Home
 • E-mailtrond.erlien@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 11
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). The role of projects in shaping businesses capabilities and structure since the 1960s. Business History. 1-24.
 • Show author(s) (2022). Aker and the Norwegian Tradition of Employer-Employee Cooperation. Arbeiderhistorie. 166-189.
 • Show author(s) (2017). Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 209-229.
 • Show author(s) (2017). Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 366-378.
Lecture
 • Show author(s) (2019). Projectification of business and its implications for business history .
 • Show author(s) (2017). Utfordringer for en samlet fagbevegelse. Fagbevegelsen i fortid, nåtid og fremtid.
 • Show author(s) (2017). Nav. Bedre enn sitt rykte? NAV-reformen og norsk sosialpolitikk i et samtidshistorisk perspektiv.
 • Show author(s) (2017). Fagforeningenes rolle i det norske arbeidslivet.
 • Show author(s) (2017). "Verdier som forplikter": Utfordringer for sosialarbeidere i en reformert velferdsstat.
 • Show author(s) (2015). Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Show author(s) (2015). Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2015). Arbeidslivet som forskningsfelt.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2016). Fra humanisering til aktivisering? En begrepshistorisk undersøkelse.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Regulation of low-wage work in Norway.
 • Show author(s) (2022). Staten og organisasjonene.
 • Show author(s) (2022). Securing the wage floor: The Norwegian state and collective bargaining.
 • Show author(s) (2022). Bedriftsdemokrati som virkemiddel for økt konkurransekraft. Sintefs vedlikehold av den norske samarbeidsmodellen.
 • Show author(s) (2021). Projects as a driver of organizational change.
 • Show author(s) (2021). Expanding eastwards: Norwegian labor and union strategies in face of the 2004 EU enlargement.
 • Show author(s) (2021). Aker Stord etter øst-utvidelsen av EU. Arbeidskraft- og fagforeningsstrategi i møte med et internasjonalisert arbeidsmarked.
 • Show author(s) (2019). Towards a project based mode of production: Challenges for The Norwegian model of industrial relations?
 • Show author(s) (2019). The Projectification of Kværner Stord.
 • Show author(s) (2019). Projectification of business and its implications for business history.
 • Show author(s) (2019). De andre historikerne: Sykepleiere som historikere.
 • Show author(s) (2019). Arbeidsmiljøloven av 1977: Sosialdemokratisk konsensustenkning eller radikal unntak?
 • Show author(s) (2018). Sosialdemokratiets tilbakegang? Tanker om forholdet mellom parti, bevegelse og politikk.
 • Show author(s) (2018). NAV(et) i den norske modellen: Om utopier og realisme i norsk arbeidslivs- og sosialpolitikk.
 • Show author(s) (2018). Lavere medlemstall: Hva betyr det for den norske modellen?
 • Show author(s) (2018). Frontfagsmodellen: Barriere mot lønnsvekst, eller verktøy for uttelling.
 • Show author(s) (2018). Fra profesjonsstatens bakgård il kunnskapspolitisk dugnad? Om utviklingen av styringsverktøy for høyere utdanning, ca. 1970-2020.
 • Show author(s) (2018). Arbeiderbevegelse og velferdsstat i vekst og oppløsning.
 • Show author(s) (2017). What happened to social assistance? Trends in policy and research.
 • Show author(s) (2017). Rammeplanen som tekst og som utgangspunkt for å forstå sosialarbeiderens autonomi i fagutviklingen.
 • Show author(s) (2017). NAV-reformen: Om forholdet mellom ekspertkunnskap og politikk.
 • Show author(s) (2016). Sosialt arbeid som internasjonalt forskningsfelt.
 • Show author(s) (2016). Har NAV-reformen et ufortjent dårlig rykte?
 • Show author(s) (2016). Fra humanisering til aktivisering. En begrepshistorisk undersøkelse? - Opplegg til en metodediskusjon.
 • Show author(s) (2012). Historier om sosialt arbeid.
 • Show author(s) (2012). Fra sosialomsorg til sosiale tjenester. Utviklingen i den norske sosialsektoren, 1964-1991.
 • Show author(s) (2011). Loven om sosial omsorg og rekonstruksjonen av sosialt arbeid - 1956-1966.
 • Show author(s) (2011). Hva er tekstkritikk?
 • Show author(s) (2011). Historien i linjer: om å ha (be)grep om historien. Historien om tre fag som historiografisk eksempel.
 • Show author(s) (2011). Fra sosialt arbeids begrepshistorie.
 • Show author(s) (2011). "Bernts lille røde" - Forsøk på å rekonstruere sosialt arbeid; begrep og fenomen.
 • Show author(s) (2010). Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Show author(s) (2010). Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Show author(s) (2009). Universalism deconstructed – Historical Perspektives on the Norwegian Welfare State.
 • Show author(s) (2009). Sykepleierfortellinger - Perspektiver på norsk sykepleie; historie(r), identitet og erfaring.
 • Show author(s) (2009). Faglighetens forming - skisse til eit doktorgradsprosjekt.
Book review
 • Show author(s) (2020). Jardar Sørvoll , Trine Rogg Korsvik , Idar Helle (red.) Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Historisk Tidsskrift (Norge). 83-87.
 • Show author(s) (2016). Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 284-287.
 • Show author(s) (2012). Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2019). Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Show author(s) (2011). Hva er akademisk skriving?
Masters thesis
 • Show author(s) (2007). Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Felles front, splittet kjerne? Klassekampen.
 • Show author(s) (2017). Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2009). Utdanninger i drift. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
Interview
 • Show author(s) (2012). Inviterer til debatt.
 • Show author(s) (2012). Intervju om det nyopprettede debattforum "Tysdagsdebatten" i Sogndal (arbeidstittel).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 pages.
 • Show author(s) (2019). Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. 64 pages.
Other
 • Show author(s) (2019). Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Poster
 • Show author(s) (2009). Profesjoner og kjønn - Historikerblikk på profesjonsbegrepet.
Introduction
 • Show author(s) (2019). Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Mangfold, fragmentering og muligheter for integrasjon Ulike veier for arbeiderhistorien. Arbeiderhistorie. 178-181.

More information in national current research information system (CRIStin)