Home
 • E-mailtrine.anker@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? Kapittel 2, pages 25-34. In:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 68: 133-148. doi: 10.5617/pri.4771
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272. doi: 10.5617/pri.4478
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 11: 29-41. doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5. Høgskolen i Østfold, Halden.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 66: 29-32.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26: 36-38.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. artikkel, pages 131-144. In:
  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren. 2013. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. 274 pages. ISBN: 978-3-8309-2902-4.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. MF Norwegian School of Theology, Oslo. 250 pages.
Textbook
 • Show author(s) (2020). Analyse i praksis : en håndbok for masterstudenter. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2021). Lærerens makt og avmakt i et flerkulturelt klasserom – en analyse av lærerstudenters profesjonsetiske forståelse. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 224-239.
 • Show author(s) (2021). Leder: Forebygging av fordommer og gruppefiendtlige holdninger i skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Show author(s) (2018). Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education. 48-62.
 • Show author(s) (2017). Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 133-148.
 • Show author(s) (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 261-272.
 • Show author(s) (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 29-41.
 • Show author(s) (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 85-96.
 • Show author(s) (2010). Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser. Etikk i praksis. 9-22.
Report
 • Show author(s) (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. 2015:5. 2015:5. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Response to A new National Curriculum in Latvia: RE formed from no prior tradition and according to big ideas.
 • Show author(s) (2019). De nye læreplanene - klare til å dissekeres.
 • Show author(s) (2017). The Lottery in Babylon. From Theory to Theorizing.
 • Show author(s) (2017). Språk og kunnskap. Aktuelle utfordringer fra følgeforskningen.
 • Show author(s) (2017). Profesjonsetikk. Hva er det og hvordan gjøres det?
 • Show author(s) (2016). Generell del.
 • Show author(s) (2015). Presentasjon av prosjektet Etikk i pedagogiske praksiser.
 • Show author(s) (2014). respekt for hvem? Grunnleggende verdier i utdanningen.
 • Show author(s) (2014). Religion i praksis.
 • Show author(s) (2014). Mystery as method.
 • Show author(s) (2014). 22. juli i klasserommet.
 • Show author(s) (2013). Religionsvitenskap og praksisteori: En vitenskapsteoretisk tilnærming.
 • Show author(s) (2013). Pakistan, islam og kvinner: En akademisk reiseskildring.
 • Show author(s) (2013). In a hybrid voice: Latour on religion.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Iran. En akademisk reiseskildring.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). The sky is the limit: Youth, religion and fandom.
 • Show author(s) (2018). Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education.
 • Show author(s) (2017). Controlling the uncontrollable. Halloween in Norwegian Schools and Kindergartens.
 • Show author(s) (2017). Celebration of Russ in Norway.
 • Show author(s) (2015). “I stopped crossing the street on red. I am a teacher.” The making of professional ethics in teacher education and teacher practice .
 • Show author(s) (2015). Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway.
 • Show author(s) (2015). In a hybrid voice: Latour on Religion.
 • Show author(s) (2015). Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik.
 • Show author(s) (2014). dialogue in times of crisis.
 • Show author(s) (2014). Religion and dialogue in times of societal crisis .
 • Show author(s) (2014). Reflexivity and Quality in Research.
 • Show author(s) (2014). Dialogue in times of crisis.
 • Show author(s) (2013). Religion i dag: Ungdom, religiøs tilhørighet og RLE-fagets betydning.
 • Show author(s) (2013). Reading against culture: From anthropological reading to informed imagination.
 • Show author(s) (2012). Learning to count other’s coins, or is education a moral practice?
 • Show author(s) (2012). Kitchen-table analyses.
 • Show author(s) (2012). Education for respect and tolerance: An empirical-philosophical contribution.
 • Show author(s) (2012). Constructions of Norwegians and foreigners in a multicultural school.
 • Show author(s) (2012). Beyond the pale: Intersections and otherness in a Multicultural school.
 • Show author(s) (2011). Respect and disrespect: Ph.d-presentation.
 • Show author(s) (2010). Mapping Tasmania: Context as network when researching social practices.
 • Show author(s) (2010). Kultur og kjønn.
 • Show author(s) (2010). Kultur.
 • Show author(s) (2007). Læringsstrategier.
 • Show author(s) (2005). Den flerkulturelle lese- og skriveopplæring.
Editorial
 • Show author(s) (2014). Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2020). Vi svikter våre demente eldre . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 31-32.
 • Show author(s) (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
 • Show author(s) (2012). Å bli ledet på ville veier. Forskerforum. 40-40.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2016). Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin.
 • Show author(s) (2016). Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg. 60-62.
 • Show author(s) (2012). Noen må få spille mer enn andre. Fredrikstad Blad.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school.
Interview
 • Show author(s) (2019). Østlandssendingen, innslag om 22. juli.
 • Show author(s) (2019). Østlandssendingen.
 • Show author(s) (2019). 22. juli - paneldebatt.
 • Show author(s) (2012). Respekt handler om venner, popularitet og om å bli hørt.
 • Show author(s) (2012). Noen må få spille mer.
 • Show author(s) (2011). Respekt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Fordommer mot religion : epistemisk urettferdighet i klasserommet. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). Science Education Practices: Analysing Values and Knowledge. 19 pages.
 • Show author(s) (2019). Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 pages.
 • Show author(s) (2018). Empirical moral philosophy and teacher education. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. 15 pages.
 • Show author(s) (2017). På tide å si farvel til verdensreligionene? 10 pages.
 • Show author(s) (2014). Obedience and resistance : school rules, participation and pupils' practices. 20 pages.
 • Show author(s) (2014). Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Mapping Tasmania: Context as Network. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Beyond the pale: Intersections and otherness in a multicultural school. 19 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2018). Med himmelen som tak : Ungdom, religion og fandom. Kirke og kultur. 365-372.
 • Show author(s) (2018). Hvordan utforme kjerneelementer i KRLE/Religion og etikk? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 2-4.
 • Show author(s) (2017). Kjerneelementer i KRLE/RE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 46-47.
 • Show author(s) (2016). Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet. 87-91.
 • Show author(s) (2016). Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole. 64-67.
 • Show author(s) (2015). Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 29-32.
 • Show author(s) (2014). Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 36-38.
 • Show author(s) (2013). Mitt funn: Respekt i skolen. Lys og Liv. 15-15.
Chapter
 • Show author(s) (2014). Religiøst mangfold i skolen. 619-635. In:
  • Show author(s) (2014). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)