Home
Research group for civil procedure
Research

Research areas

The members of the research group for sivil procedure are involved in the core areas of the group.

Main content

Innenfor forskningsfeltet sivilprosess ligger vilkårene for å få fremme et søksmål for norske domstoler, hvordan saken skal behandles når den står for retten, rollefordelingen mellom parter og dommere, hvilke virkninger en dom vil ha og hvordan sakskostnadene skal fordeles mellom partene.

I tillegg har forskergruppen en ambisjon om å drive med forskning på alternativ tvisteløsning, for eksempel ved bruk av mekling eller ved bruk av nemnder. Forskergruppen har i tillegg en ambisjon om å holde på med sivilprosessens internasjonale dimensjoner, for eksempel de internasjonale menneskerettighetene, de prosessuelle sidene av den internasjonale privatretten og EU/EØS-retten og dens betydning for norsk sivilprosess.