Home
 • E-mailTrine.Anker@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? Kapittel 2, pages 25-34. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 68: 133-148. doi: 10.5617/pri.4771
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 11: 29-41. doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5. Høgskolen i Østfold, Halden.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 66: 29-32.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26: 36-38.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. artikkel, pages 131-144. In:
  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren. 2013. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. 274 pages. ISBN: 978-3-8309-2902-4.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. MF Norwegian School of Theology, Oslo. 250 pages.