Home

Research Group Conditions and Strategies for Developing Language Competences

W.I.P

Click "Norsk" in the upper right-hand corner for the Norwegian version.

Strategier for språkkompetanse er en forskningsgruppe med fokus på språk- og tekstkompetanse sett i et læringsperspektiv. Forskningsgruppa samler språkdidaktikere og andre vitenskaplig tilsatte ved UiB.