Home
Porous Media Group
MSc project

Potensialet for dyp geotermisk energi i Norge: Modellering av varmeutvinning fra konstruerte geotermiske system (In Norwegian), 2010

Knut Erland Brun

Main content

Advisors: Inga Berre, Jan M. Nordbotten

Short description of project:

Dette prosjektet tar for seg to ulike modeller for et konstruert geotermisk system; et lukket enkeltbrønn-system og et åpent, sprekkdominert system. Enkeltbrønn-systemet er modellert eksplisitt, og modellen er også tilpasset to kommersielle system bl.a. Rock Energy sine planer tilknyttet fjernvarme utenfor Oslo. Modellen er undersøkt både i et kort tidsperspektiv (500 dager) og et lengre tidsperspektiv (50 år). Det åpne systemet er forsøkt modellert som et homogent porøst medium, hvor porøsitet og permeabilitet er bestem ut fra egenskaper ved sprekkene. Imidlertid har denne modellen vist seg langt vanskeligere å utforme enn først antatt, med problemer knyttet til stabilisering av de tidsavhengige temperaturligningene. Disse problemene har ikke latt seg løse innenfor tidsrammen til prosjektet.

Link to thesis at BORA-UiB: Link