Home
Research Group Health-, welfare and history of science

Main content

  • "Colonised Bodies and Gendered Illness: An Ethnographic Study of the 2005- 2007 Chikungunya Epidemic in French Réunion" Prosjektet tar utgangspunkt i epidemien av chikungunya for å forstå sykdom som kontekstuelt og kulturelt fenomen, og eventuelle forskjeller i erfaring og uttrykk av sykdom i forhold til kjønn, som igjen er knyttet til etnisitet og klasse på den lokale arenaen. (2008-2011). Karine Aasgaard Jansen.
  • "Det seksuelle mennesket. Medisinske diskursar om homoseksualitet i Norge 1880- 1950" (2007-2009). Runar Jordåen.
  • Gades historie del 1 fram til 1936 (2008 – 2009). Morten Hammerborg.
  • Helseinstitusjonssystemet på Vestlandet 1900-1950 (2007 – 2011). Teemu Ryymin.
  • I kjølvannet av bakteriologiens gjennombrudd i lepraforskningen: Bergen, internasjonal kunnskapsproduksjon og kunnskapsutveksling, 1897-1923 (2009 – 2011). Magnus Vollset
  • Mobbing som forskningsfelt og politisk problem: Frå skulebøllar til mobbemanifest. Cecilie Boge.
  • Nordiske barndommer 1900-2000 (avsluttes 2009). Astri Andresen i samarbeid med nordiske historikere.
  • Prosjekt vitenskapshistorie (2009-2012). Svein Atle Skålevåg (førsteamanuensis) og Magnus Vollset (stipendiat).
  • Samisk befolkningsutvikling mellom demografi og politikk (avsluttes 2010). Astri Andresen.