Home
 • E-mailVegard.Kvam@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 74
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2020. Familiebilder til allmenn danning. En nylesning av Nordahl Rolfsens lesebøker til skolebruk . Norsk pedagogisk tidsskrift. 402-415.
 • Show author(s) 2019. Pedagogikkvitenskap på sitt beste. Et tredje forskningsperspektiv på pedagogisk praksis . Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-15.
 • Show author(s) 2018. «… uden Hensyn til Forældrenes Villie». Om vergerådslovens pedagogikk i et foreldrerettsperspektiv. [«…. without Consideration for the Parents’ Volition»]. Historisk Tidsskrift (Norge). 40-58.
 • Show author(s) 2018. Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt. Tidsskrift for samfunnsforskning. 393-404.
 • Show author(s) 2018. Compulsory school attendance as a child welfare initiative: the socio-political function of education legislation with respect to vulnerable children in Norway, 1814–1900. History of Education. 587-610.
 • Show author(s) 2018. An alternative model of researching educational practice: A pedagogic-stereoscopic point of view. British Educational Research Journal (BERJ). 201-218.
 • Show author(s) 2017. «At Børnelerdommen maa wære vdi alle huse». Om skoleplikt og foreldrerett i allmueskolens religionsopplæring. Historisk Tidsskrift (Norge). 124-151.
 • Show author(s) 2014. The non-graded elementary school. A historical study of the development of the Norwegian non-graded rural elementary school, 1860–1970. Scandinavian Journal of History. 100-125.
 • Show author(s) 2009. Nyttige historier. Om den utdanningshistoriske forskningens betydning for utdanningspolitikken. Årbok for norsk utdanningshistorie. 111-117.
 • Show author(s) 2009. Mellom grunnprinsipp og praksis. Om veiledning, skoleutvikling og frivillighet. Nordisk Pedagogik. 306-319.
 • Show author(s) 2008. Tolkning, rasjonalitet og sannhet i pedagogisk-historisk forskning en refleksjon over vitenskapelig aktivitet i historisk pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 211-221.
 • Show author(s) 2006. Å være aktør i skolebyråkratiet Om skolelederens begrensninger og muligheter for handling. Nordisk Pedagogik. 75-84.
 • Show author(s) 2006. "Å byggje kultur utetter og sjelsadel innetter". Et riss av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. Norsk pedagogisk tidsskrift. 41-52.
Lecture
 • Show author(s) 2017. Videregående skole under annen verdenskrig.
 • Show author(s) 2017. Å stille seg lagelig til for hogg. Om fagfellevurdering som sjanger.
 • Show author(s) 2015. Opprykk til førstelektor. Om formelle krav og søknadsskriving.
 • Show author(s) 2014. Oppdragelse til nasjonalfølelse i norsk primærskole før annen verdenskrig.
 • Show author(s) 2014. Hovedtrekk i forskningen om den sivile motstandskampen under den tyske okkupasjon.
 • Show author(s) 2009. Læring i skoler med fådelt ordning.
 • Show author(s) 2009. Hvordan kan utdanningspolitikken ha nytte av utdanningshistorisk forskning?
 • Show author(s) 2008. Læringsfordeler med den fådelte skolen.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Civilian resistance by the Church and educational institutions during the German occupation of Norway 1940–1945. Status of knowledge .
 • Show author(s) 2018. Edifying depictions of families. A reinterpretation of Nordahl Rolfsen's school readers .
 • Show author(s) 2018. Compulsory school attendance as a child welfare initiative.
 • Show author(s) 2014. Norske læreres kamp mot nazismen under annen verdenskrig.
 • Show author(s) 2013. Einar Høigård (1907-43) og kampen mot nazifisering av utdanningssystemet under den tyske okkupasjonen.
 • Show author(s) 2011. En skole for livet.
 • Show author(s) 2007. Små fådelte bygdeskoler – politisk og pedagogisk problem?
Book review
 • Show author(s) 2016. Willy Aagre: Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Norsk pedagogisk tidsskrift. 349-350.
 • Show author(s) 2011. En bruksvennlig utdanningshistorie for lærerstudenter. Årbok for norsk utdanningshistorie. 108-115.
 • Show author(s) 2010. Den norske enhetsskolen i fokus. Årbok for norsk utdanningshistorie. 100-107.
Academic monograph
 • Show author(s) 2013. Skolefronten. Einar Høigård og norske læreres kamp mot nazismen.
 • Show author(s) 2009. Livsnær skole. En historie om Erling Kristvik og den fådelte skolen.
 • Show author(s) 2004. "Å bli eit hugheilt, sjelefriskt, livsdugande menneske". En studie av Erling Kristviks pedagogiske parentalisme. 3.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2016. Jakten på den gode skole. Utdanningshistorie for lærere. Universitetsforlaget.
Feature article
 • Show author(s) 2020. Selv våren 1940 fikk privatistene vitnemål. Forskning.no.
 • Show author(s) 2016. Hva er den gode skole? UBlogg.
Interview
 • Show author(s) 2009. Renessanse for den fådelte skolen.
 • Show author(s) 2007. Skoleslutt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2014. På vei mot fellesskolen? Den norske grunnskolens historie fra 1739 til i dag. 24 pages.
 • Show author(s) 2014. Pedagogen, pedagogikken og vitenskapen – et historisk perspektiv. 17 pages.
 • Show author(s) 2009. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. 11 pages.
Poster
 • Show author(s) 2006. Skolen som en kulturbyggende institusjon.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2013. Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring? Bedre Skole. 19-23.

More information in national current research information system (CRIStin)

Research groups