Home

University of Bergen

Education

Construction

Bachelorprogram i sammenliknende politikk (requirement 180 SP)
Førstesemesteremner
Ex.phil. og ett innføringsemne er obligatorisk for å oppnå en bachelorgrad. De fleste studieprogrammene anbefaler i tillegg ett ekstra innføringsemne som en integrert del av førstesemesterstudiet sitt. NB! Husk at exfac/innføringsemner fra andre studieprogram gir fritak.
Ex.phil. (requirement 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Choose one of the courses
Course codeCourse titleSPSR
EXPHIL-SVEKSExamen Philosophicum101–61
EXPHIL-SVSEMExamen Philosophicum101–61
Ex.fac. (requirement 10 SP)
Du kan ha maksimalt 20 studiepoeng innføringsemne i tillegg til ex.phil.
Elective course
Course codeCourse titleSPSR
SAMPOL100Introduction to Comparative Politics101–61
SAMPOL103Approaches to and Ideologies in the Study of Politics101–61
Spesialisering i sammenliknende politikk (requirement 90 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
MET102Methods in the Social Sciences151–63
SAMPOL105State and Nation Building101–62
SAMPOL106Political Institutions in Established Democracies101–62
SAMPOL107Political Mobilization101–62
SAMPOL115Democracy and Democratization151–63
SAMPOL260Bachelor Essay in Comparative Politics101–66
Choose two courses
Course codeCourse titleSPSR
SAMPOL203Comparative Arctic Indigenous Governance101–66
SAMPOL204Varieties of Political Regimes: Latin America in Comparative Perspective101–66
SAMPOL205Regions, Federalism and EU Integration101–66
SAMPOL214Political Economy 101–66
SAMPOL216Labour Market Policies in Comparative Perspective101–66
SAMPOL218Constitution and Politics101–66
SAMPOL219Politics in the Developing World101–66
SAMPOL223Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications101–66
SAMPOL225Rettsstata - domstolar og dommarar101–66
SAMPOL226Populism and its Consequences for Liberal Democracy101–66
SAMPOL230Party Politics in Europe and Beyond101–66
SAMPOL240Norwegian politics; structures, institutions and processes101–66
SAMPOL270American Government and Politics101–66
Student exchange
Elective course
Utveksling, ett semester
Utveksling, ett år
Anbefalte valgemner
Elective course
Course codeCourse titleSPSR
SAMPOL290Comparative Politics Internship204–65
SAMPOL291Comparative Politics Internship - abroad304–65
Valgfrie emner (requirement 60 SP)
Velg fritt blant emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng.
SP = ECTS credits, S = Semester, R = Recommended semester