Home
Trygve Lavik's picture

Trygve Lavik

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailTrygve.Lavik@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 18
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 12–13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Textbook
 • Show author(s) 2014. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2011. filosofi og vitenskapsteori til ExPhil. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2008. Filosofi for Samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2021. Redaktører for temanummer om klimaetikk. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Show author(s) 2020. Kritikk av den rene tidsdiskontering. Norsk Filosofisk tidsskrift. 157-169.
 • Show author(s) 2019. Don't join the joyride: Individual responsibility for large-scale problems. Etikk i praksis. 5-19.
 • Show author(s) 2017. Rettferdig fordeling av klimaproblemets byrder. Nytt Norsk Tidsskrift. 341-353.
 • Show author(s) 2017. Hva er moralisme? Norsk Filosofisk tidsskrift. 81-91.
 • Show author(s) 2016. Climate change denial, freedom of speech and global justice. Etikk i praksis. 75-90.
 • Show author(s) 2009. “Med revolver mot tinningen”. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2005. Sartre og Solstad om rollespill og autentisitet. Nordlit. 85-106.
 • Show author(s) 2004. Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag. Nordlit. 31-48.
Academic lecture
 • Show author(s) 2009. ”Miljøfilosofi: Arne Næss sin dypøkologi og liberalismen.”.
 • Show author(s) 2009. ”Deep Ecology and Liberalism”.
 • Show author(s) 2008. ”Er metaforen et semantisk eller pragmatisk fenomen?”.
 • Show author(s) 2008. ”Definisjoner i samfunnsvitenskapen, med eksempler fra lykkeforskningen. Om anvendelsen av betapensumet i samfunnsvitenskapelig retning.”.
 • Show author(s) 2008. 9.6. ”Definisjoner i samfunnsvitenskapen” Instituttets ex.phil.-seminar våren 2008 – ”workshop”Scandic hotell, Bergen.
Short communication
 • Show author(s) 2010. Saklighetslæren fremdeles aktuell? Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Show author(s) 2010. Naess, beyond Rawls? Deep Ecology and Liberalism. Wildproject.fr.
 • Show author(s) 2010. Dannelse i kontekst. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2010. Om definisjoner i samfunnsvitenskap. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) 2010. Forord. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) 2010. Dannelse i kontekst? Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
 • Show author(s) 2009. .”Tidens mote: En kamp mellomprodusenter og konsumenter", i Enhet imangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad ianledning 60-årsdagen. Unipub forlag.
Feature article
 • Show author(s) 2017. Hvem skal betale? Klassekampen.
 • Show author(s) 2009. ”Gnisten fra Arne Næss”. Bergens Tidende.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2013. Tid og substans. 23 pages.
 • Show author(s) 1997. Om empiriske begrepers skjematisme. 12 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups