Home
Una Ørvim Sølvik's picture

Una Ørvim Sølvik

Associate Professor
 • E-mailUna.Solvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 67 27+47 938 69 427
 • Visitor Address
  Haraldsplass diakonale sykehus, Noklus
  SMU-bygget, Ulriksdal 8
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Sølvik, Una Ørvim; Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Brodin, Ellen Elisabeth; Averina, Maria; Sandberg, Sverre. 2019. Quality of warfarin therapy and quality of life are improved by self-management for two years. Thrombosis and Haemostasis. 1632-1641.
 • Bukve, Tone; Sandberg, Sverre; Vie, Wenche Sletbakk; Sølvik, Una Ørvim; Christensen, Nina Gade; Stavelin, Anne. 2019. Commutability of a whole-blood external quality assessment material for point-of-care C-reactive protein, glucose, and hemoglobin testing. Clinical Chemistry. 791-797.
 • Aarsand, Aasne Karine; Díaz-Garzón, Jorge; Fernandez-Calle, Pilar; Guerra, Elena; Locatelli, Massimo; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Røraas, Thomas; Ceriotti, Ferruccio; Sølvik, Una Ørvim; Sylte, Marit Sverresdotter; Coşkun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Jonker, Niels; Barla, Gerhard; Carobene, Anna. 2018. The EuBIVAS: Within- and between-subject biological variation data for electrolytes, lipids, urea, uric acid, total protein, total bilirubin, direct bilirubin, and glucose. Clinical Chemistry. 1380-1393.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2018. Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes ? A feasibility study. PLOS ONE. 1-13.
 • Sølvik, Una Ørvim; Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre. 2018. Quality control of Norwegian pharmacy HbA1c testing: a modest beginning. Journal of Diabetes Science and Technology. 753-761.
 • Carobene, Anna; Marino, Irene; Coskun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Guerra, Elena; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Aarsand, Aasne Karine; Sylte, Marit Sverresdotter; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Fernandez-Calle, Pilar; Díaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Jonker, Niels; Barla, Gerhard; Ceriotti, Ferruccio. 2017. The EuBIVAS project: within- and between-subject biological variation data for serum creatinine using enzymatic and alkaline picrate methods and implications for monitoring. Clinical Chemistry. 1527-1536.
 • Sølvik, Una Ørvim; Bjelkarøy, Wenche Iren; Berg, Kari van den; Saga, Anne Lise; Hager, Helle; Sandberg, Sverre. 2017. Intensive educational efforts combined with external quality assessment improve the preanalytical phase in general practitioner offices and nursing homes. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1857-1864.
 • Carobene, Anna; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Sylte, Marit Sverresdotter; Sandberg, Sverre; Guerra, Elena; Marino, Irene; Jonker, Neils; Barla, Gerhard; Bartlett, William A.; Fernandez-Calle, Pilar; Díaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Coşkun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Ceriotti, Ferruccio. 2017. Biological variation estimates obtained from 91 healthy study participants for 9 enzymes in serum. Clinical Chemistry. 1141-1150.
 • Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim; Houghton, Julie; Desborough, James Antony. 2016. The potential for deprescribing in care home residents with Type 2 diabetes. International Journal of Clinical Pharmacy. 977-984.
 • Carobene, Anna; Strollo, Marta; Jonker, Neils; Barla, Gerhard; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Sylte, Marit Sverresdotter; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Fernandez-Calle, Pilar; Diaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Coşku, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Ceriotti, Ferruccio. 2016. Sample collections from healthy volunteers for biological variation estimates' update: A new project undertaken by the Working Group on Biological Variation established by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1599-1608.
 • Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. 'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes. BMC Nursing.
 • Sølvik, Una Ørvim; Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Stavelin, Anne; Binder, Stein Bjarne; Sandberg, Sverre. 2015. Egenkontroll av warfarinbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 849-853.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas; Petersen, Per Hyltoft; Stavelin, Anne; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2014. The influence of coagulation factors on the in-treatment biological variation of international normalized ratio for patients on warfarin. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 470-476.
 • Andreassen, Lillan Mo; Sandberg, Sverre; Kristensen, Gunn Berit Berge; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2014. Nursing home patients with diabetes: Prevalence, drug treatment and glycemic control. Diabetes Research and Clinical Practice. 102-109.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Ørvim; Sandberg, Sverre. 2013. External quality assessment of point-of-care methods: model for combined assessment of method bias and single-participant performance by the use of native patient samples and noncommutable control materials. Clinical Chemistry. 363-371.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas Helge; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2013. Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A(1c) Point-of-Care Instruments in General Practice Offices. Clinical Chemistry. 1790-1801.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas Helge; Petersen, Per Hyltoft; Stavelin, Anne; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2012. Effect of coagulation factors on discrepancies in International Normalized Ratio results between instruments. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1611-1620.
 • Sølvik, Una Ørvim; Petersen, Per Hyltoft; Monsen, Grete; Stavelin, Anne; Sandberg, Sverre. 2010. Discrepancies in International Normalized Ratio Results between Instruments: A Model to Split the Variation into Subcomponents. Clinical Chemistry. 1618-1626.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Øvrim; Sandberg, Sverre. 2009. Internal quality control of prothrombin time in primary care: comparing the use of patient split samples with lyophilised control materials. Thrombosis and Haemostasis. 593-600.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Øvrim; Sandberg, Sverre. 2009. Internal quality control of prothrombin time in primary care: comparing the use of patient split samples with lyophilised control materials. Thrombosis and Haemostasis. 593-600.
 • Sølvik, Una Øvrim. 2006. External quality assessment of prothrombin time: the split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 337-350.
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2006. External quality assessment of prothrombin time: The split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 337-349.
Reader opinion piece
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2007. Response to Kitchen et al.'s external quality assessment of prothrombin time: The split-sample model compared to external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 676-677.
Masters thesis
 • Aabel, Ingunn. 2013. Rolleutvidelse ved noen bildediagnostiske avdelinger i Norge.
 • Gullien, Randi. 2013. PGMI klassifisering av mammografibilder ved interne og eksterne mamma-radiografer.
 • Bjelkarøy, Wenche Iren. 2013. Er laboratorierutiner og laboratoriekvalitet ved norske sykehjem endret? Har opplæring og oppfølging initiert av Noklus som del av Omsorgsplan 2015 nyttet?
 • Olsen, Sahar. 2012. Sammenligning av nukleinsyre isoleringsteknikker i forbindelse med etablering av qPCR påvisningsmetode for Borrelia infeksjon.
 • Vikestad, Kari Gerhardsen. 2011. Videreutdanning i Ultralyd for radiografer I hvilken grad er læringsmålene nådd? En kontrollert prospektiv sammenlignende studie 6 mnd etter endt utdanning.
 • Løkkebø, Elisabeth Sellevoll. 2011. Trygg antikoagulasjonsbehandling: Pasienter i Norge kan drive egenkontroll av warfarinbehandling.
 • Johnsen Risnes, Lydia. 2011. Tredimensjonale ultralyd volummålinger IN VITRO validering av metode til oppfølging av abdominale aortaaneurismer.
 • Antonsen, Jeanett Hoff. 2011. Strålebehandling til kvinner med brystkreft Endring av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) gjennom et behandlingsforløp med strålebehandling, målt med den nukleærmedisinske metoden planar MUGA- scan.
 • Mæhle, Siri Gun. 2011. Bildeveiledet stråleterapiVil bruk av konvensjonell stimulator bidra til å minimere systematiske innstillingsavvik, og dermed øke innstillingspresisjonen, sammenlignet med bildeveiledet innstilling på behandlingsapparat?
 • Berntsen, Astrid. 2010. Utfordringer ved digital bildeteknologi; en kvalitativ studie av radiografers rolle og deres oppfatning av bildekvalitet ved arbeid med digitale røntgenbilder.
 • Nerhus, Kari. 2010. Hvordan lav og høy temperatur påvirker måling av blodsukker med apparater i bruk av personer med diabetes.
 • Therkildsen, Flemming. 2010. Feltstyrke ved Magnetisk Resonansskanning af håndled og fingrenes led hos pasienter med leddegigt.
 • Gaarder, Mario. 2010. Deteksjon av tidlige veggforandringer i halsarterier hos barn og unge med type-1 diabetes.
 • Frøseth, Trude Camilla Salvesen. 2010. Betydning av pasientleie for tynntarmsdose ved strålebehandling av pasienter med rectumcancer.
 • Solli, Kjersti. 2010. Betydning av behandlingsleie for reproduserbarhet ved strålebehandling av rectumcancer.
 • Rambech, Kristin. 2009. Strålebehandling av pasienter med brystkreft og bruk av intensitetsmodulert radioterapi (IMRT).
 • Precht, Helle. 2009. Processerings optimering med Canons software -et fantom projekt om dosis besparelse ved anvendelse af Canons nye DR Spectra software på børnefemur undersøgelser.
 • Stavelin, Anne Vegard. 2007. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten - vurdering av analysekvalitet og en evaluering av to kontrollsystem for analytisk kvalitetskontroll ved hjelp av datasimuleringer.
Letter to the editor
 • Gidske, Gro; Sølvik, Una Ørvim; Sandberg, Sverre; Kristensen, Gunn Berit Berge. 2018. Hemolysis interference studies: Freeze method should be used in the preparation of hemolyzed samples. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1-3.
 • Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Stavelin, Anne; Sølvik, Una Ørvim. 2017. Effect of dabigatran treatment at therapeutic levels on point-of-care international normalized ratio (INR). Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. e143-e145.
 • Sølvik, Una Ørvim; Risa, Marianne; Jacobsen, Camilla Eide; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2015. Performance of 10 systems for self-monitoring of blood glucose by trained healthcare professionals and in the hands of the users. Clinical Chemistry. 772-774.
Doctoral dissertation
 • Andreassen, Lillan Mo. 2019. Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements.
Abstract
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2005. External quality assessments of whole blood prothrombin time: Comparison of two methods. Clinica Chimica Acta.
Poster
 • Pettersen, Marianne S.; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim. 2016. ‘It’s a jungle out there’ - A focus group study about being diagnosed with type 2 diabetes.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2016. A feasibility study for risk assessment ofType 2 Diabetes (T2D) in pharmacies.

More information in national current research information system (CRIStin)