Home
 • E-mailYngve.Flo@uib.no
 • Phone+47 55 58 38 95+47 416 49 295
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Flo, Yngve. 2015. For byfolk og bønder. Rogaland fylkeskommunes historie, band II (1945-2015). Fagbokforlaget. 397 pages. ISBN: 978-82-450-1817-2.
 • Flo, Yngve. 2014. Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014. Fagbokforlaget. 752 pages. ISBN: 978-82-450-1542-3.
 • Flo, Yngve; Grønlie, Tore. 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget. 527 pages. ISBN: 978-82-450-0896-8.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve. 2009. Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget. 527 pages. ISBN: 978-82-450-0896-8.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 pages. ISBN: 978-82-7128-436-7.
Journal articles
 • Flo, Yngve. 2019. "Nei, det handlar ikkje (berre) om Preikestolen" (om grensejustering i Forsand kommune). Kommunal rapport. 19-19. Published 2019-02-21.
 • Flo, Yngve. 2018. Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport. 1 pages. Published 2018-08-23.
 • Flo, Yngve. 2018. My name is Sue. How do you do? VG : Verdens gang. Published 2018-02-08.
 • Flo, Yngve. 2018. Ein song for Viken. Kommunal rapport. 1 pages. Published 2018-07-06.
 • Flo, Yngve. 2018. Vestlandsk nederlag. Avisa Hordaland, Voss. Published 2018-06-30.
 • Flo, Yngve. 2018. Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger? Sunnmørsposten. 15-15. Published 2018-06-16.
 • Flo, Yngve. 2018. KVa for eit vestland? Stavanger Aftenblad. 5-5. Published 2018-04-09.
 • Flo, Yngve. 2018. Frå Eidsvoll på autopilot? Kommunal rapport. Published 2018-03-22.
 • Flo, Yngve. 2018. "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet? Firda. Published 2018-06-13.
 • Flo, Yngve. 2018. "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport. 16-17. Published 2018-12-13.
 • Flo, Yngve. 2018. "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport. 16-17. Published 2018-10-18.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 28: 32-35.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2: 155-171. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-04
 • Flo, Yngve. 2017. One size fits all? Kommunal rapport. 16-16. Published 2017-10-12.
 • Flo, Yngve. 2017. Politisk uklokt - og språkleg uklokt. Fjordenes Tidende. 2-3. Published 2017-11-07.
 • Flo, Yngve. 2017. Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport. 16-16. Published 2017-12-07.
 • Flo, Yngve. 2017. Tvang og tvisyn. Kommunal rapport. 16-16. Published 2017-03-02.
 • Flo, Yngve. 2017. Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport. Published 2017-08-09.
 • Flo, Yngve. 2017. Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport. 15-15. Published 2017-05-11.
 • Flo, Yngve. 2017. Tvangsmakt og fri vilje. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3-4: 22-27.
 • Flo, Yngve. 2016. Eit liv i spenning. Kommunal rapport. 36-36. Published 2016-02-11.
 • Flo, Yngve. 2015. Lokal historie i kommunal tvangstrøye? Heimen - Lokal og regional historie. 52: 373-387, 396-397.
 • Flo, Yngve. 2015. Då Rogaland vart Rogaland. Stavanger Aftenblad. 2-3. Published 2015-10-20.
 • Flo, Yngve. 2015. Kommunal på jakt etter fellesskap. Kommunal rapport. 18-18. Published 2015-09-24.
 • Flo, Yngve. 2015. Distriktsforvaltning under førarprinsippet. Nasjonal Samlings nyordningsambisjonar overfor det lokale og regionale stryingsverket. Historisk Tidsskrift (Norge). 94: 7-28.
 • Flo, Yngve. 2015. Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie. 52: 327-339, 395-396.
 • Flo, Yngve. 2014. Velbrukt politikar til teneste. Kommunal rapport. Published 2014-08-28.
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2013. Kommunal kvinnerøysterett: Eit steg på vegen og eit mål i seg sjølv. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 236-256.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30. Published 2012-06-01.
 • Flo, Yngve. 2012. Søner av eineveldet - og av demokratiet. Kommunal rapport. 20-20. Published 2012-04-26.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Flo, Yngve. 2007. Det folket vil ha. Kommunal rapport. 7. 16-17. Published 2007-02-22.
 • Flo, Yngve. 2007. Eit forsvar for Jante. Kommunal rapport. 17. 18-19. Published 2007-05-10.
 • Flo, Yngve. 2007. Oppgjerets time. Kommunal rapport. 28. 18-19. Published 2007-09-13.
 • Flo, Yngve. 2007. Eit sjølvstyre med meirverdi. Kommunal rapport. 41. 14-15. Published 2007-12-13.
 • Flo, Yngve. 2007. Sosialisme nedanfrå. Stat og styring. 2. 56-58.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 231-255.
 • Flo, Yngve. 2005. Fornuft, kjensler og kommunegrenser. Synspunkter på dagens kommunestruktur (kronikksamling) 2005.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 3. 310-321.
 • Flo, Yngve. 2001. Fylket som styringsnivå. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. nr. 3-4. 48-49.
 • Flo, Yngve. 2001. «Kva gjekk gale med fylkeskommunen». Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3-4. 26-36.
Reports and theses
 • Flo, Yngve. 2018. "... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet". Dei historiske førsetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval. Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Vallovutvalet, Oslo.
 • Flo, Yngve. 2013. The Norwegian County Governor: Serving the State for 350 years. Norwegian Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs, Oslo. 9 pages.
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2010. Frå politiske rettar til politisk makt. Kommunal- og regionaldepartementet. 14 pages.
 • Flo, Yngve. 2005. Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob. 2004. Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 137 pages.
 • Flo, Yngve. 2004. Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900. Historisk institutt, HF-fakultetet (UiB), Bergen. 464 pages.
 • Flo, Yngve. 2003. Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Rapportserien. 65. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo. 147 pages.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Rapportserien. 50. Makt- og demokratiutredningen, Oslo. 32 pages.
 • Flo, Yngve. 2000. Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. LOS-rapport. 0003. LOS-senteret, Bergen. 122 pages.
 • Flo, Yngve. 2000. Kommunen og konstitusjonen. Om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket. LOS-senter notat. N0032. LOS-senteret, Bergen. 28 pages.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. LOS-senter notat. N0031. LOS-senteret, Bergen. 21 pages.
 • Flo, Yngve. 1999. Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945 til 1975. LOS-rapport. 1. LOS-senteret, Bergen. 150 pages.
Book sections
 • Flo, Yngve. 2017. Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. Kapittel, pages 56-82. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri. 2007. Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. Bolk, pages 47-93. In:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 pages. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Flo, Yngve. 2002. Generalistkommunen i eit historisk perspektiv. 7-20. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Aars, Jacob. 2002. Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Rokkansenteret Notat. 23. Rokkansenteret, Bergen.
 • Flo, Yngve. 1999. Sjølvstyre i statens teneste. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. 273-299. In:
  • Grønlie, Tore. 1999. Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. 342 pages. ISBN: 82-7674-571-7.

More information in national current research information system (CRIStin)