Home
Education

Study plan for MAHF-LÆFR Foreign Language Teacher Education (English/French/Spanish/German), Master's, 5 years, fall 2022

Admission Requirements

  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • Minst karakteren 4 i matematikk (224 timar) og 3 i norsk (393 timar) og minst 35 skolepoeng (kravkode: LÆRAR)
  • Politiattest (jf. forskrift om opptak til høgare utdanning, kap. 6)