Home

Quaternary Earth Systems

Master projects

The research group has the following MSc students

 • SINDRE SÆTERLID AAS - Morfo-stratigrafiske studiar av glasiale og fluviale kanalar i nordaustlege Nordsjø (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)
 • ANE MAREN DAAE BAIRD -  Undersjøiske geofarar – kvifor oppstår skred langs Norskemarginen?  (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)
 • KRISTINE SLEEN JENSSEN - Miocene ocean temperature reconstruction with clumped isotopes (Main supervisor: Nele Meckler)
 • ANNA HAUGE BRÅTEN - Pliocene North Atlantic temperature reconstruction based on clumped isotope thermometry  (Main supervisor: Nele Meckler)
 • DIANA ELENA CALDARESCU - “Climate reconstruction using clumped isotope thermometry in mollusk shells” (Main supervisor: Nele Meckler)
 • MARI BRUVIK NIEUWENHUIZEN - "Sedimentasjonsprosesser og deglasiasjonshistorien i Bjørnafjorden" (Main supervisor: Haflidi Haflidason)
 • LINE NYGÅRD - "Kvartærgeologiske og geomorfologisk kartlegging av Gråsteindalen, Geiranger" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • CECILIE MERKESVIK - "Dannelseshistorien til Sølenholet og nordre Søleholet, vestsiden av Sølenmassivet" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • KJERSTI MORTENSBAKKEN  - "Kvartærgeologisk kartlegging av området Lofthus-Opedal, Ullensvang" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • AUDUN HITLAND - "Kvantifisering av erosjonsrater med multiple in situ kosmogene nuklider, Rendalssølen" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • SILJE KRISTIN SORTLAND - "Kvartærgeologisk kartlegging av Eidsheia, Eidsdal, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • MARI SÆBØ -  "Kvartærgeologisk kartlegging av Tafjordskredet (Kallen), Tafjord, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)
 • TROND HORTEN - "Kvartærgeologisk kartlegging av YD-morener i Geiranger, Møre og Romsdal" (Main supervisor: Henriette Linge)