Home

Bergen Stress and Sleep Group, BSSG

New publication

Simulated night shift work affects protein synthesis in the brain

New publication from Bergen Stress and Sleep Group.

translation.jpg

Figur fra artikkel  med regulering av proteinsyntese

Nattskiftarbeid er assosiert med nedsatt kognitiv funksjon, og økt risiko for ulykker. For å opprettholde kognitiv funksjon må det til enhver tid produseres nye proteiner i hjernen.

Nylig har det blitt vist at klokkeproteinet BMAL1 er aktivt involvert i reguleringen av proteinsyntesen. I denne studien undersøkte forskere ved Universitetet i Bergen hvordan simulert nattskift hos rotter påvirket den døgnrytmedrevne proteinsyntesen i ulike hjerneområder. Etter tre simulerte nattskift var proteinsyntesen nedregulert i den fremre delen av hjernebarken - en hjerneregion som er viktig for kognitive egenskaper som oppmerksomhet, konsentrasjon og bearbeiding av sensoriske stimuli.

Funnene kan være med på å forklare de negative konsekvensene av nattarbeid på kognitiv funksjon.