Home

Research group for civil procedure

Dommerklubbe på nært hold

The leader of the research group is professor Camilla Bernt 

 

 

Innenfor forskningsfeltet sivilprosess ligger vilkårene for å få fremme et søksmål for norske domstoler, hvordan saken skal behandles når den står for retten, rollefordelingen mellom parter og dommere, hvilke virkninger en dom vil ha og hvordan sakskostnadene skal fordeles mellom partene. I tillegg har forskergruppen en ambisjon om å drive med forskning på alternativ tvisteløsning, for eksempel ved bruk av mekling eller ved bruk av nemnder. Forskergruppen har i tillegg en ambisjon om å holde på med sivilprosessens internasjonale dimensjoner, for eksempel de internasjonale menneskerettighetene, de prosessuelle sidene av den internasjonale privatretten og EU/EØS-retten og dens betydning for norsk sivilprosess.

Forskergruppen i sivilprosess har eksistert siden høsten 2014. Vi har møter omtrent én gang i måneden, da med en presentasjon fra en av oss samt med interne eller en invitert gjest. I tillegg møtes kjernen av gruppen til lunsj hver onsdag. Der diskuteres nye lovendringer, rettsavgjørelser eller mindre faglige spørsmål som er relevante for oss. 

Selected publications
Bibliotek i kveldsbelysning

Selected publications

The research group for Sivil Procedure at the Faculty of Law, is active and engaged when it comes to publishing and dissemination activities. On this page they are presenting a list of leading publications within their field from the last 10 - 15 years.