Home
Research Group Images of Knowledge
Program vår 2014

Seminarprogram Forskergruppen vitensbilder, våren 2014.

Alle seminarer i Sem.rom C, Studentsenteret, tirsdager, kl. 13-15.

Main content

Tirs. 04.02: H. Laugerud (1.aman, UiB): ”The Optics of Understanding” (INTERNT TEKSTSEMINAR)

Tirs. 11.02: J. Ødemark (Post.dok., UiO):’Rydninger i jungelen’ – visuell og verbal sporavhengighet i fremstillinger av natur og kultur i Amazonas” (ÅPENT SEMINAR)

Tirs. 18.02: L. Hausken (Prof., UiO):The media aesthetics of popular brain imaging” (ÅPENT SEMINAR)

Tirs. 11.03: S. Smith (MA-stud, UiB): ”Blinding the painting: Rembrandt's 1628 self-portrait” (INTERNT TEKSTSEMINAR)

Tirs. 08.04: T. Krigsvoll Haagensen (Univ.stip, UiB) og N. Sørensen Vaage (Univ.stip, UiB), ”Presentasjon av vitenskapsteoretiske innlegg" (INTERNT TEKSTSEMINAR)

Tirs. 22.04: R. Slaattelid (1.aman, UiB): ”Mangler tittel?” (INTERNT TEKSTSEMINAR)

Tirs. 29.04: J. Bakke (1.aman, UiB):”Arkadia som vitensbilde: Historiemaleri, vitenskap og visuell tenkning i tidlig nytid” (INTERNT TEKSTSEMINAR)

 

Tekster til lesegruppe:

• M. CARRUTHERS, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 1990/2008.

• P. ROSSI, Francis Bacon: From Magic to Science, New York, 1968/2009.

 

Begge bøkene er tilgjengelig som e-bøker.