Home
Research Group Health-, welfare and history of science

Main content

2010

 

Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry; Steven (eds). Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca.1860-1950. Frankfurt am Main: Peter Lang 2010: 169-181. (ISBN 978-3-631-59653-1)

 

Andresen, Astri & Teemu Ryymin. "Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1940." In Andresen, Barona and Cherry (eds). Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca.1860-1950. Frankfurt am Main: Peter Lang 2010. (ISBN 978-3-631-59653-1)

 

Grønlie, Tore. General hospital services for rural and peripheral areas of Norway, 1920-1950. In Andresen, Barona and Cherry (eds). Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca.1860-1950. Frankfurt am Main: Peter Lang 2010: 183-200.

 

Vik, Bjørnar Mortensen. «Mentalhygiene og barnepsykologi. Vitenskapeliggjøringen av barneoppdragelsen i Norge 1910 – 1950,» Historisk tidsskrift 2010; 89 (1).

 

2009

 

Alver, Bente. Anna Elisabeth Westerlund: en fortelling. Oslo: Spartacus 2009.

 

Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu.Healthcare Systems and Medical Institutions. Oslo: Novus Forlag 2009. ((ISBN 978-82-7099-562-2.)

 

Grønlie, Tore. “Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research.” In Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu.Healthcare Systems and Medical Institutions. Oslo: Novus Forlag 2009.

 

Hammerborg, Morten. Spedalskhet, galeanstalter og laboratoriemedisin: Endringsprosesser i medisinen i Bergen på 1800-tallet. Avhandling (Ph.D.), Universitetet i Bergen 2009

 

Hammerborg, Morten. En forskerskole grunnlegges - Gades institutt 1912-35. Tidsskrift for den norske legeforening, 2009; 129 (24): 2642-2646.

 

Hammerborg, Morten. The Campaign to Eradicate Typhoid Fever in Western Norway. I: Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2. s. 170-185.

 

Ryymin, Teemu. "Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920." In Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. Healthcare Systems and Medical Institutions. Oslo: Novus Forlag 2009: 43-67 (ISBN 978-82-7099-562-2)

 

Ryymin, Teemu & Astri Andresen. "Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s." Acta Borealia 2009 ;Volum 26 (1) s. 96-114.

 

Ryymin, Teemu. Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag 2009. (ISBN 978-82-304-0044-9)

 

Skålevåg, Svein Atle. "Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930." Tidsskrift for kjønnsforskning 2009, s. 7-27.

 

2008

 

Alver, Bente Gullveig. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus Forlag AS 2008 (ISBN 978-82-304-0030-2) 305 s.

 

Andresen, Astri.A farewell to 'rural bliss'. Shifting problematizations of school children's health in Norway 1900-1940. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(3) s. 269-288.

 

Andresen, Astri. Health citizenship and/as Sámi citizenship: Norway 1985-2007. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008 ISBN 978-82-8095-062-8. s. 77-90.

 

Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle.Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Bergen: Rokkansenteret 2008 (ISBN 9788280950628) 228 s.

 

Blom, Ida. From coercive policies to voluntary initiatives - Legislating to prevent venereal diseases in Denmark during the 20th century. Scandinavian Journal of History 2008 ;Volum 33.(1) s. 52-74.

 

Blom, Ida. "How to have healthy children". Responses to the falling birth rate in Norway c. 1900-1940.. Dynamis 2008 ;Volum 28. s. 151-174.

 

Blom, Ida. Scandinavia. I: The Oxford Encyclopedia of Women in World History. Oxford University Press 2008 ISBN 0195148908. s. 640-646.

 

Blom, Ida. Sykerom og handlingsrom - tuberkulose og kjønnsykdom c. 1900-1940.. I: Helse i rom og tid. Cappelen Akademisk Forlag 2008 ISBN 8202260043. s. 43-57.

 

Blom, Ida. Å bygge en nasjon - kultur og statsborgerskap i konstruksjonen av den norske nasjon på 1800- og det tidlige 1900-tallet.. I: På Kant med Historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.. Museum Tusculanums Forlag 2008 ISBN 9788763510851. s. 23-42.

 

Fjell, Tove Ingebjørg. Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet.. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2352-1) 110 s.

 

Gilje, Nils. Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. I: Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus 2008 ISBN 978-82-304-0036-4. s. 141-159.

 

Jordåen, Runar. Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008 ISBN 978-82-8095-062-8. s. 101-113, UiB.

 

Ryymin, Teemu. "Forebygging av tuberkulose i Finnmark 1900-60". Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; 128:2864-7.

 

Ryymin, Teemu. "Tuberculosis-threatened Children": The Rise and Fall of a Medical Concept in Norway, c.1900-1960. Medical History 2008; 52(3):347-364. 

 

Skålevåg, Svein Atle. Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008 ISBN 978-82-8095-062-8. s. 147-159.

 

Skålevåg, Svein Atle. Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 87.(2) s. 305-316.