Home
Trygve Lavik's picture

Trygve Lavik

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailTrygve.Lavik@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 18
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2014). Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2011). filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2008). Filosofi for Samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2021). Forord. Norsk Filosofisk tidsskrift. 73-148.
 • Show author(s) (2020). Kritikk av den rene tidsdiskontering. Norsk Filosofisk tidsskrift. 157-169.
 • Show author(s) (2019). Don't join the joyride: Individual responsibility for large-scale problems. Etikk i praksis. 5-19.
 • Show author(s) (2017). Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder. Nytt Norsk Tidsskrift. 341-353.
 • Show author(s) (2017). Hva er moralisme? Norsk Filosofisk tidsskrift. 81-91.
 • Show author(s) (2016). Climate change denial, freedom of speech and global justice. Etikk i praksis. 75-90.
 • Show author(s) (2009). “Med revolver mot tinningen”. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2005). Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet. Nordlit. 85-106.
 • Show author(s) (2004). Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag. Nordlit. 31-48.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). ”Miljøfilosofi: Arne Næss sin dypøkologi og liberalismen.”.
 • Show author(s) (2009). ”Deep Ecology and Liberalism”.
 • Show author(s) (2008). ”Er metaforen et semantisk eller pragmatisk fenomen?”.
 • Show author(s) (2008). ”Definisjoner i samfunnsvitenskapen, med eksempler fra lykkeforskningen. Om anvendelsen av betapensumet i samfunnsvitenskapelig retning.”.
 • Show author(s) (2008). 9.6. ”Definisjoner i samfunnsvitenskapen” Instituttets ex.phil.-seminar våren 2008 – ”workshop”Scandic hotell, Bergen.
Short communication
 • Show author(s) (2010). Saklighetslæren fremdeles aktuell? Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Show author(s) (2010). Naess, beyond Rawls? Deep Ecology and Liberalism. Wildproject.fr.
 • Show author(s) (2010). Dannelse i kontekst. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Om definisjoner i samfunnsvitenskap. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) (2010). Forord. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) (2010). Dannelse i kontekst? Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) (2009). .”Tidens mote: En kamp mellomprodusenter og konsumenter", i Enhet imangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad ianledning 60-årsdagen. Unipub forlag.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Hvem skal betale? Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). ”Gnisten fra Arne Næss”. Bergens Tidende.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2013). Tid og substans. 23 pages.
 • Show author(s) (1997). Om empiriske begrepers skjematisme. 12 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)