Home
The Bergen Geriatric Research Group / Bergen's Oldest
Disputas desember 2022

Haakon Ramsland Hol disputas

Haakon Ramsland Hol disputerte 16 desember 2022 med avhandlingen «Brain plasticity after cognitive intervention in patients with mild cognitive impairment (MCI) evaluated by multimodal MR imaging in a randomized, controlled trial».

Haakon Ramsland Hol
Photo:
Haakon Ramsland Hol

Main content

Haakon har i sin avhandling undersøkt om hjernen kan trenes som en muskel hos personer som har mild kognitiv svikt. 

Et av hovedfunnene er ny kunnskap om bruk av aldersjusterte atrofiskåringsystemer ved MCI populasjon. Videre fant han at adaptiv og non-adaptiv  hjernetrening ikke påvirker hjernebarken forskjellig, men at adaptiv trening har en positiv effekt over tid på et kryssningpunkt(Sagital stratum) for nervebanene mellom hjernesentrene og hjernebark. Forøvrig kan manglende substans tap hos begge grupper oppfattes som en treningseffekt ved MCI, hvor substanstap er forventet. Det ble også funnet ny kunnskap om at bærere av LMX1a-AA kan ha en bedre nevroplastisitet og dermed bedre effekt av trening.

Resultatene fra denne forskningen gir økt forståelse av hvilke ikke-farmakologisk behandlingsmetoder som har effekt hos MCI pasienter. Ph.d prosjektet gir viktig informasjon om at LMX1a er en potensiell faktor som kan påvirke nevroplastisitet, og at kliniske atrofiscoringsystemer har en verdi også ved MCI, ikke kun ved demens.

Pressemelding ifbm disputas.