Home
Trygve Lavik's picture

Trygve Lavik

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailTrygve.Lavik@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 18
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen. 2014. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget. 322 pages. ISBN: 978-82-15-02357-1.
 • Fjørtoft, Kjersti; GIlje, Nils; Grimen, Harald; Lavik, Trygve; Svendsen, Lars Fredrik; Säätelä, Simo T S. 2011. filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget. 324 pages. ISBN: 9788215019352.
 • Lavik, Trygve. 2010. Om definisjoner i samfunnsvitenskap. 14 pages. ISBN: 978-82-90809-14-5.
 • Nyvold, Helle; Lavik, Trygve. 2010. Forord. 178 pages. ISBN: 978-82-90809-14-5.
 • Nyvold, Helle; Lavik, Trygve. 2010. Dannelse i kontekst? 178 pages. ISBN: 978-82-90809-14-5.
 • Lavik, Trygve. 2009. .”Tidens mote: En kamp mellomprodusenter og konsumenter", i Enhet imangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad ianledning 60-årsdagen. Unipub forlag. ISBN: 978-82-303-1179-0.
 • Lavik, Trygve. 2008. Filosofi for Samfunnsvitere. Universitetsforlaget. 249 pages. ISBN: 978-82-15-01334-3.
Journal articles
 • Lavik, Trygve. 2017. Hva er moralisme? Norsk Filosofisk tidsskrift. 51: 81-91. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2017-03-02
 • Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen. 2017. Hvem skal betale? Klassekampen. Published 2017-12-13.
 • Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen. 2017. Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder. Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 341-353.
 • Lavik, Trygve. 2016. Climate change denial, freedom of speech and global justice. Etikk i praksis. 10: 75-90. doi: 10.5324/eip.v10i2.1923
 • Lavik, Trygve. 2010. Naess, beyond Rawls? Deep Ecology and Liberalism. Wildproject.fr.
 • Lavik, Trygve. 2010. Dannelse i kontekst. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Lavik, Trygve. 2010. Saklighetslæren fremdeles aktuell? Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Lavik, Trygve. 2009. “Med revolver mot tinningen”. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 3.
 • Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen. 2009. ”Gnisten fra Arne Næss”. Bergens Tidende.
 • Lavik, Trygve. 2005. Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet. Nordlit. 17. 85-106.
 • Lavik, Trygve. 2004. Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag. Nordlit. 16. 31-48.
Book sections
 • Lavik, Trygve. 2013. Tid og substans. Del 3, pages 242-264. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 pages. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Lavik, Trygve. 1997. Om empiriske begrepers skjematisme. Artikkel, pages 277-288. In:
  • Leirfall, Anita; Sandmel, Thor. 1997. Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-års dagen. -1 pages. ISBN: 82-519-1367-5.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups