Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet

Reproduktive faktorer og risiko for kreft i tykk- og endetarm

Tone Bjørge
Tone Bjørge

Hovedinnhold

I en ny nordisk studie fant man ingen sammenheng mellom kvinners reproduktive historie og senere risiko for kreft i tykk- og endetarm. Studien er basert på data fra fødsels- og kreftregistrene i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og inkluderte mer en 22 000 krefttilfeller. Professor Tone Bjørge er førsteforfatter på artikkelen.