Home
Research Group for European Law

Professor Halvard Haukeland Fredriksen

EFTA States' affiliation to the EU agencies in the field for financial services, challenges to the two-pillar structure of the EEA Agreement, the relationship between the EFTA Court, CJEU and the Supreme Court of Norway and the principle of State liability for breaches of EEA law.

Main content

Halvard is currently writing about the EFTA States’ affiliation to the EU agencies in the field of financial services, challenges to the two-pillar structure of the EEA Agreement, the relationship between the EFTA Court, the CJEU and the Supreme Court of Norway and various aspects of the principle of State liability for breaches of EEA law.

 

Recent publications:

- Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling (sammen med Christoffer C. Eriksen),Universitetsforlaget 2019

- Agreement on the European Economic Area - A Commentary (redaktør og bidragsyter sammen med Finn Arnesen, Hans Petter Graver, Ola Mestad og Christoph Vedder), Nomos Verlagsgesellschaft 2018

- State Liability in EU and EEA Law: The same or different? European Law Review (forthcoming)

- Offentligrettslig erstatningsansvar for brudd på EØS-avtalen, Bergen: Fagbokforlaget 2013

- Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten, Jussens Venner 2013 pp. 371-399

- Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area, European Law Journal 18 (2012) pp. 868-886

- The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective, in: EFTA Court (ed.): Judicial Protection in the European Economic Area. Stuttgart: German Law Publishers 2012, pp. 187-210

 

For more details, see Halvard's researcher profile.