Home

Work- and Organizational Psychology, Bachelor's, 3 years

This programme is taught in Norwegian and you must document Norwegian language proficiency to be considered for admission. The programme description is only available in Norwegian.
  • Years3 Years
  • Intake60
  • ECTS180
  • StartAutumn

Main content

Velkommen til studiestart på bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi, et studie ved Det psykologiske fakultet!

Frammøte: Det psykologiske fakultet tilbyr mentorordning. Måndag 12. august går med til å bli kjend med fakultetet og mentorgruppa di. Mentoren din vil ringe deg i veke 32 for å informere om tidspunkt og møtestad.

Velkomstmøte:

  • Tid: Onsdag 14. august kl 10.30
  • Stad: auditorium 128, Christies gate 12

Program: Her finn du program for studiestarten og anna nyttig informasjon om oppstarten og fakultetet.

Ta med: når du møter den første dagen treng du ikkje ta med deg noko.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-siden.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 27 10 eller info.psyfa@uib.no

Følg oss på SOME.