Home
 • E-mailVegard.Kvam@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 74
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Books
 • Kvam, Vegard. 2016. Jakten på den gode skole. Utdanningshistorie for lærere. Universitetsforlaget. 176 pages. ISBN: 9788215025674.
 • Kvam, Vegard. 2013. Skolefronten. Einar Høigård og norske læreres kamp mot nazismen. Scandinavian Academic Press. 373 pages. ISBN: 9788230401170.
 • Kvam, Vegard. 2009. Livsnær skole. En historie om Erling Kristvik og den fådelte skolen. Abstrakt forlag. 461 pages. ISBN: 9788279352754.
 • Kvam, Vegard. 2004. "Å bli eit hugheilt, sjelefriskt, livsdugande menneske". En studie av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. 206 pages. ISBN: 8274681061.
Journal articles
 • Sæverot, Herner; Kvam, Vegard. 2019. Pedagogikkvitenskap på sitt beste. Et tredje forskningsperspektiv på pedagogisk praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. 103: 3-15. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2019-01-02
 • Kvam, Vegard. 2018. Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 59: 393-404. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-04-04
 • Kvam, Vegard. 2018. Compulsory school attendance as a child welfare initiative: the socio-political function of education legislation with respect to vulnerable children in Norway, 1814–1900. History of Education. 47: 587-610. doi: 10.1080/0046760X.2018.1430866
 • Kvam, Vegard; Tveiten, Asbjørn. 2018. «… uden Hensyn til Forældrenes Villie». Om vergerådslovens pedagogikk i et foreldrerettsperspektiv. [«…. without Consideration for the Parents’ Volition»]. Historisk Tidsskrift (Norge). 97: 40-58. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-04
 • Sæverot, Herner; Kvam, Vegard. 2018. An alternative model of researching educational practice: A pedagogic-stereoscopic point of view. British Educational Research Journal. 45: 201-218. doi: 10.1002/berj.3493
 • Kvam, Vegard; Tveiten, Asbjørn. 2017. «At Børnelerdommen maa wære vdi alle huse». Om skoleplikt og foreldrerett i allmueskolens religionsopplæring. Historisk Tidsskrift (Norge). 96: 124-151. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-01-03
 • Kvam, Vegard. 2016. Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 349-350.
 • Kvam, Vegard. 2016. Hva er den gode skole? UBlogg. Published 2016-11-24.
 • Kvam, Vegard. 2014. The non-graded elementary school. A historical study of the development of the Norwegian non-graded rural elementary school, 1860–1970. Scandinavian Journal of History. 39: 100-125. doi: 10.1080/03468755.2013.868822
 • Kvam, Vegard. 2013. Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring? Bedre Skole. 2. 19-23.
 • Kvam, Vegard. 2011. En bruksvennlig utdanningshistorie for lærerstudenter. Årbok for norsk utdanningshistorie. 28: 108-115.
 • Kvam, Vegard. 2010. Den norske enhetsskolen i fokus. Årbok for norsk utdanningshistorie. 27: 100-107.
 • Kvam, Vegard. 2009. Nyttige historier. Om den utdanningshistoriske forskningens betydning for utdanningspolitikken. Årbok for norsk utdanningshistorie. 26: 111-117.
 • Kvam, Vegard. 2009. Mellom grunnprinsipp og praksis. Om veiledning, skoleutvikling og frivillighet. Nordisk Pedagogik. 29: 306-319.
 • Kvam, Vegard. 2008. Tolkning, rasjonalitet og sannhet i pedagogisk-historisk forskning en refleksjon over vitenskapelig aktivitet i historisk pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 92: 211-221.
 • Kvam, Vegard. 2006. "Å byggje kultur utetter og sjelsadel innetter". Et riss av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. Norsk pedagogisk tidsskrift. 90: 41-52.
 • Kvam, Vegard. 2006. Å være aktør i skolebyråkratiet Om skolelederens begrensninger og muligheter for handling. Nordisk Pedagogik. 26: 75-84.
Book sections
 • Kvam, Vegard. 2014. Pedagogen, pedagogikken og vitenskapen – et historisk perspektiv. Artikkel, pages 35-51. In:
  • Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal. 2014. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. 683 pages. ISBN: 978-82-02-41424-5.
 • Kvam, Vegard. 2014. På vei mot fellesskolen? Den norske grunnskolens historie fra 1739 til i dag. Artikkel, pages 69-92. In:
  • Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal. 2014. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. 683 pages. ISBN: 978-82-02-41424-5.
 • Kvam, Vegard. 2009. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. Kapittel, pages 29-39. In:
  • Kaldestad, Ola Hoff; Pol, Milan; Sedlácek, Marin. 2009. Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva. 154 pages. ISBN: 978-80-210-5078-5.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups