Home
Vita Gavare's picture

Vita Gavare

Senior Executive Officer
  • E-mailVita.Gavare@uib.no
  • Phone+47 55 58 29 05
  • Visitor Address
    Villaveien 1 A
  • Postal Address
    Postboks 7800
    5020 BERGEN