Home
Social Influence Processes on Adolescent Health
In the media

SIPA in the media

Below is a list of norwegian news articles, featured stories and broadcasts.

Main content

Nygaard, E., Klomstén, A.T., Larsen, T., Røynesdal, C., Bråten, R.Å., Ulsnes, H.E., Resseth, L., Bauthus, A.-S.U., Nygård, M. & Holen, S. (2023, 01. desember) Psykisk helse i skolen: Ikke gjør verktøykassa mindre! (Mental health in school: Dont make the tool box smaller!). Psykologisk.no. https://psykologisk.no/2023/12/psykisk-helse-i-skolen-ikke-gjor-verktoykassa-mindre/

På Høyden. (2023, 08.juni). Professor Oddrun Samdal skal koordinere 500 internasjonale forskere i stor studie. (Professor Oddrun Samdal is going to coordinate 500 international researchers in a large study). På Høyden. https://www.pahoyden.no/det-psykologiske-fakultet-hemil-oddrun-samdal/professor-oddrun-samdal-skal-koordinere-500-internasjonale-forskere-i-stor-studie/129353

Alrek Helseklynge (2022, 23.september). «En generasjon satt på spill?» Forskningsnatt, Alrekdagene 2022. ("A generation at stake?" Resreach night, Alrekdays 2022). Alrek Helseklynge. https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/en-generasjon-satt-pa-spill/

Wiium, N. (2022, 04. mai). Hvordan kan flyktninger fra Ukraina blomstre og bidra? (How can refugees from Ukraine thrive and contribute?). Forskersonen. https://forskersonen.no/innvandring-krig-og-fred-kronikk/hvordan-kan-flyktninger-fra-ukraina-blomstre-og-bidra/2020342

Øystese, O. (2022, 29. april). Forsking: Noreg gjer flyktningar til passive mottakarar (Research: Norway turns refugees into passive recipients). NRK. https://www.nrk.no/vestland/forsking-slar-fast-at-noreg-gjer-flyktningar-til-passive-mottakarar-1.15944017

Viskjer N. (2022, 13.Mars) Under pandemien gamet Patrick (17) tolv timer hver dag. (During the pandemic Patrick (17) would game for twelve hours a day). Bergens Tidende. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/wOLAzd/under-pandemien-gamet-patrick-17-tolv-timer-dagen-naa-er-forskere-bekymret-for-at-spillingen-kan-ha-rekruttert-flere-til-inaktivitet

Åsebø, K. (2021, 01. oktober). Olin får ofte beskjed om at ho har utestemme. No skal ho bruke den til å rope ut om rusførebygging som fungerer. (Olin is often told that she has a loud voice. Now she will use it to shout out about drug prevention that works).  Fjordenes Tidende. https://www.fjt.no/nyheter/i/9KV4LW/olin-far-ofte-beskjed-om-at-ho-har-utestemme-no-skal-ho-bruke-den-til-a-rope-ut-om-rusforebygging-som-fungerer

Ryen, P.A.C. (2021, 13.september). Barneuniversitetet i Bergen. (Childrens' University in Bergen). På høyden. https://www.pahoyden.no/barneuniversitetet-i-bergen/112624

Forskningsdagene Bergen. (2020). Forsker Grand Prix 2020. (Researcher Grand Prix 2020). Forskningsdagene Bergen. https://www.forskningsdagenebergen.com/bergen/forsker-grand-prix-2020-2/

VID. (2020, 13.oktober). Åpningssending av Alrek helseklynge «Hva skjer når pasientene ikke blir lyttet til? Og hva skal til for at de blir det? Møt leder i brukerutvalget i klyngen Marianne Clementine Håheim, journalist Ingeborg Senneset og Olin Blaalid Oldeide, forsker ved institutt for helse, miljø og likeverd, UiB. (Eng short title: Opening broadcast of Alrek Helseklynge). VID. https://www.vid.no/nyheter/se-apningssending-fra-alrek-helseklynge/

Myrestrand, G. (2020, 18.september). Olin skal konkurrere om å formidle forskning best i Forsker Grand Prix. (Olin is to compete in conveying research best in the Researcher Gran Prix). Fjordenes Tidende. https://www.fjt.no/nyheter/i/zrr5x9/olin-skal-konkurrere-om-a-formidle-forskning-best-i-forsker-grand-prix

Barndon, M. (2020, 24.juni) Over halvparten av barn og unge dropper kostholdsrådene. (More than half of the children and youths drop nutrition recommendations).  Forskning.no. https://www.forskning.no/barn-og-ungdom-mat-mat-og-helse/over-halvparten-av-barn-og-unge-dropper-kostholdsradene/1703362

NTB (2020, 24.juni). Flere norske ungdommer dropper frukten. (More norwegian teenagers drop fruits). Stavanger Aftenblad. https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/dO64Gw/flere-norske-ungdommer-dropper-frukten

NTB & Bjørnbakk, J.M. (2020, 24.mai). Så mye drikker norsk ungdom: - En betydelig andel utsetter seg for skade. (This is how much norwegian youths dring: - A significant portion of them put themselves in danger). an.no. https://www.an.no/sa-mye-drikker-norsk-ungdom-en-betydelig-andel-utsetter-seg-for-skade/s/5-4-1209475

Schiefloe, I.C. (2020, 20. mai). Å strebe etter perfeksjonisme – Flink pike syndrom (Striving for perfectionism - Good girl syndrome). StudentTorget.no. https://studenttorget.no/index.php?show=4940&expand=3797,4940&artikkelid=20308

Schiefloe, I.C. (2020, 22. april). Identitetskrise? Slik finner du deg selv (Identity crisis? How to find yourself). StudentTorget.no. https://studenttorget.no/index.php?show=4940&expand=3797,4940&artikkelid=20251

Ferguson, K. (2019, 21.mars). Mathilde og Ulrik har byens beste skolegård. (Mathilde and Ulrik have the city's best school yard). Bergensavisen. https://www.ba.no/mathilde-og-ulrik-har-byens-beste-skolegard/s/5-8-1013083

Salhus, K.R. (2019, 23. januar) Frafallsforebyggerne. (Drop-out prevention). Bergensmagasinet. https://bergensmagasinet.no/aktuelt/frafallsforebyggerne/

Larsen, T.B. & Urke, H.B. (2018, 12. februar). Frafall i skolen er et folkehelseproblem. (Drop-out in school is a public health concern). NRK Kronikk. https://www.nrk.no/ytring/frafall-i-skolen-er-et-folkehelseproblem-1.13902387

Sunnhordland (2018, 06. februar). Opplever mindre psykiske plager. (Experience less mental health problems). Sunnhordland. https://www.sunnhordland.no/nyhende/i/69z7yz/opplever-mindre-psykiske-plager

Hansen, C.K. (2018, 02. februar). «Drømmeskolen» gir mindre angst og depresjon. (Dream school gives less anxiety and depression). Bergens Tidende, s.4. https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/L01v2p/droemmeskolen-gir-mindre-angst-og-depresjon

Nordlandsforskning. (2016, 22. februar). Forskningsbaserte tiltak for å hindre frafall I vidergående skole. (Research based measures for hindering drop-out in high school). Nordlandsforskningen, article ID 3206. https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2016/forskningsbaserte-tiltak-hindre-frafall-i-videregaende-skole

Fladset, A. (2014, 21. februar). Kunsten å forsette. (The art of continuing). Bergensavisen. https://www.ba.no/nyheter/kunsten-a-forsette/s/1-41-7175225