Home
Education
Course of study

Structure of Postgraduate Certificate in Education (PGCE)

Praktisk pedagogikk (requirement 60 SP)
Obligatoriske pedagogikkemner (requirement 30 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
PEDA101Teachers Training - Pedagogics 1. term151
PEDA102Teachers Training - Pedagogics 2. term152
Praksis
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
PPUPRA101Practical Teaching Experience 101
PPUPRA102Practical Teaching Experience 202
Didaktikkemner (requirement 30 SP)
Matematikk didaktikk - ettfagsmodell (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU ettfagsmodell i matematikk fom høst 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
MATDID210-PMathematics Education 151–21
MATDID220-PMathematics Education 2101–22
MATDID231-PRepresentasjoner og problemløsning i matematikkundervisningen101–21
MATDID241-PBevis, resonnement og argumentasjon i matematikkundervisningen51–22
Fagdidaktikk i biologi og geofag (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og geofag fom høst 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
BIODID220-PBiology Education101–21
GEOVDID220-PGeology Eduction101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
Fagdidaktikk i biologi og kjemi (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og kjemi fra og med høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
BIODID220-PBiology Education101–21
KJEMDID220-PChemistry Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
Fagdidaktikk i biologi og fysikk (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og fysikk fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
BIODID220-PBiology Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
PHYSDID220-PTeaching and learning in Physics101–21
Fagdidaktikk i biologi og naturfag (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi og naturfag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
BIODID220-PBiology Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
NATDID220-PScience Education101–21
Fagdidaktikk i kjemi og naturfag (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og naturfag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
KJEMDID220-PChemistry Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
NATDID220-PScience Education101–21
Fagdidaktikk i fysikk og naturfag (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk og naturfag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
NATDID220-PScience Education101–21
PHYSDID220-PTeaching and learning in Physics101–21
Fagdidaktikk i geofag og naturfag (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og naturfag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
GEOVDID220-PGeology Eduction101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
NATDID220-PScience Education101–21
Fagdidaktikk i kjemi og fysikk (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi og fysikk fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
KJEMDID220-PChemistry Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
PHYSDID220-PTeaching and learning in Physics101–21
Fagdidaktikk i geofag og fysikk (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og fysikk fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
GEOVDID220-PGeology Eduction101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
PHYSDID220-PTeaching and learning in Physics101–21
Fagdidaktikk i geofag og kjemi (requirement 30 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag og kjemi fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
GEOVDID220-PGeology Eduction101–21
KJEMDID220-PChemistry Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID212-PScience education - teaching quality in theory and practice51–22
Matematikk didaktikk (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU i matematikk i kombinasjon med et annet fag fom høst 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
MATDID210-PMathematics Education 151–21
MATDID220-PMathematics Education 2101–22
Fagdidaktikk i naturfag (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med naturfag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
NATDID210-PLearning in science51–21
NATDID220-PScience Education101–21
Fagdidaktikk i biologi (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med biologi fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
BIODID220-PBiology Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
Fagdidaktikk i kjemi (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med kjemi fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
KJEMDID220-PChemistry Education101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
Fagdidaktikk i fysikk (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med fysikk fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
NATDID210-PLearning in science51–21
PHYSDID220-PTeaching and learning in Physics101–21
Fagdidaktikk i geofag (requirement 15 SP)
For studenter som tas opp til PPU med geofag fom høsten 2018
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
GEOVDID220-PGeology Eduction101–21
NATDID210-PLearning in science51–21
Engelsk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAENG1English Didactics 17.51
DIDAENG2English Didactics 27.52
Filosofi didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAFIL1Didactics in Philosophy 17.51
DIDAFIL2Didactics in Philosophy 27.52
Fransk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAFRAN1French Didactics 17.51
DIDAFRAN2French Didactics 27.52
Historie didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAHIS1History Didactics 17.51
DIDAHIS2History Didactics 27.52
Norsk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDANOR1Subject Related Didactics of Norwegian Language and Literature 17.51
DIDANOR2Subject Related Didactics of Norwegian Language and Literature 27.52
Norsk som andrespråk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDANORAN1Subject Related Didactics in Norwegian as a Second Language 17.51
DIDANORAN2Subject Related Didactics in Norwegian as a Second Language 27.52
Religion didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAREL1Didactics of the Study of Religion 1 (Upper Secondary School)7.51–21
DIDAREL2Didactics of the Study of Religion 2 (Lower Secondary School)7.51–22
Spansk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDASPA1Spanish Didactics 17.51
DIDASPA2Spanish Didactics 27.52
Tysk didaktikk (requirement 15 SP)
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDATYS1German Didactics 17.51
DIDATYS2German Didactics 27.52
Didaktikk i humanistiske fag (requirement 15 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell i humanistiske fag fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAHUM1Writing and Feedback in the Didactics of Humanities7.51–21
DIDAHUM2The Use of Dialogue in the Didactics of the Humanities7.51–22
IT-didaktikk (requirement 15 SP)
Geografi didaktikk (requirement 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i geografi fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAGEO1<title>7.51–21
DIDAGEO2<title>7.51–22
Geografi didaktikk - ettfagsmodell (requirement 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med geografi fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAGEO1<title>7.51–21
DIDAGEO2<title>7.51–22
DIDAGEO3<title>7.51–21
DIDAGEO4<title>7.51–22
Medievitenskap didaktikk (requirement 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i medievitenskap fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAMEVI1<title>7.51–21
DIDAMEVI2<title>7.51–22
Medievitenskap didaktikk - ettfagsmodell (requirement 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med medievitenskap fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAMEVI1<title>7.51–21
DIDAMEVI2<title>7.51–22
DIDAMEVI3<title>7.51–21
DIDAMEVI4<title>7.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk (requirement 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i samfunnskunnskap fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDASAK1Didactics, Social Education 17.51–21
DIDASAK2Didactics, Social Education 27.51–22
Samfunnskunnskap didaktikk - ettfagsmodell (requirement 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med samfunnskunnskap fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDASAK1Didactics, Social Education 17.51–21
DIDASAK2Didactics, Social Education 27.51–22
DIDASAK3Social Studies Didactics 37.51–21
DIDASAK4Social Studies Didactics 47.51–22
Psykologi didaktikk (requirement 15 SP)
For studenter med opptak til PPU i psykologi fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAPSYK1Didactics of Psychology - first semester7.51–21
DIDAPSYK2Didactics of Psychology - 2nd semester7.51–22
Psykologi didaktikk - ettfagsmodell (requirement 30 SP)
For studenter med opptak til PPU ettfagsmodell med psykologi fom høsten 18
Mandatory course
Course codeCourse titleSPSR
DIDAPSYK1BSubject Didactics in Psychology, comprehensive module - first semester 151–21
DIDAPSYK2BSubject Didactics in Psychology, advanced level - second semester151–22
SP = ECTS credits, S = Semester, R = Recommended semester