Home
LINGCLIM: Language, climate and lifestyle

Media publications and outreach

Dissemination by members of the LINGCLIM group.

Main content

2023

- Fløttum, K. intervjuet av E. T. Lygre, 2023. «Skepsis til klimaskam». https://framtida.no/ 02.01.2023.

- Fløttum, K. intervjuet av H. Wiig, 2023. «Nevn ikke Greta!» Besteforeldrenes klimaaksjon. https://www.besteforeldreaksjonen.no, 12.01.2023.

2022

-Fløttum, K., Schäfer, M. S. 2022. THE LANGUAGE OF DEBATE AND COMMUNICATION ABOUT CLIMATE CHANGE IN FLANDERS. Report of the Thinkers Cycle of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. In collaboration with Kristin Davidse, Anne-Marie Vandenbergen & Wout van Praet. Brussels: KVAB, the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (66 pages).

- Fløttum, K., Perron, E. 2022. RAPPORT - CLIMLIFE-UNDERSØKELSE OM ELDRES (65+) PERSPEKTIVPÅ KLIMA OG LEVEMÅTE. Bergen: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen 2021. https://www.uib.no/en/rg/lingclim/139228/climlife

- Fløttum, K., Perron, E. 2022. «Eldre og unge er enige om å leve klima­vennlig, men ikke om hvem som er best». Populærvitenskapelig kronikk. forskersonen.no - 21.11.2022.

-Elgesem, D., Fløttum, K. 2022. Political measures and individual choices of climate friendly behavior. Presentation at Dahlberg seminar, DIGSSCORE, UiB; 23.-24.06.2022.

-Fløttum, K. 2022. Bergens klimaambisjoner er mer gulrot enn pisk. Kronikk, Bergens Tidende, 17.07.2022. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/MLOPp0/bergens-klimaambisjoner-er-mer-gulrot-enn-pisk

-Fløttum, K. 2022. De unges holdninger til klima og klimadebatten - med et særlig perspektiv på livsstil. Foredrag PhD-webinar - Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning; HVL, 25.05.2022.

-Fløttum, K. 2022. De unge viser vei for et klimavennlig liv og vil mer enn å skolestreike. Foredrag på Klimakafé for Besteforeldrenes klimaaksjon, Bergen Kunsthall, 24.02.2022. https://www.kunsthall.no/no/arrangement/2473-2022-03-24/

-Fløttum, K. 2022. Citizens’ motivations for change or no change of lifestyle in a climate perspective. Lecture at seminar for the course CET201 - Sustainable Innovation, UiB; 23.03.2022.

-Fløttum, K. 2022. De unge viser vei men ikke alt er lett å endre. Kronikk, Bergens Tidende, 09.03.2022. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/mrd674/de-unge-viser-vei-men-ikke-alt-er-lett-aa-endre

-Fløttum, K. 2022. «Villig til å gjøre det meste, men det kan bli vanskelig siden jeg er vant med noe annet» De unges meninger om å leve klimavennlig. Foredrag, Bergen Rotary. 01.03.2022.

-Fløttum, K., Elgesem, D., Andersen, I. V., Falck, R., Wolrath-Söderberg, M. 2022. Voices on lifestyle in a climate change perspective. Presentation at DayZero, SDG conference; UiB. 08.02.2022.

-Fløttum, K. 2022. Unge bergenseres syn på livsstil i et klimaperspektiv. Foredrag, Lærernes Dag, UiB. 28.01.2022.

2021

Fløttum, K. 2021. De unge vil mer enn å skolestreike. Bergens Tidende, 06.06.2021. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Ep6PEo/de-unge-vil-mer-enn-aa-skolestreike 

Scheurer, J. 2021. Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien. Presentation at the Climate Festival in Bergen (Klimafestivalen § 112)https://www.uib.no/fg/lingclim/146019/unge-bergenseres-syn-p%C3%A5-klimaendringer-livsstil-skam-og-pandemien

2020

Fløttum, K., Kjeldsen, J. E. 2020. Bruken av ordet "klimakrise". NRK, P2, Studio 2 [Radio], 15.12.2020. https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRD04025020

Fløttum, K. 2020. Ord og tekstlig innramming i klimadebatten. NRKs klimaredaksjon, 19.11.2020.

Fløttum, K. 2020. Nordmenn og klimaengasjement. Syn og Segn 2020 ;Volum 126(1): 57-63.

Fløttum, K. 2020. Hva skal til for å få oss til å leve mer klimavennlig? Bergens Tidende, 14.03.2020

Fløttum, K. 2020. Hva kan «lille jeg» gjøre med klimaendringene? Nordmenns holdninger til å endre livsstil  i et språklig perspektiv. Faglig-pedagogisk dag UiB, 31.01.2020

Fløttum, K. 2020. «Lille jeg» i klimadebatten. Språkprat, 08.05.2020

Fløttum, K. 2020. Linguistic approaches to climate change discourse: words and voices. International PhD courseApproaches to Climate Change in Environmental Humanities, UiB, 31.08-04.09. 2020

Fløttum, K. 2020. Climate change and lifestyle issues. CET-seminar, UiB, 16.09.2020

Fløttum, K. 2020. Språkets rolle i klimaspørsmålet. Ord, fortellinger og «klimaliv». Foredrag på UiB Dannelsesemne, VIT 212, 29.09.2020

2019

Atanasova, Dimitrinka; Fløttum, Kjersti. 2019. Climate change or climate crisis? To really engage people, the media should talk about solutions. The Conversation.

Fløttum, K. 2019. Hvordan brukes vær og ekstremvær i klimadebatten?. Paneldebatt: Apokalypse snart – eller regner bekymringen vekk?; Forskningsdagene i Bergen, 2019-09-26.

Fløttum, K. 2019. Perspectives linguistiques sur les discours portant sur le changement climatique. IIIe Congrès de l'Association pour les études nordiques; Université de Strasbourg, 2019-06-14.

Fløttum, K. 2019. Språk og virkelighetsforståelse i den norske klimadebatten. VIT212-seminar, UiB; 2019-09-24.

Fløttum, K. 2019. Ta til vettet. Ikke gjør klimaspørsmålet til en krig om ord. Bergens Tidende 2019-07-31.

Fløttum, Kjersti; Langaas, Runa Falck. 2019. Individuals’ opinions about lifestyle in a climate change perspective. Conference paper, “Beyond Oil”, CET, Bergen, 2019-10-16 - 2019-10-17.

Fløttum, Kjersti; Martincic, Julia. 2019. Vi må snakke om været. Intervju, Klassekampen 2019-04-17.

Fløttum, Kjersti; Sardier, Thibaut. 2019. Peurs bleues et idées vertes. Interview, Libération, 2019-05-09.

Pilskog, Ingjald; Viste, Ellen; Fløttum, Kjersti; Svendsen, Lea. 2019. Blir klimaet bedre om vi snakker norsk? PODCAST. Media City Bergen - Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen [Internett] 2019-05-21.

Tangeraas Lygre, Eirik; Fløttum, Kjersti; Stoknes, Per Espen. 2019. Slik kan betre språk redda klima. Intervju, framtida.no Magasinett [Avis] 2019-05-27.

Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin. 2019. Norwegian citizens' associations with "oil and gas", "energy" and "transition". Perspectives from the social sciences and humanities on pathways to energy transition; Conference, University of Bergen, 2019-05-13.

2018

Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2018. Climate change as a corporate strategy issue: A discourse analysis of three climate reports. 8th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice; University of Cardiff, 2018-09-17 - 2018-09-19

Fløttum, K. 2018. Discours portant sur le changement climatique: représentation et interprétation. Table ronde "Impact des changements climatiques", Université du Québec à Montréal; 2018-04-06.

Fløttum, K. 2018. Le discours sur le changement climatique. Table ronde Québec-Scandinavie sur l’avenir du livre; Université du Québec à Montréal; 2018-04-04.

Fløttum, K. 2018. Endring, kaos eller krig? Om språkbruk i klimadebatten på norsk og på fransk (podcast). Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen [Internett] 2018-08-17.

Fløttum, K. 2018. Images de l'avenir dans une perspective environnementale et climatique. Journées d’étude en l’honneur de Jacques Bres; Université de Montpellier,  2018-09-06 - 2018-09-07.

Fløttum, K. 2018.Language and climate action – conceptions and expressions of responsibility and obligation. DIGSSCORE&ENERGYLAB seminar, University of Bergen, 2018-01-23.

Fløttum, K. 2018. Narrative analysis of discourse of environmental and climate change. Keynote at Shih Chien University, Tapei, Taiwan. International Conference on English Education (ICEE), 2018-04-28-29.

Fløttum, K. 2018. Ordenes meningspotensial og innramming – hvilke ord kan eller skal man velge i klimaspørsmålet?. UiB - VIT212 - Tverrfaglig klimaemne; 2018-09-20.

Fløttum, K. 2018. Parlons du climat. Regards croisés France – Norvège. Les mots du climat, conférence, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Paris, 2018-07-05.

Fløttum, K. 2018. Quelles conceptions du « changement climatique » en France et en Norvège ? Résultats de deux enquêtes. 6e Congrès mondial de linguistique française – CMLF, Université de Mons; 2018-07-09 - 2018-07-13

Fløttum, Kjersti; Torgersen, Eilin Holtan; Rørtveit, Bodil Lunde. 2018. Klimaets uttrykksformer – språk, musikk og dans. "Tampen brenner", Litteraturhuset i Bergen; 2018-03-20

2017

Fløttum, K. 2017. Citizens’ stories about climate change solutions. International Pragmatics Conference – IprA, Belfast; 2017-07-16 - 2017-07-21.

Fløttum, K. 2017. Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Bergens Tidende 2017-08-21.Fløttum, K. Godt klima for språk. Intervju skrevet av Ole Våge. Språknytt 2017 ;Volum 45.(1) s. 14-16.

Fløttum, K. 2017. Hvilke "fortellinger" hører vi i klimadebatten, hvilke aktører finner vi? Hva tenker folk flest om klimaspørsmålet og eventuelle løsninger?. "Det lille mennesket i møte med den store verden"; NLA, Bergen, 2017-01-16.

Fløttum, K. 2017. Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene? Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212), Universitetet i Bergen; 2017-10-03.

Fløttum, K. 2017. Når det snakkes om klima - et språkvitenskapelig perspektiv. Innspillseminar om kulturforskning til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning; Kulturdepartementet, 2017-09-06.

Fløttum, K. 2017. Språkets rolle i klimadebatten - i et tverrfaglig perspektiv. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi; 2017-11-02.

Fløttum, K. 2017. The human dimension of climate change (keynote). Atmosphere, Ocean, and Society in Motion; University of Bergen in Climate and Energy Transformation; 2017-10-02 - 2017-10-03.

Fløttum, K. 2017. The role of language in the climate change issue – a cross-disciplinary initiative. Keynote at LSP 2017 - Interdisciplinary knowledge-making: challenges for LSP research; 2017-06-28 - 2017-06-30.

Fløttum, K. & Gjerstad, Ø. 2017. Klimafortellinger: Hva sier egentlig Parisavtalen og statslederne? Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 2017-02-03.

2016

Fløttum, K. & Tvinnereim, E. 2016. Folk vil bidra til klimakutt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2016.

Fløttum, K. 2016. Citizens' preferences for tackling climate change. Analysis of their freely formulated solutions. Sustainable Future - Fundamental Geoscience, Geo-Resources, Hazards and Climate; Norwegian Education and Research Delegation to Brazil, Rio de Janeiro, 2016-09-22 - 2016-09-23.

Fløttum, K. 2016. Et diplomatisk kunststykke. Bergens Tidende 2016-11-05.

Fløttum, K. 2016. Folks preferanser og politikeres prioriteringer i klimaspørsmålet: språklig harmoni eller disharmoni på veien mot et nullutslippsamfunn?. Arendalsuka; 2016-08-18.

Fløttum, K. 2016. Genres of climate change narratives. Keynote, NORDISCO 2016, Oslo; 2016-11-23 - 2016-11-25.

2015

Drange, H, 2015. Den nakne sannhet, Klimafestivalen §112, Foredrag og paneldebatt. Bergen offentlige bibliotek

2014

Fløttum, K. 2014. Hører følelser og klima sammen? Forskningsdagene i Bergen, Forskning UNG. Foredrag i samarbeid med Maria Sleire, Langhaugen vgs og  Jonas Stensvoll, Bergen Katedralskole, 26.09.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Klima, språk og meningsmangfold. Foredrag ved debattkveld «Språkmakt! Tåketale, desinformasjon eller hersketeknikk?», 22.09.2014. Bergen: Litteraturhuset i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Språkbruk om klima - og fremtid. «Mandagsforedrag» på Bryggens Museum, 22.09.2014. Bergen: Bryggens Museum. http://www.bymuseet.no/?vis=1251

Tvinnereim, E., Fløttum, K., Ivarsflaten, E. 2014. Norsk ungdom: Klimaendringene er i stor grad menneskeskapte. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 28.05.2014.
http://energiogklima.no/kommentar-analyse/norsk-ungdom-klimaendringene-er-i-stor-grad-menneskeskapte/

Fløttum, K. 2014. "Klimafortellinger" - et flerstemmig møte mellom helter, skurker, ofre - og andre. Alumnusdager, 10.05.2014. Bergen: Universitetet i Bergen.

Fløttum, K. 2014. Ungdom og klima: Optimister og bekymret. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 29.04.2014. http://energiogklima.no/kommentar-analyse/ungdom-og-klima-optimister-og-bekymret/

Fløttum, K. 2014. Språk og klima. Sakprosabloggen 21.03.2014. http://sakprosabloggen.no/2014/03/21/kva-granskar-sakprosaforskarane-3/

Fløttum, K. 2014 "Ungdom og klima: Optimister og bekymret", Energi og Klima, Norsk Klimastiftelses nettmagasin, 29.04.2014

2013

Fløttum, K. 2013. Språket påvirker klimadebatten. Kronikk, Bergens Tidende 16.06.2013.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Spraket-pavirker-klimadebatten-2915193.html

Energi og klima, 17.06.2013: http://energiogklima.no/kommentar-analyse/spraket-pavirker-klimadebatten/

Dahl, T. 2013 'Scientific knowledge and linguistic framing: the case of geoengineering' Presentation given at the International workshop 'Knowledge, beliefs, representations in understanding climate issues', organized by GIS Climat-Environnement-Societe, 29 November 2013. http://www.gisclimat.fr/feedback-workshop-knowledge-beliefs-representations-understanding-climate-issues

Dahl, T. 2013. «Språklige analyser av klimadebatten”. Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

Dahl, T. 2013. «Ord på tverke. Om kommunikasjon i tverrfaglige forskningsprosjekter». feature article in "Forskning i Bergen", Bergens Tidende 2013-08-26. 

Dahl, T. 2013. «Er glasset halvfullt eller halvtomt?» (Feature article) Bergens Tidene,11.10.2013

Fløttum, K. 2013. Narration et polyphonie dans le discours climatique. Conférence invitee, 18.04.2013. Caen: Université de Caen Basse-Normandie, Laboratoire CRISCO

Fløttum, K. 2013. Communicating 'wicked problems' at the interface between science and politics: the example of climate change.

Keynote at Bergen Summer Research School (BSRS2013), 19.06.2013, Bergen: Universitetet i Bergen

Fløttum, K. 2013. Mediation of climate change. Keynote at the conference "Médiation du discours expert : perspectives linguistiques"; 21.06.2013, Paris: Université Sorbonne Nouvelle-Paris III

Fløttum, K. 2013. Le changement du climat dans une perspective linguistique et discursive : le cas de documents politiques de l'Afrique du Sud. 16.10.2013. Yaoundé: Université de Yaoundé

Fløttum, K. 2013. La circulation du discours portant sur le changement climatique : perspectives linguistiques et discursives. Keynote at the conference "Xe Congrès International de Linguistique Française (CILF)", 27-29.11.2013.Cádiz:  Université de Cádiz, Faculté des Lettres

 Fløttum, K. 2013. Klimadiskurs - fra enkeltord til fortellinger med ‘helter’, ‘skurker’ og ‘ofre’. 03.09.2013.  Bergen: Universitetet i Bergen (VIT212)

 Fløttum, K. 2013. Har språk noe med klima å gjøre? LINGCLIM-prosjektet: Språkanalyse, spørreundersøkelser og psykologiske eksperiment for å forstå mer av klimadebatten.

04.11.2013. Fagdag for språklærere og rådgivere. Bergen: Universitetet i Bergen

Rivenes V, 2013 "Aktører i klimadebatten". Presentation and debate - Natur og Ungdom, Fana Kulturhus, 2013-12-05

Fløttum K. 2013 "A narrative and linguistic perspective on Norway´s official climate
change policy – one or several «stories»?" SAMKUL conference 2013-10-22

Rivenes V, 2013 "Klimavisjon for Hordaland" Presentation of LINGCLIM and school survey, The Centre for Science Education, 2013-10-02

Gjerstad, Rivenes, Fløttum, Drange 2013 "Hvordan ser Norge ut i 2050" (Feature article) Bergens Tidene, 2013-08-29

Fløttum K. 2013 "Forvirrende klimadebatt, varierende engasjement og språkets rolle, KRAFTKOM conference, Energi Norge, 2013-08-28

Rivenes, V 2013 "Hva har språk med klima å gjøre?" Presentation of LINGCLIM, Fagdagen ved Humanistisk fakultet, 2013-08-14

Fløttum, K. 2013 "Hvordan påvirkes vi av ordene deres" (interview with Haugesund Avis) Haugesund avis 2013-08-12

Fløttum, K. 2013. ”Hva har språk med klima å gjøre?” (Presentasjon av LINGCLIM-prosjektet). Kursdag for lærere i vgs, Hordaland, Energi for framtida – i norsk, samfunnsfag og naturfag. Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen, 2013-03-14.

Fløttum, K. 2013. ”Hvordan virker ordene – trenger klimadebatten et nytt språk?”  Klima på dagsorden, workshop om klimaformidling, Miljøverndepartementet / Klif, Oslo 2013-01-15

2012

Fløttum, K. 2012. ”Forsker på klimaspråkbruk” (Intervju). Bergens Tidende 2012-12-02.

Fløttum, K., Dahl, T. 2012. “Voices in context. Different Voices, Different Stories: Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk”. Conference - Voices in context; Bergen, 2012-10-25.

Fløttum, K. 2012. ”Klimadebattens mange stemmer og fortellinger”. ALUMNITREFF, Universitetet i Bergen, 2012-08-28.

Fløttum, K. 2012. ”Har språk og klima noe med hverandre å gjøre?” Fagdag for nye studenter ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen; 2012-08-15.

2010

Dokken, T. M., Drange, H., Fløttum, K. 2010. ”Hva som sies og formidles, og hvorfor!” Morgenbladet 2010-05-07.
http://www.bjerknes.uib.no/filer/1520.pdf

Fløttum, K. 2010. ”Klima er ikke det samme som vær” (kronikk). Bergens Tidende 2010-03-25.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Klima-er-ikke-det-samme-som-var-1773309.html

2009

Fløttum, K., St. Clair, A. L., Drange, H. 2009. “Bergen kan bidra”(kronikk). Bergens Tidende 2009-07-02.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Bergen-vil-bidra-1927061.html