Home
Wigdis Jorunn Espeland's picture

Wigdis Jorunn Espeland

Associate Professor Emer.
Academic article
 • Show author(s) 2010. "Vi snakkar ikkje stygt om nordlendingar - dei gifter vi oss med". Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 133-155.
 • Show author(s) 2005. Autensitet som fenomen og analytiske omgrep i høve til den materielle og den ikkje-materielle kulturarven. Norsk folkemusikklags skrifter. 13-34.
 • Show author(s) 2004. Identitet presentert gjennom musikk og dans, lokalt, nasjonalt og globalt. Norsk folkemusikklags skrifter. 54-62.
 • Show author(s) 1996. Kappleik i vest. Hundreårsminne for fyrste kappleiken i Bergen. Spelemannsbladet. 18-21.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 1992. Norske folkedanstradisjonar.
Academic lecture
 • Show author(s) 2010. "Mat i lokale og globale kontekstar".
 • Show author(s) 2009. Autenticity used as Analytical Term and in Everyday Language, especially related to The Cultural Political Discussion in Norway.
 • Show author(s) 1995. Dei "gode" og dei "dårlege" samfunnsborgarane sett ut fra eit etnologisk blikk.
 • Show author(s) 1974. Fieldwork among Homeless Alcoholics in Bergen.
Book review
 • Show author(s) 2009. ICTMs 40.verdskonferanse, 1..8.juli 2009,University of Kwazulu-Natal, Durban, Søra-Afrika. Norsk folkemusikklags skrifter. 186-192.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2003. Folklore on Stage: Identity in Local, National and International Context. Institute of the Ethnology of Slovak Academy of Sciences.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Problematikken med tilbakelevering av kulturelt impregnerte gjenstander. Med fokus på British Museum og Nordiska museet.
 • Show author(s) 2007. Postmoderne middelalder? En studie av Hamar middelalderfestival.
Popular scientific article
 • Show author(s) 1999. Dei glade 60-åra i Hardanger. Hardangerjol. 12-15.
Feature article
 • Show author(s) 2007. "Å drikka jul". Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) 2009. Universitetet i Bergen bør opprette et professorat i vestlandshumor, oppfordrer Prof. Ole Danbolt Mjøs.
 • Show author(s) 2009. Publikum velger kino i krisetider.
 • Show author(s) 2009. Kanonstemning i "Rongastovo", på Voss.
 • Show author(s) 2009. Intervju om "feitetysdag" og fastetida.
 • Show author(s) 2009. "Langsom mat skyter fart.".
 • Show author(s) 2009. "Den trege revolusjonen.".
 • Show author(s) 2009. "Banker det en hjerteformet fiskekake i brystet på oss alle"?
 • Show author(s) 2007. Heimebrygg.
 • Show author(s) 2007. Drikketradisjoner i tilknyting til jul.
 • Show author(s) 2007. " - Bruk hijab på 17.mai".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 1994. Folkedans. Samhandling i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornying.
 • Show author(s) 1993. Norskdomsrørsla og dei to høgkulturane. 4 pages.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2009. Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar. 137-149.
 • Show author(s) 2008. Slekt kjenner ingen grenser. Galtungætta på Torsnes. 168-173.

More information in national current research information system (CRIStin)