Home
Ecological and Environmental Change Research Group
MSc project

Species-range shifts

John-Arvid Grytnes

Mountains in N Norway
Photo:
John-Arvid Grytnes

Main content

How do species ranges shift as a result of climate warming?

The climate warming observed over the last decades has caused extensive changes in species distributions. Species are moving upwards in elevation and northwards in latitude. To understand the potential threats that climate warming might pose in the future it is important to understand how species respond. Since many species respond slowly to changes, one needs long-term studies to investigate this. In Norway, people have for a long time noted how far up a mountain a species can be found, and by revisiting the same areas one can learn something about how species distributions have changed. One such dataset exists from northern Norway where approximately 100 mountain tops were visited by one man around 1890. Revisiting the same mountain tops and studying how species have changed their distribution on these mountain tops will provide valuable knowledge about how species are responding to a warmer climate.

The same mountains can be visited today to investigate how the flora has changed on these summits. Many similar opportunities exist, both in mountain areas and in forests. A Master project on this topic can include exciting fieldwork in the mountains or forests, or taking advantage of extensive databases on species distributions built up over the last 100 years.

Master projects on this topic will be part of an international scientific project including scientists from Norway, Poland, and Switzerland, among other countries.

 

Hvordan endrer artene sin utbredelse som følge av de pågående klimaendringene?

Klimaet oppvarmingen observert over de siste tiårene har ført til omfattende endringer i arts distribusjoner. Arter beveger seg oppover i høyden og nordover i breddegrad. For å forstå de potensielle trusler som klimaoppvarming kan utgjøre i fremtiden er det viktig å forstå hvordan arter svare. Siden mange arter reagere tregt på endringer, må man langtidsstudier for å undersøke dette. I Norge har folk i lang tid bemerket hvor langt opp i fjellet en art kan bli funnet, og ved å gjennomgå de samme områdene kan man lære noe om hvordan arter distribusjoner har endret seg. En slik datasettet foreligger fra Nord-Norge, hvor ca 100 fjelltopper ble besøkt av en mann rundt 1890. Besøke de samme fjelltopper og studere hvordan arter har endret sin distribusjon på disse fjelltoppene vil gi verdifull kunnskap om hvordan artene reagerer på et varmere klima.

De samme fjellene kan besøkes i dag for å undersøke hvordan flora har endret seg på disse toppene. Mange lignende muligheter, både i fjellområder og i skog. En Master prosjekt om dette emnet kan inkludere spennende feltarbeid i fjellet eller skogen, eller dra nytte av omfattende databaser på arts distribusjoner bygget opp over de siste 100 årene.

Master prosjekter på dette temaet vil være en del av et internasjonalt vitenskapelig prosjekt, inkludert forskere fra Norge, Polen og Sveits, blant andre land.