Home
Academic article
 • Erichsen, Vibeke. 2002. Utenfor en felles verden. Avvik og annerledeshet hos Hannah Arendt. Kvinneforskning. 40-46.
 • Bjørby, Paal; Erichsen, Vibeke. 1998. Statsmakt i forskningsdrakt? Vibeke Erichsen og Paal Bjørby samtaler om makt og normalitet. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Health Care Reform in Norway: The End of Profession State? Journal of Health Politics Policy and Law. 718-737.
Report
 • Ramsdal, Helge; Erichsen, Vibeke; Michelsen, Svein; Aarseth, Turid. 1997. Lokalstyre og velferdsstatens profesjoner. -. -. .
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Helse- og sosialprofesjonene for morgendagen. .
Popular scientific lecture
 • Erichsen, Vibeke. 1994. Health Care Reform in Norway: The End of "Profession State"?
Academic lecture
 • Erichsen, Vibeke. 2007. Profesjonenes problematiske klientrelasjon.
 • Erichsen, Vibeke. 2006. Demokrati og psykisk helse.
 • Erichsen, Vibeke. 2006. Borgerskapets politiske begrepshistorie.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Profesjonsutvikling og vilkår for samarbeid med andre yrkesgrupper.
Book review
 • Erichsen, Vibeke. 2009. Bokomtale: Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) Profesjonsstudier. Sosiologisk Tidsskrift. 174-177.
Non-fiction book
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt. På sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon. Tano Aschehoug, Oslo.
Compendium
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Betingelser for samarbeid mellom profesjoner.
Masters thesis
 • Banasiak, Anna. 2006. Women's career paths; Gender inequality in employment. A comparative study of a Polish and Norwegian company.
 • Sætre, Steinar. 2006. Rettsliggjøring - juridisk diskurs i helsevesenet.
 • Segadal, Katrine Utaaker. 2006. Høye hæler og spisse albuer. Konstruksjoner av kjønn og entreprenøskap på Gründerskolen.
 • Samnøen, Evelyn. 2006. Får i ulveham? Media si rolle i tilsynsdebatten.
 • Fomasier, Nicole Ann. 2005. Childbirth Health Care Policy in the United States and Norway: A comparative Case study on the role of Midwifery.
Feature article
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 113-117.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3.
Doctoral dissertation
 • Reime, Monika Alvestad. 2018. Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet.
 • Botslangen, Anne Madeleine. 2015. Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie.
 • Halvorsen, Kjersti. 2006. Fem essay om modernisering.
 • Erichsen, Vibeke. 1990. Professionalisation and public policy variations : the case of dental care in Britain and Norway.
Interview
 • Erichsen, Vibeke. 2006. Hannah Arendts politiske filosofi: Om Rahel Varnhage.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Erichsen, Vibeke. 2014. Tannlegene. Om det ambivalente forhold mellom tenner og kropp. 31 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 2011. Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori. 25 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 2002. Nye fagligheter. Det sosiale i forandring. 54 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Sykehusets plass i helsetjenesten. 20 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Reformer i helsetjenseten: Profesjonsstatens sammenbrudd? 20 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonenes forhold til hverandre. 22 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Legene og staben. 26 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Helsetjenesten og profesjonene. 26 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Den særegne norske tannpleien. 21 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. State traditions & medical professionalization in Scandinavia. 13 pages.
 • Erichsen, Vibeke. 1994. State Traditions and Medical Professionalisation: Scandinavian Experiences. 13 pages.
Poster
 • Erichsen, Vibeke. 2006. Hannah Arendt pariabegrep.

More information in national current research information system (CRIStin)