Home
Education
Course of study

Structure of Chinese, Bachelor's, 3 years

Bachelorprogram i kinesisk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
KIN100Culture, History and Society in China 101–61
Choose one of the courses
Course codeCourse titleSPSR
EXPHIL-HFEKSExamen Philosophicum101–61
EXPHIL-HFSEMExamen Philosophicum101–61
Choose one of the courses
Course codeCourse titleSPSR
EXFAC00ASAcademic Writing101–61
EXFAC00SKBasic Linguistics101–61
Spesialisering i kinesisk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
EAS251Bachelor Thesis in China Studies151–64
KIN101Chinese Language 1151–62
KIN102Chinese Language 2151–62
KIN103Chinese Language 3151–63
KIN104Chinese Language 4151–63
KIN201Chinese Language 5151–64
Valgfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Elective course
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = ECTS credits, S = Semester, R = Recommended semester