Home
Research group for Legal Culture
Publikasjoner

New publications

New publications from the members of the research group.

Books
Photo:
Gabriella Clare Marino

Main content

Publications from 2022

Jørn Wangensten Ruud, "Ingunn Elstad: Tvangsevakueringa", Historisk tidsskrift 2022 p. 375-378.

Anna Nylund, "Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk" in Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget 2022

Brage Thunestvedt Hatløy, "Eg går med på det tingmennene kallar lov" in Eidsivatinget: Den norske tingtradisjonen gjennom 1000 år, Jørn Øyrehagen Sunde og Brage Thunestvedt Hatløy (ed.), Cappelen Damm 2022

Sören Koch, Ulla Kypta and Johann Ruben Leiss, "Pluralistische Governance:Die Erforschung hansischer Kooperation jenseits von klassischen Staatskonzepten" in Hansische Geschichtsblätter. callidus 2022

Yuliya Chernykh, "Chapter 2 National Laws and Contract Interpretation" i Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitratrion 2022, s. 73-110