Home
Yuko Yamaguchi Ringdal's picture

Yuko Yamaguchi Ringdal

Assistant Professor
 • E-mailYuko.Ringdal@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 97
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Fields of competence