Home
Clinical Dental Research
In elderly

Oral care in palliative patients

Professor Gunhild V. Strand

Main content

Oral care in palliative patients

Painful oral conditions are a significant problem for most patients with serious illness and palliative care needs. The main reasons are drugs and disease treatment. Oral conditions can lead to worsening of the disease and reduced quality of life. Scientific basis for procedures and efficient products is weak. However, carrying out frequent and regular cleaning and lubrication provides relief.

Prosjekt: Analyser av mucin - Sammenlikning av saliva fra alvorlig syke pasienter og fra friske individer

Formålet er å sammenlikne proteinsammensetning hos alvorlig syke pasienter med munntørrhet med saliva fra friske individer. Salivaprøver er tatt av 30 pasienter ved Sunniva senter for lindrende behandling og av 30 kjønns- og alders matchede kontroller. Prøvene er levert til laboratorium ved Københavns Universitet for analyser (ref. professor Anne Marie Lynge Pedersen).

Prosjektet har REK-godkjenning (2016/2316/REK) nord og er registrert i clinicaltrials.gov (NCT03400969)

 

Prosjekt: Kvalitativ analyse og fuktingsegenskaper av saliva erstatningsstoffer ved hjelp av infrarød spektroskopi og kontaktvinkelmålinger.

Formålet er å undersøke egenskaper ved salivasubstitutt som kan ha betydning for funksjon og effekt.

Universitetet i Bergen, Kjemisk institutt og Institutt for klinisk odontologi.

 

Prosjekt: Mouth Care Project

Prosjekt i regi av Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Bergen og Palliative Care Institute Liverpool.

Prosjektet er et samarbeid mellom medlemslandene i The International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Formålet er å kartlegge prosedyrer for spesielt munnstell i de ulike medlemslandene. Undersøkelsen har vært satt på vent pga. korona-pandemien.

 

Quality of oral care in nursing homes

Formålet med studien er å teste ut ulike modeller for å bedre den orale hygienen i sykehjem.

Projekt: Vi mener å ha kommet frem til en modell som gir resultater basert på BSI – tall fra ca 20 år tilbake. Studien er et samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten – og sluttrapport/artikkel er under utarbeidelse.