Home
Trond Egil Hansen's picture

Trond Egil Hansen

Assistant Professor
 • E-mailtrond.hansen@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2010). Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester. .

More information in national current research information system (CRIStin)