Home

Ecological and Environmental Change Research Group

MSc project

Benthic invertebrate monitoring

Gaute Velle

Colonisation of benthic invertebrates on gravel

  • Gravel is placed on river banks to enhance spawning of sea trout and salmon
  • Map the colonisation and succession of benthic invertebrates on the gravel
  • Analyse the assemblage structure, diversity, and density

Kolonisering av bunnløse på grus

  •      Grus er plassert på elvebredden for å forbedre gyting av sjøørret og laks
  •      Kartlegge kolonisering og suksesjon av bunnløse på grusen
  •      Analyser samling struktur, mangfold og tetthet