Home
Vigdis Songe-Møller's picture

Vigdis Songe-Møller

Emerita, Philosophy
Academic article
 • Show author(s) (2012). Heidegger og den andres død. Norsk Filosofisk tidsskrift. 245-256.
 • Show author(s) (2008). Memory and mourning: A threat to Plato's philosophy? Norsk Filosofisk tidsskrift. 103-110.
 • Show author(s) (2006). Gríski draumurinn um konulausan heim. Hugur: tímarit um heimspeki. 80-96.
 • Show author(s) (2002). ”Jeg er en kvinne”. Norsk Filosofisk tidsskrift. 211-216.
 • Show author(s) (2000). Toril Moi, What is a Woman? and Other Essays. Agora.
 • Show author(s) (1993). "Tenkning og seksualitet: et problematisk forhold. En analyse av Hesiod og Parmenides". Norsk Filosofisk tidsskrift. 169-206.
Report
 • Show author(s) (1997). Parmenides - en polistenker? 13. 13. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2007). En konsekvens av psykisk sykdom eller et ytterste uttrykk for frihet? Noen filosofiske refleksjoner omkring selvmord.
 • Show author(s) (2002). Kjønn og vitenskap.
Academic lecture
 • Show author(s) (2008). Memory and Mourning: a threat to Plato´s philosophy?
 • Show author(s) (2007). Fødsel, død og fellesskap: Sofokles´ Antigone i lys av antikkens filosofi.
 • Show author(s) (2007). Filosofi og tragediediktning: to ulike stemmer i antikkens Hellas.
 • Show author(s) (2007). Birth, Death and Community: Sophocles’ Antigone in the Light of Ancent Greek Philosophy.
 • Show author(s) (2002). The Question of Gender in the European Philosophical Tradition.
 • Show author(s) (2002). Le feminin, la sexualité et la mort dans les présocratiques et la tragédie grecque.
 • Show author(s) (2002). Den greske tragedien: politikkens andre stemme?
 • Show author(s) (2001). Simone de Beauvoir - a Feminist for our century?
 • Show author(s) (2001). Matter, Gender and Death in Aristotle.
 • Show author(s) (2001). Love as a concept in Ancient Greek philosophy.
 • Show author(s) (2001). Fra mythos til logos: en filosofisk trensvestisme? Om de første filosofene maskuline fruktbarhetstenkning.
 • Show author(s) (2001). Feministisk filosofi: Simone de Beauvoir og Lucy Irigaray.
 • Show author(s) (1996). From Unveiling Truth to Metaphysical Being. Heidegger's Reading of Heraclitus and Plato.
 • Show author(s) (1995). Fra tragisk konflikt til platonsk harmoni.
 • Show author(s) (1994). "Sexual Metaphors in Early Greek Philosophy".
 • Show author(s) (1991). Barnet: fraværende eller potensiell voksen? (I konferanserapport "Menneske på godt og vondt", s. 141-152, Norsk Lærerakademis årsskrift 1991/92, NLA-forlaget, Bergen).
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2003). Kjønnsforskjeller og "virkeligheten". Dagbladet. s. 43.
 • Show author(s) (2001). Examen philosophicum - en forberedelse til universitetsstudiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Book review
 • Show author(s) (2011). Tove Pettersen: Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Tidsskrift for kjønnsforskning. 357-362.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2017). Plato’s Protagoras. Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry. Springer.
 • Show author(s) (2002). Bios, Eros and Thanatos in Ancient and Early Modern Philosophy. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.
Academic monograph
 • Show author(s) (2003). Philosophy Without Women. The Birth of Sexism in Western Thought.
 • Show author(s) (1999). Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter of filosofi i antikkens Hellas. 35.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2010). Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. De nasjonale forskningsetiske komiteer.
 • Show author(s) (2007). Platon, Symposion. Innledende essay. Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (1999). Tanker om opprinnelsen. Tidlig gresk filosofi fra Hesiod til Demokrit. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (1999). Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og filosofi i antikkens Hellas. Cappelen Damm Akademisk.
Compendium
 • Show author(s) (1991). Feministisk vitenskapskritikk. Litteraturforslag til emnekrets i feministisk vitenskapskritikk for hovedfagsstudenter.
 • Show author(s) (1991). Feministisk vitenskapskritikk. En annotert bibliografi. Utvalgt litteratur med særlig vekt på historie, samfunnsfag og naturvitenskap/biologi.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2001). Lydhøre tanker. To filosofiske forestillinger om øret. Derrida og Heidegger.
Feature article
 • Show author(s) (2007). Kan vi tenke oss glade? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 302-303.
 • Show author(s) (1996). Platons filosofi - et symbolsk modermord. Vagant. 4.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Plato - A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging.
Programme participation
 • Show author(s) (2002). ukentlige programmer om filosofiske emner, i kombinasjon med jazz.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Heraclitus’ Cosmology: Eugen Fink’s Interpretation in Dialogue with Martin Heidegger. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). The Goddess and Diotima: Their Role in Parmenides’ Poem and Plato’s Symposium. 15 pages.
 • Show author(s) (2017). Socrates’ Irony: A Voice from Nowhere? On Voice (Phônê), Topos, and Atopos in Plato’s Protagoras. 12 pages.
 • Show author(s) (2014). Socrates, the Stranger and Parmenides in Plato's Sophist: Two Troubled Relationships. 14 pages.
 • Show author(s) (2010). Antigone and the Deadly Desire for Sameness: Reflections on Origins and Death. 41 pages.
 • Show author(s) (2009). "With what kind of body will they come?" Metamorphoses and the concept of change: From Platonic thinking to Paul's notion of the resurrection of the dead. 14 pages.
 • Show author(s) (2008). Metamorphosis and the Concept of Change - From Ancient Greek Philosophy to the Apostle Paul´s Notions of the Resurrection of the Body. 3 pages.
 • Show author(s) (2008). Fornuft og dialog. Filosofiens opphav i antikkens Hellas. 13 pages.
 • Show author(s) (2006). Matter, Gender and Death in Aristotle. 10 pages.
 • Show author(s) (2003). Introduction.
 • Show author(s) (2001). Materia, genere e morte in Aristotele. 11 pages.
 • Show author(s) (2001). "Essere donna" e cittadinanza: la differenza sessuale nella filosofia di Spinoza. 15 pages.
 • Show author(s) (2000). Platon og Atlantis-myten. 19 pages.
 • Show author(s) (1999). De første filosofene. 13 pages.
 • Show author(s) (1997). Overtalelse og overbevisning. Noen refleksjoner omkring Skjervheims lesning av Platons Gorgias.
 • Show author(s) (1997). Luce Irigaray rakkaudesta ja ihmetyksest#"a (Luce Irigaray om kjærlighet og undring). 14 pages.
 • Show author(s) (1995). Antikken i norsk filosofi i 50- og 60-årene. 23 pages.
 • Show author(s) (1993). "The Road of Being and the Exclusion of the Feminine. An analysis of the Poem of Parmenides.". 15 pages.
 • Show author(s) (1992). "Barnet: fraværende eller potensiell voksen". 12 pages.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Hvorfor selvmord? 14-30. In:
  • Show author(s) (2021). Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)