Home
 • E-mailTrine.Anker@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? Kapittel 2, pages 25-34. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 68: 133-148. doi: 10.5617/pri.4771
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 11: 29-41. doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5. Høgskolen i Østfold, Halden.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 66: 29-32.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26: 36-38.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. artikkel, pages 131-144. In:
  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren. 2013. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. 274 pages. ISBN: 978-3-8309-2902-4.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. MF Norwegian School of Theology, Oslo. 250 pages.
Journal articles
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Published 2019-06-03.
 • Anker, Trine. 2018. Med himmelen som tak : Ungdom, religion og fandom. Kirke og kultur. 122: 365-372.
 • Anker, Trine. 2018. Hvordan utforme kjerneelementer i KRLE/Religion og etikk? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 30: 2-4.
 • Anker, Trine; Afdal, Geir. 2018. Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education. 47: 48-62. Published 2017-09-05. doi: 10.1080/03057240.2017.1360847
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. 2018. Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. Published 2018-11-14.
 • Anker, Trine. 2017. Kjerneelementer i KRLE/RE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 29: 46-47.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 68: 133-148. doi: 10.5617/pri.4771
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen. 2016. Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet. 67: 87-91.
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir. 2016. Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole. 2. 64-67.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2016. Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin. Published 2016-07-15.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 11: 29-41. doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir. 2016. Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg. 1. 60-62.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 66: 29-32.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26: 36-38.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine; Roos, Merethe. 2014. Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 98: 299-303.
 • Anker, Trine. 2013. Mitt funn: Respekt i skolen. Lys og Liv. 79: 15-15.
 • Anker, Trine. 2012. Noen må få spille mer enn andre. Fredrikstad Blad. Published 2012-10-15.
 • Anker, Trine. 2012. Å bli ledet på ville veier. Forskerforum. 10. 40-40.
 • Anker, Trine. 2010. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser. Etikk i praksis. 1. 9-22.
Reports and theses
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5. Høgskolen i Østfold, Halden.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. MF Norwegian School of Theology, Oslo. 250 pages.
Book sections
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2019. Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. Chapter 9, pages 142-155. In:
  • Mjaaland, Marius Timmann. 2019. Formatting Religion: Across Politics, Education, Media, and Law. Routledge. 216 pages. ISBN: 9781138599987.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. Chapter, pages 247-261. In:
  • Ipgrave, Julia; Knauth, Thorsten; Anna, Köhrs; Dörthe, Vieregge; Lippe, Marie von der. 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Waxmann Verlag. 330 pages. ISBN: 978-3-8309-3794-4.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. Kapittel, pages 131-143. In:
  • Schweitzer, Friedrich; Boschki, Reinhold. 2018. Researching Religious Education: Classroom Processes and Outcomes. Waxmann Verlag. 422 pages. ISBN: 978-3-8309-3719-7.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2018. Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. Kapittel 4, pages 58-73. In:
  • Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre. 2018. Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk. 312 pages. ISBN: 9788205512252.
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? Kapittel 2, pages 25-34. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine. 2014. Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. Kapittel 7, pages 125-140. In:
  • Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen. 2014. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9.
 • Anker, Trine. 2014. Obedience and resistance : school rules, participation and pupils' practices. Chapter 3, pages 41-60. In:
  • Arnesen, Anne-Lise; Lahelma, Elina; Lundahl, Lisbeth; Öhrn, Elisabet. 2014. Fair and competitive? : critical perspectives on contemporary Nordic schooling. Tufnell Press. ISBN: 978-1-872767-14-7.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. Religiøst mangfold i skolen. Kapittel 36, pages 619-635. In:
  • Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal. 2014. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. 683 pages. ISBN: 978-82-02-41424-5.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. artikkel, pages 131-144. In:
  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren. 2013. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. 274 pages. ISBN: 978-3-8309-2902-4.
 • Anker, Trine. 2012. Beyond the pale: Intersections and otherness in a multicultural school. 8, pages 159-178. In:
  • Strand, Torill; Roos, Merethe. 2012. Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag. 304 pages. ISBN: 978-3-643-90255-9.

More information in national current research information system (CRIStin)