Home
Fish Disease Research Group - FDRG

Bør slakte ut all fisken i anlegget

Are Nylund sier at for å hindre spreiing a francisella i nord bør all fisken i anlegg som får påvist smitte slaktast ut. Det seier Are Nylund ved Universitetet i Bergen til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no


les mer fra Kyst.no