Home
Research group for civil procedure

The leader about the research group

Forskergruppen i Sivilprosess er en av de mest aktive forskergruppene på fakultetet. Leder av forskergruppa, professor Camilla Bernt, er glad for å være en del av et aktivt og utviklende forskermiljø.

Main content

The research group for civil procedure is one of the most active researchgroups at the faculty, and one of the largest groups on civil procedure in Norway.

Leder av forskergruppen, professor Camilla Bernt, har følgende å si om forskergruppa: 

Forskergruppen i sivilprosess og konfliktløsning er en av de mest aktive forskergruppene på fakultetet, og det største sivilprosessmiljøet i Norge. Vi møtes til ukentlige faglunsjer, og vi arrangerer 5-6 møter og seminarer med eksterne  norske og internasjonale gjester i løpet av året. Det er et godt og utviklende fagmiljø å være del av.