Home
Vibeke Erichsen's picture
 • E-mailVibeke.Erichsen@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2002). Utenfor en felles verden. Avvik og annerledeshet hos Hannah Arendt. Kvinneforskning. 40-46.
 • Show author(s) (1998). Statsmakt i forskningsdrakt? Vibeke Erichsen og Paal Bjørby samtaler om makt og normalitet. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) (1995). Health Care Reform in Norway: The End of Profession State? Journal of Health Politics Policy and Law. 718-737.
Report
 • Show author(s) (1997). Lokalstyre og velferdsstatens profesjoner. -. -. .
 • Show author(s) (1996). Helse- og sosialprofesjonene for morgendagen. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1994). Health Care Reform in Norway: The End of "Profession State"?
Academic lecture
 • Show author(s) (2007). Profesjonenes problematiske klientrelasjon.
 • Show author(s) (2006). Demokrati og psykisk helse.
 • Show author(s) (2006). Borgerskapets politiske begrepshistorie.
 • Show author(s) (1995). Profesjonsutvikling og vilkår for samarbeid med andre yrkesgrupper.
Book review
 • Show author(s) (2009). Bokomtale: Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) Profesjonsstudier. Sosiologisk Tidsskrift. 174-177.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) (1996). Profesjonsmakt. På sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon. Tano Aschehoug, Oslo.
Compendium
 • Show author(s) (1995). Betingelser for samarbeid mellom profesjoner.
Masters thesis
 • Show author(s) (2006). Women's career paths; Gender inequality in employment. A comparative study of a Polish and Norwegian company.
 • Show author(s) (2006). Rettsliggjøring - juridisk diskurs i helsevesenet.
 • Show author(s) (2006). Høye hæler og spisse albuer. Konstruksjoner av kjønn og entreprenøskap på Gründerskolen.
 • Show author(s) (2006). Får i ulveham? Media si rolle i tilsynsdebatten.
 • Show author(s) (2005). Childbirth Health Care Policy in the United States and Norway: A comparative Case study on the role of Midwifery.
Feature article
 • Show author(s) (1996). Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 113-117.
 • Show author(s) (1995). Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Barn på tvang. Nyere styringstrender og konkurrerende diskurser i institusjonsbarnevernet.
 • Show author(s) (2015). Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie.
 • Show author(s) (2006). Fem essay om modernisering.
 • Show author(s) (1990). Professionalisation and public policy variations : the case of dental care in Britain and Norway.
Interview
 • Show author(s) (2006). Hannah Arendts politiske filosofi: Om Rahel Varnhage.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2014). Tannlegene. Om det ambivalente forhold mellom tenner og kropp. 31 pages.
 • Show author(s) (2011). Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori. 25 pages.
 • Show author(s) (2002). Nye fagligheter. Det sosiale i forandring. 54 pages.
 • Show author(s) (1996). Sykehusets plass i helsetjenesten. 20 pages.
 • Show author(s) (1996). Reformer i helsetjenseten: Profesjonsstatens sammenbrudd? 20 pages.
 • Show author(s) (1996). Profesjonenes forhold til hverandre. 22 pages.
 • Show author(s) (1996). Legene og staben. 26 pages.
 • Show author(s) (1996). Helsetjenesten og profesjonene. 26 pages.
 • Show author(s) (1996). Den særegne norske tannpleien. 21 pages.
 • Show author(s) (1995). State traditions & medical professionalization in Scandinavia. 13 pages.
 • Show author(s) (1994). State Traditions and Medical Professionalisation: Scandinavian Experiences. 13 pages.
Poster
 • Show author(s) (2006). Hannah Arendt pariabegrep.

More information in national current research information system (CRIStin)