Home

Centre for Women’s and Gender Research

Conference

Gender Research NOW!

The National Gender Research Conference “Gender Research NOW!” will be held in Bergen, on 24th and 25th November.

This conference is one of the most important meeting places for gender researchers in Norway.Gender researchers working in Norway are invited to submit abstracts of papers they wish to present during the conference’s parallel sessions. The presentation can be in either English or Norwegian. The conference is in principle open to all topics within the field of gender research. There is an opportunity to present published works, ongoing research or to discuss project ideas.

The deadline for submission of abstracts is November 2nd, and should be submitted to kjonnsforskning@uib.no.

Ph.d Meeting
On Monday the 23rd November, a  Ph.d meeting will be organised as part of the National Research School for Gender Research.
Hold the date, program and more information will be published after the summer break at Kilden
For more information about the meeting,please contact Harriett Bjerrum Nielsen: h.b.nielsen@stk.uio.no  

Program
Tuesday 24th November

Registration from 10.00

11.30 - 12.30: Lunch
12.30 - 12.45: Welcome

12.45 - 13.45: From Metaphor to Metamorph: On Passing as Human in Science Fiction, Ingvil Førland Hellstrand, Daglig leder i nettverk for kjønnsforskning

13.45 - 14.00: Break
14.00- 15.30 Parallel session 1

Intersectionality and othering  (English)

Guro Korsnes Kristensen og Elisabeth Stubberud: Likestilling av hva og for hvem? Au pair-ordningen i et interseksjonelt perspektiv

Lin Prøitz: ‘The Civilized West’ v. ‘The Lagging Behind Rest’? – A Qualitative and Quantitative Analyses of Muslim Women’s Voices in the Norwegian Media Public  

Merethe Lie: Assisted Reproductive Technologies and Feminist Dilemmas

Interseksjonalitet og norsk mangfoldspolitikk (Norwegian)
Marianne Bøe: Likestilling vs. religiøs pluralisme: Dilemmaer knyttet til dagens godkjenningsordning for ekteskapsritualer i Norge

Tone Gunn Stene Kristiansen: Når ‘rase’ møter kjønn – barnevernets likestillingsgjøringer og kjønn som analytisk begrep

Johanne Hansen Kobberstad: Hva er kvalifisering? Flertydige fortellinger om ‘rase’, kjønn og klasse i Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere  

Kjønns(u)balanse og seksuell (u)orden (Norwegian) 

Margrete Haugan: Implementering av kjønnsbalanse i VRI-programmet

Agnes Bolsø, Lise Langåker og Wencke Mühleisen: Kvinner til sjøs: Seksuell orden og uorden

Maria Dockweiler: ‘Vi er ferdige med kjønn’: Ignoranse og viten om ledelse og kjønn i norsk olje  

  

15.30 - 16.00: Break

 

16.00 - 18.00: Parallel session 2

Citizenship and political struggles (English)  

Elisabeth Lund Engebretsen: Stolthet og synlighet: Skeiv aktivisme, teori og politikk i det globale Kina

Astri Dankertsen: Når kjønn blir underordnet: Feminisme og samisk rettighetskamp

Noor Jdid: Active Citizenship in Discourse and Practice

Sriyani Mangalika Meewalaarachchi: Marriage of Convenience and Modern ‘Cinderellalization’ Under the Controversy of Globalization: Norwegian Experience 
 

Imaginasjon og historiefortelling(Norwegian)
 

Camilla Erichsen Skalle og Anje Müller Gjesdal: Multiligualism and Heteroglossia as Metaphors for Models of Masculinity in Contemporary Migrant Narratives 

Tatania Wara: Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

Line Hjort Buchholzer: The Ethics of Female Rhetoric: Storytelling and Language in Court

Kari Jegerstedt: Hvorfor ikke lese en roman? Lesning og skrift som feministiske strategier 

 

18.00: General Assembly, Foreningen for kjønnsforskere i Norge

19.30: Conference dinner - Scandic Bergen City Hotel

Program Wednesday
25th November

Registrering from 08.00


09.00-10.00: Hva skal vi med skeivt arkiv? (Why a Queer Archive?) Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap

10.00-10.15: Break

10.15-12.45: Parallel session 1

Gender Inequalities and Transnational Politics (English)

Mohammad M. Salehin: Islamic NGOs in Bangladesh: Development, Piety and Neoliberal Governmentality
Gaby Ortiz-Barreda: Gender Health Inequalities Related to Climate Change: A Literature Review Using a Rapid Gender Perspective Screening Tool
Eirunn Rose Teigen Fagerheim: Traces of Resolution 1325 in the DDR-Component of the UNMIL-Operation
Lars Olav Aaberg: Men, Masculinities and Kudumbashree
Radhika Gajjala and Hilde G. Corneliussen: The Still Shrinking Pipeline in Computing 

Conceptual Interrogations (English)

Stephen Amico: Queerness and/as Capitalism; or, the Comforts of Gender
Stine H. Bang Svendsen: Nordisk hvithet som eiendom
Magnus Michelsen: Three Feminist Strategies: Badiou in the field
Kristina Miklavic: Shame as a Norm Regulator in the Gendered Ideals of Moral Subjectivity
Yan Zhao and Anne-Jorunn Berg: Visible Difference – Racialization, Biologism and Transnational Adoption

12.45 - 13.45 Lunch

13.45 - 16.15 Parallel session 4

Bodies, Technologies, Biopolitics (English)

Craig Wells: Body and Objects: Towards Flesh-ism and the Heart of Things
Nadya Husakouskaya: Sex Reassignment Procedure and Transgender Subject in Contemporary Ukraine: Governmental Practices and Strategies of Re-existence
Karolina Dmitrov-Devold: Norwegian Girls in Mainstream Blogging: Performances of Self, Experienced Competences and Gendered Discourses
Hilde G. Corneliussen and Kari Dyb: Welfare Technology is not about Technology but rather about People” – Challenging the Rhetoric of Policy Documents through Science & Technology Studies and Feminist Technology Research


Feminisme i offentligheten (Norwegian)

Lise K. Meling: Musikk og kjønn – prosjektpresentasjon
Synnøve Skarsbø: Kjønn og feminisme i Alle kvinners blad på 1950-tallet
Sigrun Åsebø: Skal vi lage kvinneutstilling, eller kanskje noe ‘skeivt’? Om feminisme og kjønnsperspektiv i kunstmuseet 
Kari Tove Elvebakken: Dekriminalisering av abort i de skandinaviske landene: Fellestrekk og forskjeller, aktører og nettverk 1910-1960
Hanne Johansen: Norsk kvinnehistorisk arkiv – fortid og framtid

16.30 - 17.00 Closing

  

 

 

Attachments