Home
University Pedagogy

Idea Bank

IDEAS - IMPULSES - POSSIBILITIES - INNOVATIONS

VI ØNSKER BIDRAG fra enkeltpersoner og fagmiljøer: Ideer, tips, erfaringer som kan publiseres her, som innskudd i en felles idebank. Stort eller smått - Små endringer kan gi store utslag!

Kan du tenke deg å bidra? Om sammenhengen dette inngår i, se også Forum-NETTVERK

 

HVORFOR IDÉBANK ?

Fordi utvikling krever:

  • IDEER - ENGASJEMENT - KREATIVITET - MOT TIL Å PRØVE - MOT TIL Å FEILE ? 

Slik er vi vant til å tenke når det gjelder FORSKNING. Er vi like vant til å tenke slik når det gjelder UNDERVISNING og LÆRING?

Det behøves dialog om muligheter, og utveksling av idéer og erfaringer om alle sider ved universitetets virksomhet og kultur som har betydning for læring.

UTDANNINGSVALITET handler om helheten av alt dette. På alle nivåer kan det være nyttig å spørre:

  • Hvilke idéer har vi?
  • Hva er bra?
  • Hva kan gjøres annerledes?
  • Hva er det mulig å gjøre?
  • Hva har andre gjort?
  • Hva er hindringene?
  • Hvor finnes støtte?