Home
Climate change: media, politics and society

Utlysning: stipend for masterstudent

Det er ledig et stipend for masterstudenter, knyttet til et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Stipendet er på kroner 4.000 per måned i 10 måneder. Forutsetningen er at du skriver en masteroppgave som er relevant for prosjektet Climate Crossroad, som handler om medier, klima og politikk.

Som studentstipendiat vil du bli del av et aktivt
forskningsmiljø, som kan gi innspill til det du driver med og som har nytte av ditt
bidrag. Du vil også bli invitert med på prosjektets seminarer og sosial aktiviteter.
Hensikten med stipendet er å gi mer tid til å jobbe med masterprosjektet, og
mindre med lønnsarbeid som ikke er faglig relevant.

Stipendet er knyttet til prosjektet Climate Crossroads, som handler om
medier, klima og politikk. Prosjektet er tverrfaglig, og involverer medievitenskap,
sammenliknende politikk og journalistikkforskning. Aktuelle tema kan for
eksempel være hvordan mediene behandler klima og klimapolitikk, rollen til
sosiale medier i diskusjonen av klimaspørsmål, eller hvordan mediene påvirker
klimapolitikken. Et masterprosjekt må selvsagt ta for seg mindre, avgrensede deler
innfor disse tema. Andre tema enn de som er antydet ovenfor er selvsagt også
mulige.

Hvis du er interessert, ta kontakt med dag.elgesem@uib.no innen 31. januar.
Dag Elgesem
Professor