske betraktninger".
 • Show author(s) (2012). "Hvorfor er et utsagn om at "Mira Craig slo ned kjæresten" sin litt morsomt, mens et (tenkt) utsagn om at "Morten Harket slo ned kona si" ikke morsomt?
 • Show author(s) (2011). Å gå på nåler hele tiden – en kvalitativ studie av partnervoldsutsatte menn.
 • Show author(s) (2011). "Violence Against Heterosexual Men".
 • Show author(s) (2009). Emotional expressions in written questionnaires on the topic of childfreedom.
 • Show author(s) (2008). Rengjøringshjelpen - likestillingsfremmende eller likestillingshemmende?
 • Show author(s) (2008). Outsourcing the mop-up - the answer to equal decision of domestic chores? On the use of private cleaners.
 • Show author(s) (2008). Enklere å være barnfri i dag?
 • Show author(s) (2008). ""I hate kids" and "We're more than happy to look after our little nieces and nephews". Different voices on childfreedom in the the media and on the Internet.
 • Show author(s) (2007). Kvinnelige "Andre". Kulturelle forestillinger om barnfrie kvinner.
 • Show author(s) (2006). Incomplete Women? A Presentation of a Study of (Voluntarlily) Childfree Women.
 • Show author(s) (2006). Forberedt kommentar til Trude Lappegård og Kari Skrede (SSB) sitt innlegg: "Likestilling og fruktbarhet. Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?".
 • Show author(s) (2006). "Worthy and not so worthy reasons to be childfree. Points of view from informants in a traditional archive.".
 • Show author(s) (2005). Is being childfree easier today than it was in the 1960ies? On childfreedom.
 • Show author(s) (2005). Barnfrie familier - forhandlinger om normalitet.
 • Show author(s) (2004). Presentasjon av det nye forskningsprosjektet "Ufullendte kvinner og menn? Om barnfrie (frivillig barnløse) par". Seminar for NFR-programmet "Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser".
 • Show author(s) (2003). Informanter på nettet - fritt vilt? Noen tanker om utfordringer knyttet til forskningsetikk.
 • Show author(s) (2003). Familien i fritt fall? Om donorfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull.
 • Show author(s) (2001). Venter på mor..? Helsearbeideres forventninger til 1990-tallets fødekvinner i Norge.
 • Show author(s) (2001). Teknologi og natur på fødearenaen. Hvor svinger pendelen nå?
 • Show author(s) (2001). Kulturelle faktorer som virker inn på fødselssmerten.
 • Show author(s) (2000). Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Show author(s) (2000). Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Show author(s) (1999). "Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.".
Editorial
 • Show author(s) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Show author(s) (2007). Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • Show author(s) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2006). Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 pages.
 • Show author(s) (2004). Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2000). Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
Book review
 • Show author(s) (2023). The Consequences of Different Covid Strategies. Review: Anders Gustavsson 2022. Covid 19 pandemins konsekvenser utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del. . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 213-214.
 • Show author(s) (2022). Mournable lives (book review). Kim Silow Kallenberg: Sörjbara liv. . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 266-267.
 • Show author(s) (2018). Linda Stewart: "Amerikabrev". Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Show author(s) (2018). Bokanmeldelse. Linda Stewart: Amerikabrev. Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Show author(s) (2015). Book review. The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiiszmeg (eds.). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 249-250.
 • Show author(s) (2015). Bokessay: Frivillig barnløshet. Psykologisk tidsskrift. 44-47.
 • Show author(s) (2013). The Affective Turn in Cultural Analysis - Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 173-174.
 • Show author(s) (2010). Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö, Liber. Tidsskrift for kulturforskning. 80-81.
 • Show author(s) (2010). Encounters with Resistance. - Ingrid Fioretos: Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 109-110.
 • Show author(s) (2006). Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhöriga i Sverige och Grekland. Tidsskrift for kulturforskning. 66-67.
 • Show author(s) (2002). Portraits without a Frame. Reviewing Ylva Hagström, Lena Martinsson, Magnus Mörck och Magdalena Petersson (eds.): Portätt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen. Lund, Studentlitteratur 2000. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 175-179.
 • Show author(s) (2002). Beyond the Age of Innocence. Reviewing Anna Ljung: Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv. Diss. Uppsala Universitet 2001. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 148-150.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2024). Vardagens triviala allvar och berättandets kraft. En festskrift till professor Lena Marander-Eklund. Redaktører: Blanka Henriksson og Susanne Nylund Skog. . Åbo Akademis Förlag.
 • Show author(s) (2024). Vaccine hesitancy in the Nordic countries. Trust and distrust during the COVID-19 pandemic. Editors: Lars Borin, Mia-Marie Hammarlin, Dimitrios Kokkinakis, Fredrik Miegel. . Routledge.
 • Show author(s) (2007). Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • Show author(s) (2004). Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2000). Tangen, sykepleieren og mannen som reflektorer: nittiårenes jordmødre meisler frem en ny identitet. Fødsel i fokus. 20-24.
 • Show author(s) (1994). Fødsel - overlevelse eller opplevelse? Samtiden. 20-25.
Feature article
 • Show author(s) (2021). "Bente Gullveig Alver, 1941-2020.". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 275-276.
 • Show author(s) (2014). «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). "Sterke menn blir ikke slått." Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 10. oktober. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). "Livshistorier på nett". Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 17. november. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Det hellige egget. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Den uproblematiske sæden. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • Show author(s) (2000). Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska Media. Tradisjon. 42-43.
 • Show author(s) (1999). Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture, Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 184-186.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i heterofile parforhold.
 • Show author(s) (1997). Blikket vendes. Fødsel i endring. -.
Interview
 • Show author(s) (2017). «Professor: Å angre på barn, er noe av det mest tabubelagte som finnes.» Nettavisen. Journalist: Vibeke Johnsen.
 • Show author(s) (2017). «Fikk trusselmeldinger da hun steriliserte seg.».
 • Show author(s) (2017). «Da Marie Fossli steriliserte seg 28 år gammel, kjente hun en enorm lettelse.».
 • Show author(s) (2017). NRK P2. Ekko. Intervju om barnfrihet. Journalist: Britt Aksnes.
 • Show author(s) (2016). "Også menn vert hundsa og slått". Journalist: Anne Rivenes. Avis: Hordaland.
 • Show author(s) (2016). "Møt en professor". Av: Ingrid Endal.
 • Show author(s) (2015). «Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie.» Journalist: Tine Eide. Publisert i Kilden.
 • Show author(s) (2015). «Vaksiner og skepsis.» Blogginnlegg i Bergens Tidendes BT Innsikt.
 • Show author(s) (2015). «Inga (40) og Camilla (44) har valgt å ikke få barn - det har vekket reaksjoner.» Kvinner og klær, kk.no. Journalist: Margrethe Zaacho Haarde.
 • Show author(s) (2015). «Derfor er livet best uten barn.» Intervju. Journalist: Isak Ladegaard. Dagbladet.
 • Show author(s) (2015). «De som velger et liv uten barn angrer ikke.» Journalist: Kjersti Johannessen.
 • Show author(s) (2015). «Barnfrihet». Intervju i Speilvendt - studentdrevet psykologitidsskrift ved UiO. Forfatter: Hanne Gotaas Fredum.
 • Show author(s) (2015). «-Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk.» Aftenposten 10. august 2015. Journalist: Silje Rønning Kampesæter. .
 • Show author(s) (2015). «-Foreldre har sagt til meg at de kunne valgt annerledes.» Intervju om barnfrihet. Journalist: Stina Gregersen Karlsen. Dagbladet.
 • Show author(s) (2015). Vold mot kvinner er en tragedie - vold mot menn er komedie. Journalist: Tine Eide. Publisert i Forskning.no.
 • Show author(s) (2015). TV2 Nyhetene. Intervju om barnfrihet i anledning kvinnedagen. Journalist: Dyveke Buanes.
 • Show author(s) (2015). Radio Norge. «Norge Direkte med Anders Høglund.» Intervju om barnfrihet. Innringingsprogram. Journalist: Anders Høglund.
 • Show author(s) (2015). Intervju om partnervold mot menn. NRK P1, Distriktsprogram Hordaland.
 • Show author(s) (2015). "Tre kvinner forteller: Derfor lever vi uten barn". Vg.no. Intervju om barnfrihet. Journalist: Irene Rønold.
 • Show author(s) (2014). Et liv uten barn. Intervjuer: Liv Kristin Holmberg. Klassekampen.
 • Show author(s) (2014). "Velger reiser, hobbyer og kjærester". VG. Journalist: Camilla Tryggestad Visjø.
 • Show author(s) (2014). "Nå hylles Frp-lederen for åpenhet om barnløsheten". Verdens Gang. Journalister: Linn Johansen og Monica Bring Estensen.
 • Show author(s) (2014). "Livsvalg. Derfor er livet best uten barn". Dagbladet. Journalist: Merete Landsend.
 • Show author(s) (2014). "Hvorfor er det så vanskelig at Siv ikke er mor?" Debattinnlegg, NRK Ytring.
 • Show author(s) (2014). "18.000 menn har blitt banket av dama". Nettavisen. Journalist: Kjetil Mæland.
 • Show author(s) (2014). "18.000 menn bankes opp av partneren hvert år". NRK Nyheter. Journalist: Farid Ighoubah.
 • Show author(s) (2010). Trives best uten barn. Verdens Gang. Journalist: Irina Lee.
 • Show author(s) (2009). Svangerskapskvalme.
 • Show author(s) (2009). Konstruert uten kjærlighet?
 • Show author(s) (2009). Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet. En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet". Journalist: Heidi Røneid. Kanal: RadiOrakel.
 • Show author(s) (2009). Intervju om barnfrihet. NRK, Østlandssendingen.
 • Show author(s) (2009). Fri for ord av Fritt Ord. Debattinnlegg i Bergens Tidende om Fritt Ords prisutdeling 2009.
 • Show author(s) (2009). - Vanskeligere å være barnfri. Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes.
 • Show author(s) (2009). "You'll regret it later." (Childfree women).
 • Show author(s) (2009). "You'll regret it later". Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes. Kilden, Information Center for Gender Research in Norway. Research Council of Norway.
 • Show author(s) (2009). "Stillheten etter Monsen". Debattinnlegg.
 • Show author(s) (2009). "Det gode liv - uten barn". Intervju i Norsk ukeblad om barnfrihet. Journalist: Hege Opseth.
 • Show author(s) (2008). Verre å være barnløs nå enn tidligere.
 • Show author(s) (2008). Intervju om barnfrihet og om boken "Å si nei til meningen om livet? osv." Radio Norge. Intervjuer: Kristin Esjeholm.
 • Show author(s) (2008). Frivillig barnløshet. Reportasje.
 • Show author(s) (2008). Det gode, provoserende liv. Journalist: Hilde Lundgaard, Aftenposten.
 • Show author(s) (2008). De frivillig barnfrie. Omtale av boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" av kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås.
 • Show author(s) (2008). Barnekommandoen.
 • Show author(s) (2008). - Å velge bort barn tolkes som egoisme.
 • Show author(s) (2008). "Presses til å bli mødre." Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" for nettstedet klikk.no. Intervjuer: Kari Mathilde Hestad.
 • Show author(s) (2008). "- Jeg har aldri ønsket meg barn".
 • Show author(s) (2007). Fra peppermø til partyjente.
 • Show author(s) (2007). Derfor vil norske kvinner være barnløse.
 • Show author(s) (2005). Økt press på de barnløse. Aftenposten, journalist: Agnethe Weisser.
 • Show author(s) (2005). Å leve uten barn. Eva, nr.4.
 • Show author(s) (2005). Intervju om barnfrie par på P1, NRK Hordaland.
 • Show author(s) (2005). Færre menn velger å bli fedre.
 • Show author(s) (2005). Barnfrie må forklare seg. Fædrelandsvennen, journalist: Agnethe Weisser.
 • Show author(s) (2005). Barnfrie må forklare seg. Bergens Tidende, journalist: Agnethe Weisser.
 • Show author(s) (2005). Barnfrie må forklare seg. Adresseavisen, journalist Agnethe Weisser.
 • Show author(s) (2005). "Ingen barn i sikte".
 • Show author(s) (2004). Når to ikke vil bli tre.
 • Show author(s) (2004). "Må kunne velge".
 • Show author(s) (2003). Alltid barnefri.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). Tradisjonell og trygg, spektakulær og individorientert. Debatten om individualiseringstendenser i gravferdsseremonier i Norge. 19 pages.
 • Show author(s) (2024). COVID-19, the mark of the beast, and the Last Days. A study on vaccine hesitancy in Norwegian Christian charismatic movements. . 17 pages.
 • Show author(s) (2016). «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv.» Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 - 1904. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Norsk Folkeminnesamlings minneoppgaver fra 1964 - noen smakebiter. 7 pages.
 • Show author(s) (2010). Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. 18 pages.
 • Show author(s) (2010). "Frivilligt barnlös i Norge - ett generationsperspektiv". 41 pages.
 • Show author(s) (2010). "Bilden av frivillig barnlöshet i media." Kapittel skrevet sammen med redaktør Helen Peterson. 57 pages.
 • Show author(s) (2005). Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor. 13 pages.
 • Show author(s) (2002). Drømmer til salgs på internett - ufrivillig barnløshet i det cyberbaserte helsemarkedet. 22 pages.
 • Show author(s) (2000). Barnfrie kvinner - til besvær eller til begjær? Dagens barnfrie kvinner og omgivelsenes oppfatninger av dem. 6 pages.
 • Show author(s) (1999). Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder. 22 pages.
 • Show author(s) (1998). Etnografi.
Academic literature review
 • Show author(s) (2007). Today's Gene News. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 124-126.

More information in national current research information system (CRIStin)

 • "Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.
 • "Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.
 • "Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001.
 • "Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.