Home
Trond Egil Hansen's picture

Trond Egil Hansen

Assistant Professor
  • E-mailTrond.Hansen@uib.no
  • Visitor Address
    Kalfarveien 31
  • Postal Address
    Postboks 7804
    5020 Bergen
Report
  • Flottorp, Signe; Nyen, Bjørnar; Hansen, Trond Egil; Roksund, Gisle; Sandvik, Endre; Thesen, Janecke. 2010. Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester. .

More information in national current research information system (CRIStin)