Home
Valeriya Lyssenko's picture

Valeriya Lyssenko

Professor
  • E-mailValeriya.Lyssenko@uib.no
  • Visitor Address
    Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  • Postal Address
    Postboks 7804
    5020 Bergen