Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Main content

Tittel: Forundersøkelse for å dokumentere opptreden og effekt av olivin sand i forskjellige naturarkiver ved Åheim, Vanylven, Møre og Romsdal.

Formål: Dette pilotprosjektet er ett samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (GEO), COWI AS og Sibelco Nordic AS.  Formålet med pilotprosjektet er å innhente dokumentasjon fra utvalgte naturlige arkiver med olivin sand som grunnlag for å søke finansiell støtte for større forskningsprosjekter fra Forskningsrådet og industri partnere.

Prosjektledere: Haflidi Haflidason og Ingunn Hindesnes Thorseth