Home
 • E-mailTrond.Erlien@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 11+47 908 22 573
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Journal articles
 • Erlien, Trond. 2018. Felles front, splittet kjerne? Klassekampen. Published 2018-01-18.
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen. Published 2017-11-12.
 • Erlien, Trond. 2017. Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 209-229. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-03
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 366-378. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-04-04
 • Erlien, Trond. 2016. Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 19: 284-287. doi: 10.1826/issn.2464-3076-2016-03-06
 • Erlien, Trond. 2012. Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Erlien, Trond. 2009. Utdanninger i drift. Bergens Tidende. Published 2009-10-10.
Reports and theses
 • Erlien, Trond Holmen. 2016. Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse. Universitetet i Bergen.
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving? Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen, Bergen. 18 pages.
 • Erlien, Trond. 2007. Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006. Universitetet i Bergen, Bergen. 116 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)