Home
 • E-mailTrond.Erlien@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 11+47 908 22 573
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2017. Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 209-229.
 • Show author(s) 2017. Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 366-378.
Lecture
 • Show author(s) 2019. Projectification of business and its implications for business history .
 • Show author(s) 2017. Utfordringer for en samlet fagbevegelse. Fagbevegelsen i fortid, nåtid og fremtid.
 • Show author(s) 2017. Nav. Bedre enn sitt rykte? NAV-reformen og norsk sosialpolitikk i et samtidshistorisk perspektiv.
 • Show author(s) 2017. Fagforeningenes rolle i det norske arbeidslivet.
 • Show author(s) 2017. "Verdier som forplikter": Utfordringer for sosialarbeidere i en reformert velferdsstat.
 • Show author(s) 2015. Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Show author(s) 2015. Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2015. Arbeidslivet som forskningsfelt.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2016. Fra humanisering til aktivisering? En begrepshistorisk undersøkelse.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Projects as a driver of organizational change.
 • Show author(s) 2019. Towards a project based mode of production: Challenges for The Norwegian model of industrial relations?
 • Show author(s) 2019. The Projectification of Kværner Stord.
 • Show author(s) 2019. Projectification of business and its implications for business history.
 • Show author(s) 2019. De andre historikerne: Sykepleiere som historikere.
 • Show author(s) 2019. Arbeidsmiljøloven av 1977: Sosialdemokratisk konsensustenkning eller radikal unntak?
 • Show author(s) 2018. Sosialdemokratiets tilbakegang? Tanker om forholdet mellom parti, bevegelse og politikk.
 • Show author(s) 2018. NAV(et) i den norske modellen: Om utopier og realisme i norsk arbeidslivs- og sosialpolitikk.
 • Show author(s) 2018. Lavere medlemstall: Hva betyr det for den norske modellen?
 • Show author(s) 2018. Frontfagsmodellen: Barriere mot lønnsvekst, eller verktøy for uttelling.
 • Show author(s) 2018. Fra profesjonsstatens bakgård il kunnskapspolitisk dugnad? Om utviklingen av styringsverktøy for høyere utdanning, ca. 1970-2020.
 • Show author(s) 2018. Arbeiderbevegelse og velferdsstat i vekst og oppløsning.
 • Show author(s) 2017. What happened to social assistance? Trends in policy and research.
 • Show author(s) 2017. Rammeplanen som tekst og som utgangspunkt for å forstå sosialarbeiderens autonomi i fagutviklingen.
 • Show author(s) 2017. NAV-reformen: Om forholdet mellom ekspertkunnskap og politikk.
 • Show author(s) 2016. Sosialt arbeid som internasjonalt forskningsfelt.
 • Show author(s) 2016. Har NAV-reformen et ufortjent dårlig rykte?
 • Show author(s) 2016. Fra humanisering til aktivisering. En begrepshistorisk undersøkelse? - Opplegg til en metodediskusjon.
 • Show author(s) 2012. Historier om sosialt arbeid.
 • Show author(s) 2012. Fra sosialomsorg til sosiale tjenester. Utviklingen i den norske sosialsektoren, 1964-1991.
 • Show author(s) 2011. Loven om sosial omsorg og rekonstruksjonen av sosialt arbeid - 1956-1966.
 • Show author(s) 2011. Hva er tekstkritikk?
 • Show author(s) 2011. Historien i linjer: om å ha (be)grep om historien. Historien om tre fag som historiografisk eksempel.
 • Show author(s) 2011. Fra sosialt arbeids begrepshistorie.
 • Show author(s) 2011. "Bernts lille røde" - Forsøk på å rekonstruere sosialt arbeid; begrep og fenomen.
 • Show author(s) 2010. Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Show author(s) 2010. Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Show author(s) 2009. Universalism deconstructed – Historical Perspektives on the Norwegian Welfare State.
 • Show author(s) 2009. Sykepleierfortellinger - Perspektiver på norsk sykepleie; historie(r), identitet og erfaring.
 • Show author(s) 2009. Faglighetens forming - skisse til eit doktorgradsprosjekt.
Book review
 • Show author(s) 2020. Jardar Sørvoll , Trine Rogg Korsvik , Idar Helle (red.) Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Historisk Tidsskrift (Norge). 83-87.
 • Show author(s) 2016. Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 284-287.
 • Show author(s) 2012. Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
Compendium
 • Show author(s) 2011. Hva er akademisk skriving?
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006.
Feature article
 • Show author(s) 2018. Felles front, splittet kjerne? Klassekampen.
 • Show author(s) 2017. Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen.
 • Show author(s) 2009. Utdanninger i drift. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2016. Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
Interview
 • Show author(s) 2012. Inviterer til debatt.
 • Show author(s) 2012. Intervju om det nyopprettede debattforum "Tysdagsdebatten" i Sogndal (arbeidstittel).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 pages.
 • Show author(s) 2019. Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. 64 pages.
Other
 • Show author(s) 2019. Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Poster
 • Show author(s) 2009. Profesjoner og kjønn - Historikerblikk på profesjonsbegrepet.
Introduction
 • Show author(s) 2019. Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.

More information in national current research information system (CRIStin)