Home
Bergen Stress and Sleep Group, BSSG
New publication

Simulated night shift work affects protein synthesis in the brain

New publication from Bergen Stress and Sleep Group.

Figur fra artikkel  med regulering av proteinsyntese
Photo:
Andrea R. Marti

Nattskiftarbeid er assosiert med nedsatt kognitiv funksjon, og økt risiko for ulykker. For å opprettholde kognitiv funksjon må det til enhver tid produseres nye proteiner i hjernen.

Nylig har det blitt vist at klokkeproteinet BMAL1 er aktivt involvert i reguleringen av proteinsyntesen. I denne studien undersøkte forskere ved Universitetet i Bergen hvordan simulert nattskift hos rotter påvirket den døgnrytmedrevne proteinsyntesen i ulike hjerneområder. Etter tre simulerte nattskift var proteinsyntesen nedregulert i den fremre delen av hjernebarken - en hjerneregion som er viktig for kognitive egenskaper som oppmerksomhet, konsentrasjon og bearbeiding av sensoriske stimuli.

Funnene kan være med på å forklare de negative konsekvensene av nattarbeid på kognitiv funksjon.